baza noclegowa,żywieniowa zagospodarowanietir

background image

TEMAT: Turystyczna baza

noclegowa i żywieniowa.

background image

BAZA

NOCLEGOWA

background image

BAZA NOCLEGOWA to wszystkiego

rodzaju obiekty noclegowe, ich części
specjalnie dostosowanych środków
transportowych a także wyodrębnione
tereny wraz z urządzeniami bezpośrednio
związanymi z obsługa osób podróżujących.

background image

OBIEKT NOCLEGOWY

każdy obiekt, w którym

regularnie lub sporadycznie nocują turyści wśród
obiektów noclegowych wyróżnia się:

Turystyczne zakłady zakwaterowania zbiorowego

to

obiekty noclegowe oferujące podróżnemu nocleg w pokoju lub
innym pomieszczeniu, przy czym liczba oferowanych miejsc
musi być większa niż pewne określone minimum, a ponadto nie
chodzi o zakwaterowanie „pojedynczej rodziny”. Wszystkie
miejsca w danym obiekcie muszą podlegać jednolitemu
zarządowi na zasadach komercyjnych, nawet jeśli niema on
charakteru dochodowego.

Prywatne turystyczne miejsce zakwaterowania

-

obejmują pozostałe rodzaje turystycznych obiektów
noclegowych. Oferują one ograniczoną liczbę miejsc do
wynajęcia odpłatnie lub nie odpłatnie. Poszczególne jednostki
mieszkalne są zajmowane bądź to przez turystów, bądź to
przez właścicieli tych obiektów, jako drugi dom.

background image

ze względu na dostępność:

ogólnodostępne (otwarte)

środowiskowe (zamknięte)

ze względu okres eksploatacji:

sezonowe

całoroczne

ze względu na ich lokalizację:

miejskie

na szlakach turystycznych

przy trasach komunikacyjnych

ze względu na zakres świadczonych usług:

pełny zakres usług

usługi tylko dla gości

ograniczenie usług

Obiekty noclegowe można podzielić

według następujących kryteriów :

background image

ze względu na siedzibę zakładu:

stałe

ruchowe

wagony

ze względu na średni czas pobytu gościa w
zakładzie:

hotele i pensjonaty stale lub prawie stale czynne

zakłady rezydenckie

hotele dla przejezdnych

ze względu na funkcję: wypoczynkowe, kolonijne,
biznesowe, kasyna, uzdrowiskowe

background image

W Polsce stosuje się podział obiektów

noclegowych zamieszczony w Ustawie o

usługach turystycznych

z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Wyróżniamy:

background image

Hotel

obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym

większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące
szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.Hotel Gołębiewski w Białymstoku

background image

Motel

hotele położone przy drogach, zapewniające

możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i
dysponujące parkingiem.

Motel ORION w Rzeszowie

background image

Pensjonat

obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla

swoich klientów całodzienne wyżywienie.

Pensjonat "Witoldówka" w Krynicy-Zdroju

background image

Schroniska

obiekty zlokalizowane poza

obszarami zabudowanymi, przy szlakach

turystycznych, świadczące minimalny zakres usług

związanych z pobytem klientów.

Schronisko SAMOTNA w Karpaczu

background image

SSM filia w Zakopanem

background image

Kampingi w Dolomitach

Kempingi

to obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w

namiotach i przyczepach kempingowych, domkach turystycznych
lub innych obiektach stałych, przyrządzanie posiłków oraz
parkowanie samochodów.

background image

POKÓJ JEDNOOSOBOWY

Dom wycieczkowy

obiekt

posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych,
dostosowanych do samoobsługi klientów oraz świadczący
minimalny zakres usług związanych z popytem klientów.

