Dane a informacje folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decydowanie


Dane a informacje

Dane

Przetwarzanie

Informacje

Liczba maszyn:

5 szt.

5 x 100 = 500 szt.

5 x 40 + 5 x 50 = 450 zł.

500 - 300 = 200 szt.

3 x 40 + 3 x 50 = 270 zł.

450 - 270 = 180 zł.

Dzienna produkcja :

500 szt.

Dzienna produkcja 1 maszyny:

100 szt.

Dzienne koszty:

450 zł.

Obsługa osobowa 1 maszyny:

1 os.

Nadwyżka produkcji:

200 szt.

Dzienny koszt pracy 1 maszyny:

50 zł.

Koszty dzienne optymalne:

270 zł.

Dzienne wynagrodzenie 1 prac.:

40 zł.

Oszczędność kosztów:

180 zł.

Dzienny popyt na produkty:

300 szt.

Ocena wariantów decyzyjnych

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Tak

Tak

Tak

Czy wariant jest wystarczający?

Czy nie powoduje skutków niemożliwych do zaakceptowania?

Zachować do dalszego rozważenia.

Czy wariant jest wykonalny?

Nie

Nie

Nie

Wykluczyć z dalszych rozważań

Wykluczyć

z dalszych rozważań

Wykluczyć

z dalszych rozważańWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umiejętności i kompetencje menedżerskie folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora,
Organizacja system folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządz
Niepewność folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i d
Kolejność podejmowania decyzji folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organiza
Role kierownicze folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzan
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Siko
Organizacja pracy menedżera, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarz
2 Zarządzanie, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decy
1 Organizacja, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decy
Model procesu podejmowania decyzji, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacj
4 Decydowanie, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decy
Organizacja pracy menedżera, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarz
Prawo - prawo gospodarcze, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
Prawo - prawo konstytucyjne, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
Prawo - konspekt ogólny, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
Prawo - teoria prawa, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
OWI PYTANIA, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak
Prawo - prawo cywilne, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały

więcej podobnych podstron