Organizacja system folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decydowanie


Organizacja jako system społeczno-techniczny

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Predyspozycje

Kwalifikacje

Umiejętności

Postawy

Osobowość

Motywacje

Ludzie

Misja

Strategia

Cele

i zadania

Know how

Procesy podstawowe i pomocnicze

Przetwarzanie danych

Hierarchia

Schemat organizacyjny

Zakres czynności

Procedury

Instrukcje

Środki techniczne

Struktura organizacyjna

OTOCZENIEWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dane a informacje folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządza
Umiejętności i kompetencje menedżerskie folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora,
Niepewność folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i d
Kolejność podejmowania decyzji folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organiza
Role kierownicze folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzan
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Siko
Dane a informacje folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządza
Organizacja pracy menedżera, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarz
2 Zarządzanie, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decy
1 Organizacja, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decy
Model procesu podejmowania decyzji, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacj
4 Decydowanie, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządzanie i decy
Organizacja pracy menedżera, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarz
Prawo - prawo gospodarcze, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
Prawo - prawo konstytucyjne, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
Prawo - konspekt ogólny, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
Prawo - teoria prawa, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały
OWI PYTANIA, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak
Prawo - prawo cywilne, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały

więcej podobnych podstron