Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4 cd


Organizacja i zarządzanie Ćw. 4

Kontrola

Kontrola ≠ nadzór

Funkcje kontroli: ochronna; kreatywna; informacyjna; profilaktyczna; profilaktyczna; korygująca ;instruktażowa

Systemy kontroli: (1) rynkowy

(2) biurokratyczny

(3) klanowy (kulturowy, organizacyjny)

W partiach polit. występuje raczej system klanowy.

Typy kontroli:

Planowa / doraźna

pełna / wycinkowa

Ze względu na podmiot przeprowadzający: 1) samokontrola

kierownicza

przez zawodowych kontrolerów

2) wewnetrzna / zewnetrzna

Ze względu na na szczebel

Ze względu na etap procesu: 1/ wstępna, 2/ równoległa (selekcyjna), 3/ końcowa (ex post)

Ze względu na obszary kontroli -> koncentracja na różnych zasobach (finansowe, rzeczowe, ludzkie, informacyjne)

Ze względu na charakter: 1/ formalna - m.in. sprawdzanie wiarygodności, kompletności dokumentów

2/ merytoryczna - sprawdzanie skuteczności i celowości

3/ dokumentacyjna - ustalanie stanu faktycznego na podstawie dokumentów

4/ rzeczowa - ustalanie stanu faktycznego na podst. np. badań, oględni, pomiarów itp.

Etapy procesu kontrolnego:

0x08 graphic
Ustalanie normy mierzenie wyników porównywanie wyników z normami reakcja

0x08 graphic
0x08 graphic

Utrzymanie korekta zmiana

status quo odchyleń norm

Kontrola biurokratyczna a kontrola angażująca pracowników

Od czego zależy styl kontroli? (styl zarządzania, kultura organizacji, tego co się kontroluje)

Nadzór

System kontroli w państwie (kontrola paralamentrana, sądowa , wewnątrzadm., prokuratorska, prezydencka, społeczna, zewnetrzna [NIK, RPO, TK,TS]

Kontrola w partiach politycznych

controlling

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 1
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 3
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4
analiza kierunku nurtow podejsc i teorii organizacji i zarzadzania, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, PODSTAWY
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
7 Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa, Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Prz
EDA materiały pomocnicze do ćw 2
materialy pomocnicze do cw ostatnich
syllabus OiZ 2013, Politologia UMCS - materiały, V Semestr zimowy, V Semestr zimowy, Organizacja i Z
Nauka o organizacji, Studia, Zarządzanie materiały wszelakie
16a system rozp-organizacji, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały student Z-sem 12-13, wyty
elementy struktury organizacyjnej do prezentacji, podstawy zarządzania, materiały do prezentacji
Odpowiedzi na egzamin z Podstaw Zarządzania (dr M. Pawłowski WSM Warszawa Kawęczyńska), Pliki, Mater
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
BEZP WEWN SYLABUS Zasoby ludzkie w organizacji bezpieczeństwa wewnetrznego, WSH- materiały, zasoby l
Zarządzanie wiedzą pomocnicze, materiały z zajęć WSPiZ
Zarządzanie Strategiczne - Materiały Pomocnicze - Gulski (68), Zarządzanie strategiczne

więcej podobnych podstron