Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4


Organizacja i zarządzanie Ćw. 4

Konflikt

główne źródła: konieczność dzielenia się ograniczonymi zasobami

różnice w postrzeganiu podstawowych celów organizacji

współzależność

różnice w poglądach i wyznawanych wartościach

brak informacji i problemy z komunikacją

dynamika interpersonalna (np. zderzenia osobowości)

cechy : musi być postrzegany przez strony biorące w nim udział

muszą być co najmniej 2 strony opozycyjne względem siebie

strony muszą być współzależne

Spoistość grupy - zakres w jakim członkowie grupy są wobec siebie lojalni i zaangażowani w sprawy grupy; stopień przyciągania w grupie

Czynniki wpływające na spoistość grupy np.:

Zwiększające spoistość: + konkurencja międzygrupowa

+ osobiste przyciąganie

+ korzystna ocena

+ zgodność co do celów

+ interakcje, dobra komunikacja

Zmniejszające spoistość: - wielkość grupy

- niezgodność co do celów

- wewnątrzgrupowa konkurencja

- dominacja

- niemiłe doświadczenia

Zarówno słaby jak i silny konflikt mogą być szkodliwe. => optymalny poziom konfliktu

3 gł. podejścia: (1) tradycyjne - konflikt jest szkodliwy i trzeba mu przeciwdziałać

(2) szkoły stosunków miedzynar. - konflikt jest czymś naturalnym

(3) interakcyjne - bez konfliktu nie ma grupy, warto np. kierować przez konflikt

Kierowanie konfliktem: pobudzanie, ograniczanie, rozwiązywanie

Konflikt polityczny: uwarunkowany gł. historycznie, zarazem sam jest siłą napędową historii, między zorganizowanymi grupami (organizacjami)

Konflikty: jawne / ukryte

zorganizowane / niezorganizowane (żywiołowe, spontaniczne)

racjonalne / nieracjonalne

Wg L.A. Cosera: 1/ sytuacyjne

2/ strukturalne

Etapy przebiegu konfliktu:

(1) wystąpienie rzeczywistej lub potencjalnej opozycji - muszą wystąpić warunki do pojawienia się konfliktu: komunikacyjne, strukturalne, osobowościowe

(2) etap poznania i personalizacji - co najmniej 1 strona uświadamia sobie warunki wstępne - konflikt się ujawnia

(3) etap zachowań (por. niżej)

(4) etap wyników - funkcjonalne (zwiększają efektywność grupy, ), dysfunkcjonalne (osłabiają grupę, )

Radzenie sobie z konfliktem (etap zachowań): rywalizacja, współpraca, unikanie, ustępowanie, kompromis

Strategie kierowania konfliktem w organizacji (politycznej):

Zarządzanie przez konflikt

Strategia wymuszająca - gdy konflikt jest ważny i są małe szanse na jego rozwiązanie

strategia unikania - gdy konflikt mało ważny i są małe szanse na jego rozwiązanie

strategia konfrontacji - duża rozbieżność interesów i duża stawka do stracenia

strategia kompromisu - przeciętna rozbieżność interesów i przeciętna waga spraw

Instytucjonalizacja konfliktu

Metody: negocjacje, konfrontacje, sesje wymiany wizerunku, konsultacje, mediacje, arbitraż

Negocjacje:

(1) przetarg dystrybucyjny i (2) przetarg integratywny

Fazy negocjacji: (1) prenegocjowanie, (2) rokowań, (3) określenie organizacji i trybu rokowań

komunikowanie się

skuteczne komunikowanie się - taki proces wysyłania informacji, by wiadomość otrzymana była możliwie zbliżona znaczeniowo do wiadomości zamierzonej

komunikacja: werbalna (pisemna i ustna) niewerbalna

jakie wady i zalety ma komunikacja ustana a jakie pisemna?

Bariery komunikacyjne w organizacji:

- filtrowanie - celowe manipulowanie informacją przez nadawcę

- wybiórcze postrzeganie przez odbiorcę

-emocje

- język

Badania nad komunikowanie się: 1/ szkoła behawioralna, 2/ podejście strukturalno-funkcjonalna, 3/interakcyjne, 4/dialogowe

Jaka powinna być informacja ?

Informacja, a podejmowanie decyzji

3 poziomy przekazywania informacji:

syntaktyczny

semantyczny

pragmatyczny

Obieg informacji w ramach procesu decyzyjnego: zbieranie inf. -> przetwarzanie -> decydowanie -> przekazywanie informacji o podjętej decyzji

Rola Internetu w komunikowaniu politycznym

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 1
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 3
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4 cd
analiza kierunku nurtow podejsc i teorii organizacji i zarzadzania, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, PODSTAWY
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
7 Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa, Materiały Edukacyjne, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Prz
EDA materiały pomocnicze do ćw 2
materialy pomocnicze do cw ostatnich
syllabus OiZ 2013, Politologia UMCS - materiały, V Semestr zimowy, V Semestr zimowy, Organizacja i Z
Nauka o organizacji, Studia, Zarządzanie materiały wszelakie
16a system rozp-organizacji, Procesy informacyjne w zarządzaniu, materiały student Z-sem 12-13, wyty
elementy struktury organizacyjnej do prezentacji, podstawy zarządzania, materiały do prezentacji
Odpowiedzi na egzamin z Podstaw Zarządzania (dr M. Pawłowski WSM Warszawa Kawęczyńska), Pliki, Mater
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
BEZP WEWN SYLABUS Zasoby ludzkie w organizacji bezpieczeństwa wewnetrznego, WSH- materiały, zasoby l
Zarządzanie wiedzą pomocnicze, materiały z zajęć WSPiZ
Zarządzanie Strategiczne - Materiały Pomocnicze - Gulski (68), Zarządzanie strategiczne

więcej podobnych podstron