Dom wycieczkowy PIAST

P

O

K

Ó

J

W

IE

LO

O

S

O

B

O

W

Y

background image

Pole biwakowe

obiekty niestrzeżone,

umożliwiające nocleg w namiotach

POLE BIWAKOWE
W
ELGANOWIE

background image

Do wymienionych wyżej obiektów należy doliczyć
jeszcze te, które nie są uwzględnione w ustawie o
usługach turystycznych. Należą do nich: kwatery
prywatne, kwatery agroturystyczne, ośrodki
wypoczynkowe, ośrodki kolonijne, ośrodki
szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy
twórczej, zakłady uzdrowiskowe (nie są co prawdę
ujęte w ustawie, ale są ujmowane w statystykach
GUS lub w statystykach innych instytucji) oraz
domy rekreacyjne i apartamenty wakacyjne (nie
są uwzględnione ani przez ustawę, ani w żadnych
statystykach).

background image

Kwatery prywatne

(pokoje gościnne)za pokoje gościnne

uważa się umeblowane pomieszczenia w mieszkaniach
domach mieszkalnych, domach turystycznych, nietypowych
obiektach gospodarczych. Pokoje wynajmowane są nad
morzem w górach. Od pensjonatów odróżnia je najczęściej
sezonowa oferta, liczba pokoi (nie więcej niż 7) oraz
nieobligatoryjność usług wyżywienia.

Kwatery agroturystyczne

czyli dla gości

przebywających w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

Ośrodki wypoczynkowe

nalezą zarówno do osób

prywatnych jak i resortów administracji państwowej,
zakładów produkcyjnych, instytucji społecznych oraz
związków sportowych.

Ośrodki kolonijne

przygotowane z myślą o wypoczynku

dzieci i młodzieży, specyfika ośrodków kolonijnych jest
lokalizacja na obszernych działkach umożliwiających
realizację bogatego programu rekreacyjno- sportowego.

background image

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

specyfiką

jest łączenie funkcji hotelowej i gastronomicznej z
możliwością korzystania z sal wykładowych i
seminaryjnych. Za ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
uważa się obiekt noclegowy przeznaczony i przystosowany
do przeprowadzenia kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów.

Domy pracy twórczej

określa się obiekty w których

zapewniono warunki do wykonywania pracy twórczej i
wypoczynku, bywają również wykorzystywane jako ośrodki
wczasowe lub ośrodki konferencyjno-szkoleniowe.

Zakłady uzdrowiskowe

to zespoły bazy noclegowej w

których prowadzi się lecznictwo.

Domy rekreacyjne

przez prawo i badania statystyczne

są wprawdzie obecnie traktowane jako domy mieszkalne,
ale wydaje się, że z uwagi na ich szczególna funkcje
turystyczna należy je wymienić również jako element bazy
turystycznej.

background image

Apartamenty wakacyjne

nazywane

mieszkaniami różnej wielkości, mieszczące się w
domach mieszkalnych położonych w atrakcyjnych
miejscach pod względem turystycznym. Są one jednak
poważną konkurencją dla tradycyjnych domów
letniskowych: górują nad nimi bezpieczeństwem,
bogatym programem funkcjonalnym, kompleksowymi
usługami administracji.

background image

Wymagania formalne

stawiane bazie noclegowej

background image

W zależności od kategorii wymagania te

dotyczą miedzy innymi:

Zewnętrznych elementów zagospodarowania

i urządzenia

Instalacji i urządzeń technicznych
Podstawowych elementów dotyczących

funkcji, programu obiektu

Parametrów części mieszkalnej
Oferty usług podstawowych i uzupełniających
Kwalifikacji zawodowych personelu

Wymagania dla hoteli, moteli i

pensjonatów

background image

W zależności do kategorii i rodzaju obiektu

wymagania dotyczą miedzy innymi:

Zabezpieczenie terenu
Zagospodarowania terenu
Tzw. „małej architektury”
Urządzania recepcji i świetlicy
Stanowisk do obozowania
Urządzeń higieniczno-sanitarnych
Usług gastronomicznych
Zaopatrzenia w wodę

Wymagania dla kempingów i pól

biwakowych

background image

W zależności od kategorii obiektu (I, II, III)

wymagania dotyczą miedzy innymi:

Zagospodarowania terenu
Instalacji w budynku
Recepcji
Innych usług
Części mieszkalnej
Usług gastronomicznych

Wymagania dla domów

wycieczkowych

background image

W zależności od kategorii obiektu (I, II, III)

wymagania dotyczą miedzy innymi:

Warunków ogólnych
Części mieszkalnej
Części gastronomicznej

Wymagania dla schronisk

młodzieżowych

background image

Wymagania dotyczą między innymi:

