Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


Wykład 20.12.2007

URZĄDZENIA SPORTOWO REKREACYJNE

Obiekty przestrzennego zagospodarowania występują jako urządzenia kubaturowe i terenowe służące rekreacji czynnej i biernej.

Rekreacja

Z uwagi na ukształtowanie krajobrazu wyróżniamy następujące zakresy wypoczynku:

 1. zajęcia rekreacyjne w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania

 2. zajęcia rekreacyjne w okolicy miejsca zamieszkania

 3. zajęcia rekreacyjne na terenach turystycznych

W planowaniu terenów rekreacyjnych przyjmowano zwykle, że około 30-40% mieszkańców miast wypoczywa codziennie, a 30-50% uczestniczy w rekreacji cotygodniowej.

Podział strefowy terenów rekreacyjnych wyznaczają następujące elementy:

Na obszarze miasta wyodrębnia się strefy:

 1. strefa położona w zasięgu 10 minut dojścia pieszego, strefa powszechnej dostępności - wypoczynek codzienny

 2. strefa dalszej dostępności osiąga na w czasie 15-30 minut miejskimi środkami komunikacji

W obrębie terenów podmiejskich:

Elementy wyposażenia obszarów turystycznych:

Programując bazę urządzeń rekreacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

Urządzenia rekreacyjno-sportowe występują jako:

Usługi rekreacyjne zapewniające odpoczynek bierny to:

Usługi rekreacyjne zapewniające odpoczynek czynny to:

Pomieszczenia służące wymienionym funkcją występują w określonych układach przestrzennych:

Zespół klubowy

Pomieszczenia klubowe dostępne na ogół od strony pięter mieszkalnych.

W zespole tym występują (w przypadku rozbudowanego programu):

Zespół świetlicowy

Podział ze względu na usytuowanie tego zespołu:

 1. Przy zespole recepcyjnym, wtedy stanowią jeden wyodrębniony zespół funkcjonalny,

 2. Przy jednostkach mieszkalnych - wtedy są rozproszone na poszczególnych piętrach, będąc każdorazowo lokalizowanymi w pobliżu węzła piętrowej komunikacji poziomej z komunikacją pionową.

Kręgielnie

Podział ze względu na usytuowanie tego zespołu:

 1. Obiekt wbudowany - scalony z innym obiektem turystyczno - rekreacyjnym,

 2. Obiekt wolnostojący.

Zespół kręgielni obejmuje następujące pomieszczenia:

Kryta pływalnia

Funkcjonalne zespoły pomieszczeń wchodzące w skład krytych pływalni:

Obiekty rekreacyjne towarzyszące bazie turystycznej (związanych z nią) należą:

Zimowe tereny rekreacyjno-sportowe - służą nauce jazdy na nartach, jazdom na nartach i sankach

Wyciągi turystyczne w zależności od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego można podzielić na następujące grupy i typy:

   1. Terenowe:

    • Szynowe - jednoliniowe o wahadłowym ruchu,

    • Saniowe - jednoliniowe o wahadłowym ruchu,

    • Narciarskie - jednoliniowe o okrężnym ruchu.

   1. Napowietrzne:

Urządzenia towarzyszące wyciągom na dolnych stacjach:

Urządzenia towarzyszące wyciągom na dolnych stacjach:

Kolejki turystyczne

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Infrastruktura komunikacyjna pozwala na:

Urządzenia bazy komunikacyjnej należą do urządzeń paraturystycznych, trwałych. Są one pierwszym i niezbędnym elementem infrastruktury dla powstania i funkcjonowania regionów oraz ośrodków turystycznych.

Urządzenia bazy komunikacyjnej to:

Ogólne wymogi i potrzeby turystyczne prowadzenia tras komunikacyjnych:

Transport samochodowy

Koncepcja i przebieg tras krajoznawczych nawiązują do planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego Polski.

Do takich tras można zaliczyć:

Drogę nadmorską - prowadzącą od Świnoujścia do Mierzei Wiślanej,

Drogę pojezierną - od doliny Odry do Sejn,

Drogę sudecko - karpacką - od Zgorzelca po Pętlę Bieszczadzką,

Drogę nadwiślańską - od Krakowa po Gdańsk.

Urządzenia komunikacyjne na trasach łączących miejscowości atrakcyjne turystycznie to:

Drogi przejazdowe przez przejścia graniczne

Wyposażenie tych obszarów, w niezbędną infrastrukturę techniczną, związaną z ruchem kolorowym (motele, zajazdy, stacje samoobsługi pojazdów itp.);

Wykorzystanie transportu autokarowego do celów turystycznych

Transport kolejowy

Transport lotniczy

Żegluga śródlądowa

Żegluga morska

Szlaki piesze

Szlaki turystyki pieszej, jako zjawisko przestrzenne można rozpatrywać w dwóch aspektach:

Przez szlaki turystyki pieszej

rozumie się wszystkie te odcinki, które są specjalnie wyznaczone i przystosowane do pełnienia funkcji krajoznawczych.

Pełnia one dwie funkcje:

Zagospodarowanie szlaków turystyki pieszej ogranicza się do najprostszych urządzeń „tradycyjnych”, tzn. do właściwego ich oznakowania oraz podstawowych urządzeń wyposażenia:

ławki, punkty wypoczynkowe, sanitarne i urządzenia pozwalające na przystosowanie walorów do zwiedzania.

Szlaki turystyki pieszej dzielą się ze względu na położenie:

Szlaki turystyki pieszej dzielą się ze względu na charakterystykę walorów krajoznawczych środowiska przyrodniczego:

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE WYKLAD OD SABINY, ZAGOSPODA
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczne wyklady sciaga, ZAGOSPODARO
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
zagospodarowanie egzamin materiały, Turystyka i rekreacja, zagospodarowanie
Janeczko ŚCIEŻKI EDUKACYJNE JAKO ELEMENT REKREACYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA LASU
zagospodarowanie egzamin materiały, Turystyka i rekreacja, zagospodarowanie
zagosp.-pytania, Turystyka i rekreacja, zagospodarowanie
Koncepcja turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie terenu

więcej podobnych podstron