baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


WYKŁAD XIII ZAGOSPODAROWANIE 08.01.2007r

W-D 4. Baza żywieniowa

1. Podziału bazy gastronomicznej na:

- otwartą - ogólnodostępną

- zamkniętą - środowiskową

2. Podstawowym rodzajem urządzeń umożliwiających żywienie turystów, są zakłady gastronomiczne prowadzące sprzedaż potraw i napojów, czyli:

- restauracje

- bary szybkiej obsługi

- bary uniwersalne

- bary mleczne

- bistra

- jadłodajnie

3. Urządzenia uzupełniające i stwarzające warunki do wypoczynki, rozrywki i spotkań towarzyskich. Zakłady te są związane organizacyjnie z gastronomią, ale w z punktu widzenia potrzeb turysty mają charakter bazy towarzyszącej, takie jak:

- kawiarnie

- bary kawowe

- herbaciarnie

- cukiernie

- koktajl-bary

- winiarnie

- piwiarnie (puby), itp.

4. Elementem bazy gastronomicznej jest tzw. „mała gastronomia”:

- bufety

- smażalnie

- pijalnie

- lodziarnie

5. Układ funkcjonalny obiektów bazy gastronomicznej:

- sprzężone z noclegowymi obiektami turystycznymi

- samodzielne zakłady gastronomiczne

a) część handlowa

- hol z szatnią i węzłem sanitarno-higienicznym

- sala konsumpcyjna

- bufet

b) część produkcyjna

- ekspedycja //tak było na slajdzie, ale wydaje mi się że chodziło o „ekspozycję” - co za moron

to pisał?//

- zmywalnia naczyń stołowych

- kuchnia właściwa

- przygotowalnia II (obróbka wstępna czysta)

- przygotowalnia I (obróbka wstępna np. warzyw i owoców)

c) część magazynowa

- magazyny chłodnicze (nabiał, mięso, ryby, niewygodni goście )

- magazyny produktów suchych

- magazyn warzyw i owoców

- magazyny gospodarcze

- magazyn na odpady

d) część administracyjna i socjalna

- węzeł sanitarno-higieniczny dla pracowników

6. Sposoby organizowania żywienia turystów

- wycieczki jednodniowe //czy to znaczy że żywią się wycieczkami?//

- wycieczki kilkudniowe

Sposób organizacji może być następujący:

  1. śniadania i kolacje w miejscu noclegowym (hotel, schronisko itp.)

  2. obiady zamówione w restauracji lub barze w miejscowości turystycznej

  3. śniadania i kolacje w miejscu noclegowym

  4. obiady we własnym zakresie

7. Imprezy turystyczne typu: obozy, biwaki, wypoczynek świąteczny itp.

- organizacji //tak było na slajdzie// żywienia turystów różna

8. Obozy wędrowne

- śniadania i kolacje przyrządzane samodzielnie, z zakupionych artykułów spożywczych, w kuchni turystycznej w miejscu …(?) //zasłania mikrofon ale końcówka jest…”-owym”//

- obiad na trasie wędrowania: w zakładach gastronomicznych lub obiektach turystycznych (schroniska, motele, zajazdy itp.).

9. Wypoczynek świąteczny

- wyżywienie jest organizowane na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego

a) całodzienne

b) częściowe

Wielkość i struktura przestrzenna bazy gastronomicznej

W jednostce przestrzennej istnieje określonej wielkości baza gastronomiczna dla ruchu turystycznego tylko wtedy, gdy są zaspokojone tzw. Normatywne potrzeby stałej ludności.

- Miejsca konsumencie stanowiące nadwyżkę w stosunku do wyliczonych potrzeb stałych mieszkańców

- określone jako „uwolnione dla turystyki”, zostały porównane z wielkością potrzeb turystycznych wyrażonych liczbą miejsc w bazie noclegowej.

Ocenę stanu bazy gastronomicznej w podstawowych jednostkach administracyjnych opiera się na trzech wskaźnikach:

W1 - liczba miejsc konsumenckich przypadających na 1 tys. Mieszkańców stałych

W2 - stopień zaspokojenia potrzeb stałych mieszkańców wyrażony stosunkiem wartości wskaźnika W1 do ustalonego wskaźnika normatywnego

W3 - liczba „uwolnionych dla ruchu turystycznego” miejsc konsumenckich przypadających na 1 miejsce noclegowe w otwartej bazie noclegowej i prywatnych kwaterach.