Instalacji budynków

Recepcji

Innych usług

Części mieszkalnej

Usług gastronomicznych

Wymagania dla schronisk

background image

Wymagania dotyczą między innymi:

Ogrzewania
Instalacji sanitarnych
Powierzchni i wyposażenia pokoi

mieszkalnych

Wielkości i wyposażenia urządzeń

sanitarnych

Wymagania dla innych obiektów

hotelarskich

background image

Ekologizacji służy przede wszystkim program upowszechniany na

całym świecie przez międzynarodowe stowarzyszenie

„zielone hotele”. Jego celem jest redukowanie negatywnego

oddziaływania na środowisko poprzez propagowanie następujących
działań:

Pranie, zmywanie i sprzątanie z użyciem odpowiednich, ulegających
biodegradacji środków;

Promocja wśród gości tzw „programów ręczników”;

Racjonalną gospodarkę odpadami;

Oszczędzanie ciepłej i zimnej wody, oczyszczanie ścieków;

Oszczędzanie energii i korzystanie z alternatywnych źródeł;

Zatrudnianie na stałe lokalnych pracowników;

Preferowanie lokalnych firm dostawczych i rzemieślników;

Kupowanie od rolników lokalnych produktów, propagowanie
regionalnej kuchni:

Ekologizacja bazy noclegowej

background image

Kategoryzacja ma na celu określenie jakości usług

hotelarskich, co ma bezpośredni związek z oczekiwaniami
podróżnych względem standardów obsługi gości w
poszczególnych typach zakładów zakwaterowania
zbiorowego. Zasady kategoryzacji umożliwiają wydzielenie
określonych rodzajów obiektów, a w ich obrębie
poszczególnych klas( kategorii), co pozwala na
porównywanie zarówno samemu turyście jak i osobom
zawodowo zajmującym się obsługą ruchu turystycznego,
usługę oferowanych przez poszczególny obiekty.
Kategoryzacja została wprowadzona przede wszystkim dla
ochrony interesów klienta, a także w celu ułatwienia obrotu
gospodarczego.

Kategoryzacja bazy
noclegowej

KATEGORYZACJA

background image

W Polsce na mocy ustaw o usługach turystycznych

z 1997r. oraz odpowiednich rozporządzeń zostały
określone wymogi kategoryzacyjne dotyczące
wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz z
zakresu świadczonych w danym obiekcie usług
hotelarskich. Dotyczy to tzw. obiektów
hotelarskich, których kategorię oznacza się liczba
gwiazdek lub cyfra rzymską przy czym
ustalono:

Dla hoteli, moteli i pensjonatów pięć

kategorii oznaczonych gwiazdkami

background image

Dla kempingów cztery kategorie

oznaczone gwiazdkami

Dla domków wycieczkowych i schronisk

młodzieżowych trzy kategorie
oznaczone znakami rzymskimi

I, II, III

background image

Dla hoteli, moteli i pensjonatów minimalne

wymagania zostały określone względem:

a)

zewnętrznych elementów zagospodarowania i
urządzenia;

b)

instalacji i urządzeń technicznych;

c)

podstawowych elementów dotyczących funkcji,
programu obsługowego i użyteczności obiektu;

d)

części mieszkalnej, w tym co do:

- wyposażenia jednostki mieszkalnej w meble i

elementy uzupełniające,

- urządzeń i wyposażenia węzłów higieniczno-

sanitarnych;

e.

oferty usług podstawowych i uzupełniających;

f.

kwalifikacji zawodowych personelu;

background image

Kategoryzacja

w

innych państwach

background image

Dane statystyczne:

Baza noclegowa w

Polsce

background image

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki

badania polskiej bazy noclegowej w 2009 roku.
Badanie objęło 18 rodzajów obiektów zbiorowego
zakwaterowania, wśród których 2836 to obiekty
hotelowe
, a 4156 to obiekty pozostałe. Wśród
obiektów hotelowych najliczniejszą grupę stanowiły
hotele – 1634 obiektów zaś wśród pozostałych
obiektów najwięcej, aż 1199 było ośrodków
wczasowych
. W stosunku do roku 2008 liczba
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
objętych sprawozdawczością wzrosła o 135
podmiotów. Zgodnie ze stanem na dzień 31 lipca
2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania,
wśród których 4989 oferowało wypoczynek
całoroczny.

