TRADYCYJNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

Nazwa Lata Przedstawiciele Istota
Kierunek naukowego zarządzania 1890 F. Taylor,
H. Gannt, H. Ford,
F i L. Gilbreth,
H. Le Chatelier

- opracowanie założeń naukowej organizacji pracy

- naukowy dobór pracowników oraz ich stopniowe szkolenie i doskonalenie

- wpajanie wiedzy naukowo dobranym pracownikom

- współpraca kierownictwa i robotników w celu realizacji naukowych zasad zarządzania

Kierunek administracyjny 1900

H. Fayol, M.Weber,

L.H. Gulick,

L.F. Urwick

Nurt badań skoncentrowany na naukowym opracowywaniu zasad działalności administracyjnej i bardziej ogólnych zasad organizacji
Kierunek socjologiczno - psychologiczny 1925 E. Mayo

- praca ludzka jest działalnością zespołową i człowiek, który ją wykonuje należy w swojej organizacji do różnych grup społecznych

- ludzie w pracy przywiązują większą uwagę do stosunków międzyludzkich niż do wykonywanej pracy

- pracownicy będą lepiej pracować, jeśli uznają że kierownictwo wyraża troskę o ich dobrobyt

- przynależność do małych grup jest wyżej ceniona niż cele organizacji

- zachęty materialne nie mają tak dużej wpływu na wydajność pracy jak dobre stosunki międzyludzkie i zadowolenie z pracy

Kierunek behawioralny 1931

M.P. Follet,

H. Munsterberg,

A. Maslow,
F. Herzberg, D. McGregor

Analiza zachowań ludzi w kontekście na reakcje na bodźce zewnętrzne.
Szkoła procesu zarządzania

P.M.Blackett

J.D.Bernal

Badania operacyjne zapewniają lepszą podstawę do podejmowania decyzji kierowniczych
Kierunek systemowy 1960 L. von Bertalanffy Systemem jest niewątpliwie organizacja, której sposób uporządkowania wewnętrznego polega na tym, że poszczególne części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a więc do osiągania celów organizacji
Kierunek sytuacyjny 1970 P.L.Lawrance, J.W.Lorch, F.E.Fiedler, R.J.Mockler, G.S.Odiorn. Nie ma uniwersalnej, optymalnej metody działania, lecz istnieje wiele rozwiązań alternatywnych, z których jedno może okazać się odpowiednie w danej konkretnej sytuacji i danych warunkach

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projektowanie Systemów Zarządzania Tradycyjne i współczesne koncepcje zarządzania
15 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
NKZ - W1 Organizacja i zarządzanie., Nowoczesne koncepcje zarządzania wyklady
Nowoczesne koncepcje zarzadzania przez jakosc (23-04), WSE notatki, 5 sem
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
15 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Koncepcje zarządzania$ 03 2012
Koncepcje zarzadzania strategicznego, Rok 2, Nauka o organizacji
KONCEPCJE ZARZ.- TEST, Zarządzanie PWR PIP, MGR, Semestr I, Koncepcje zarządzania
Koncepcje zarządzania w łańcuchu dostaw
koncepcje zarzadzania 14 2015 studia stacjonarne podstawowe informacje
Hawrysz Koncepcje zarządzania WYKŁADY
koncepcje zarzadzanie wyklad 2
koncepcja zarządzania
Koncepcje Zarządzania TESTY z odp
koncepcje zarzadzania
Koncepcje Zarządzania WYKŁADY
TQM - wykład 9.12 (brak początku), Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Koncepcje zarzą
sciaga na koncepcje, Zarządzanie

więcej podobnych podstron