10. Rodzaje i charakter usług świadczonych w zakładach gastronomicznych:

- jest uzależniony od kategorii zakładu

- im kategoria zakładu jest wyższa tym oferowany jest większy zakres usług, szerszy asortyment potraw i napojów

- z kategorią zakładu wiąże się również cena świadczonych usług

11. Chcąc w pełni zabezpieczyć wyżywienie turystom przebywających w ośrodku turystycznym, należy przyjąć następujące założenia:

- stałe obiekty gastronomiczne powinny zapewnić wyżywienie dla co najmniej 25% stanu ogólnego przebywających w obiekcie turystów

- zwiększenie krotności rotacji i powiększenie ilości miejsc konsumenckich na tarasach i pod zadaszeniem pozwoli zwiększyć ilość żywionych osób do 50% stanu ogólnego.

W-d 6. Urządzenia sportowo-rekreacyjne

Obiekty przestrzennego zagospodarowania występują jako urządzenia kubaturowe i terenowe służące rekreacji czynnej i biernej.

1. Rekreacja

- Różnorakie formy aktywności, podejmowane poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi dla odpoczynki, rozrywki i samodoskonalenia.

- Formy działania podejmowane nie ze względu na efekty, lecz dla samego działania, które stwarzają człowiekowi ujście dla jego sił fizycznych, umysłowych i twórczych

- Pojęcie rekreacja nie odnosi się do zajęć i ćwiczeń fizycznych o charakterze sportowo-wyczynowym, a jedynie do popularnych zajęć i ćwiczeń fizycznych, uprawianych dla poprawy własnej sprawności fizycznej, rozrywki i wypoczynki.

- Zajęcia rekreacyjne obejmują zajęcia typowo wypoczynkowe, poznawcze, artystyczne, działalność amatorską i społeczną.

2. Z uwagi na ukształtowanie krajobrazu wyróżniamy następujące zakresy wypoczynku:

1) Zajęcia rekreacyjne w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania

2) Zajęcia rekreacyjne w okolicy miejsca zamieszkania

3) Zajęcia rekreacyjne na terenach turystycznych

W planowaniu terenów rekreacyjnych przyjmowano zwykle, że około 30-40% mieszkańców miast wypoczywa codziennie, a 30-50% uczestniczy w rekreacji całotygodniowej.

3. Podział strefowy terenów rekreacyjnych wyznaczają następujące elementy:

- czas przeznaczony na wypoczynek

- dostępność terenów rekreacyjnych

- rodzaj wypoczynku

4. Na obszarze miasta wyodrębnia się strefy:

  1. Strefa położona w zasięgu 10 minut dojścia pieszego, strefa powszechnej dostępności - wypoczynek codzienny

  2. Strefa dalszej dostępności osiągana w czasie 15-30 minut miejskimi środkami komunikacji.

5. W obrębie terenów podmiejskich:

1) strefa wypoczynki jednodniowego

- w promieniu do 50km od centrum (odległość umożliwiająca dojazd i powrót z miejsca

wypoczynki w ciągu jednego dnia)

  1. Strefa dłuższych wyjazdów weekendowych (1,5-2,5 dniowych)

- połączonych z nocowaniem

- położona zależnie od wielkości miasta, w zasięgu od 50-120km

6. Elementy wyposażenia obszarów turystycznych

- baza komunikacyjna

- baza recepcyjna

- baza żywieniowa

- zespoły obiektów i urządzeń turystycznych i paraturystycznych

- obiekty i urządzenia bazy podstawowej - turystyczne, sportowe i wypoczynkowe (np. ścieżki zdrowia, wyciągi itp.)

- czynnościowo-rozrywkowe (np. muszle koncertowe //nie klozetowe //, kręgi taneczne itp.)

- usługowe: informacja turystyczna

7. Programując bazę urządzeń rekreacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- ruch turystyczny i jego ukierunkowanie,

- równomierne rozmieszczenia przeciwdziałające zbytniej koncentracji

8. Urządzenia sportowo-rekreacyjne występują jako:

- urządzenia kubaturowe (przykryte, zadaszone)

- terenowe

9. Usługi rekreacyjne zapewniające odpoczynek bierny to:

- zapewnienie możliwości oglądania programów TV

- zapewnienie dużego wyboru prasy krajowej i zagranicznej

- udostępnienie pomieszczeń do gier cichych

10. Usługi rekreacyjne zapewniające odpoczynek czynny to:

- Zapewnienie możliwości zabawy przy muzyce

- udostępnienie gier mechanicznych

- udostępnienie możliwości gry w bilard, tenisa stołowego i kręgle

- udostępnienie możliwości kąpieli w basenie oraz użytkowania sauny.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu, zagospodarowanie przestrzenne, projekt
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
zagosp[1]. turyst, Turystyka i Rekreacja, Usługi i zagospodarowanie turystyczne
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, test zagosp, EGZAMIN Z ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO :
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
plan zajec rekreac.sportowych, Dokumenty 2 rok, TiMR
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład

więcej podobnych podstron