background image
background image

Turystyczne obiekty zbiorowego

zakwaterowania według województw w 2009

roku.

background image
background image
background image
background image
background image

BAZA

ŻYWIENIOWA

background image

Usługi gastronomiczne należą do najstarszych form
działalności gospodarczej. Na wczesnych etapach
rozwoju cywilizacyjnego świata funkcje gastronomii
były realizowane w ramach gospodarstwa domowego,
jednak rozwój handlu, pielgrzymek oraz innych ruchów
migracyjnych zrodził konieczność powstania
działalności polegającej na żywieniu ludności poza
gospodarstwem domowym. W Polsce, we wczesnym
średniowieczu gościny i noclegu udzielały podróżnym
klasztory. Z Czasem pojawiły się wyspecjalizowane
gospody, zajazdy, karczmy, cukiernie, winiarnie,
piwiarnie, restauracje. Do dziś jednak widać w Polsce
sentyment do historycznych karczm, zajazdów i
gospód, co przejawia się w stylizowanych nazwach i
architekturze wznoszonych współcześnie, acz
odwołujących się do tradycji lokali gastronomicznych.

background image

jest działalnością o charakterze

produkcyjno- usługowym, obejmującą
prowadzenie otwartych zakładów zbiorowego
żywienia, np. restauracji, barów, bufetów.

Większość obiektów bazy gastronomicznej służy nie tylko

turystom ale i ludności miejskiej. Z punktu widzenia
zagospodarowania turystycznego zadaniem obiektów
wchodzących w skład usług gastronomicznych jest zapewnienie
turystom wyżywienia w miejscowościach turystycznych i na
szlakach turystycznych.

Gastronomia

background image

Turystyczna

baza

gastronomiczn

a

Obiekty

gastronomii

zamkniętej

Obiekty otwarte,

ogólnodostępne

Zakłady

gastronomiczne w

obiektach

noclegowych

background image

Baza gastronomiczna

– zakłady i punkty

gastronomiczne stałe i sezonowe, których
przedmiotem działalności jest
przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i
napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Placówki gastronomiczne dzielą się na:

placówki ogólnie dostępne;

placówki nastawione na obsługę
określonych grup konsumentów.

Baza żywieniowa…

background image

Placówki żywieniowe

(restauracje i bary uniwersalne,

jadłodajnie i bary szybkiej obsługi, bistra i bary przekąskowe).

Placówki uzupełniające

(kawiarnie i herbaciarnie, cukiernie,

winiarnie, bary piwne).

Punkty gastronomiczne

(smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety

w kinach, na stadionach itp.).

Inna klasyfikacja bazy
gastronomicznej to podział na:

background image

Restauracje- to zakłady gastronomiczne

dostępne dla ogółu konsumentów, z pełną
obsługą kelnerską, oferujące codzienne
wyżywienie o szerokim asortymencie
potraw i napojów.

Bary – to placówki prowadzące działalność

zbliżoną do restauracji, z tym że asortyment
jest tam ograniczony do potraw
popularnych

Rodzaje lokali gastronomicznych

background image

Stołówki – to placówki zbiorowego żywienia,

które zapewniają wszystkie, bądź wybrane
posiłki, serwowane w określonych zestawach
wyznaczonym grupom konsumentów (np.
gościom domu wczasowego), najczęściej
otwarte są wyłącznie w ściśle określonych
porach wydawania posiłków.

Punkty gastronomiczne (stałe) to placówki

prowadzące ograniczoną działalność
gastronomiczną (smażalnie, pijalnie wód
mineralnych, lodziarnie, bufety o obiektach
użyteczności publicznej, w kinach lub przy
pływalniach).

background image

Przez usługę gastronomiczna
rozumie się złożony zestaw
czynności:

CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE-
Mające na celu przygotowanie
wyrobów kulinarnych do
konsumpcji

CZYNNOŚCI HANDLOWE-
W sprzedaży gotowych
produktów kulinarnych oraz
innych produktów
żywieniowych.

CZYNNOŚCI
USŁUGOWE-
Zapewnienie
odpowiednich
warunków
umożliwiających
konsumpcje wyrobów
kulinarnych w miejscu
ich sprzedaży

background image

Znaczenie Bazy
Gastronomicznej

Rekreacyjn

e

Skupiające się bardziej na rozrywce i
spotkaniach towarzyskich niż
zaspokojeniu potrzeb żywieniowych. Są
to: kawiarnie winiarnie, herbaciarnie,
cukiernie, puby, cocktail-bary.

Turystyczn

e

Np. kawiarnie, winiarnie czy puby,
które są dużą atrakcją turystyczną i
wymienia się je nawet w
popularnych przewodnikach jako
rekomendowany „punkt programu”

background image

Historyczne

Lokale cenione z uwagi na
zabytkowe wyposażenie wnętrz
oraz stuletnią tradycję. Np.
restauracja „Wierzynek” w
Krakowie

background image

Kulturow

e

Różnego rodzaju ważne imprezy
artystyczne i uznawane za
nietuzinkowe wydarzenia kulturowe
np. koncerty jazzowe, przyczyniały
się one do niezwykłej popularności
klubów-kawiarni np. „Akwarium” w
Warszawie, „Piwnicy pod Baranami”
w Krakowie.

background image

Zaliczamy:

Cenę i jakość posiłku;
Różnorodność oferty;
Estetykę wnętrza;
Atmosferę;
Poziom obsługi;
Dostępność lokalu;
Modę i snobizm, możliwość spotkania w danym lokalu

sławnych osób;

Niezwykłe, atrakcyjne dla turystów położenie lokalu;
Swoisty „luksus” miejsca;
Interesujące imprezy;
Niezwykła, zaskakująca aranżacja wnętrz;
Egzotyka miejsca i potraw;
Sława kulinarna szefa kuchni.

background image

FAST-FOOD

background image

W obecnych czasach ogromną rolę odgrywają lokale typu „fast

food” (McDonald’s, Pizza Hut). Placówki gastronomiczne tych
sieci są znane ze stabilności oferty niż z kulinarnego
wyrafinowania. Pełnią jednak w zagospodarowaniu
turystycznym znaczącą rolę jako tanie i popularne, a także
bezpieczne. Są zlokalizowane przede wszystkim w wielkich
miastach i w znanych miejscowościach turystycznych. Otwiera
się je przy ruchliwych drogach, przy ważnych węzłach
komunikacyjnych, towarzyszą stacjom benzynowym, centrom
handlowym, dworcom kolejowym i przystaniom promowym.
Zakłady szybkiego żywienia są pomimo wąskiego asortymentu
dań i typowego, standardowego wyposażenia wnętrz popularne
wśród turystów a to z powodu:

Niskich cen

Długiego czasu otwarcia

Zunifikowanych zasad obsługi klienta

Sprzedaży dań „na wynos” w specjalnych pojemnikach

Surowych norm sanitarnych

background image

Dane statystyczne: Bazy

Gastronomicznej

background image

W końcu lipca 2009r. W turystycznych obiektach zbiorowego

zakwaterowania było 7545 placówek gastronomicznych,
czyli o 28 jednostek więcej niż w roku poprzednim.
Największą grupę stanowiły:

restauracje 2518

bary i kawiarnie 2349

stołówki 1974

punkty gastronomiczne (np. smażalnie, pijalnie,
lodziarnie, itp..) 704

Najwięcej placówek gastronomicznych zlokalizowanych było

w hotelach 2658 a wśród nich najliczniejszą grupę
stanowiły restauracje 1520. Podobnie sytuacja wyglądała
w pozostałych obiektach hotelowych gdzie restauracje
stanowią 45% ogółu placówek gastronomicznych. W
pozostałych obiektach nie hotelowych najliczniejszą
grupę stanowią stołówki, których w lipcu 2009
zanotowano 1658, co stanowi 47% ogółu tych placówek.

background image

Czym się kierować przy
wyborze hotelu???

-czyli MOTYWY WYBORU

background image

Wybór hotelu, to nie łatwe zadanie. Często nie
mamy czasu na przyjrzenie się ofercie hoteli w
miejscowości, w której mamy się zatrzymać. Dzieje
się tak dlatego, ponieważ często o wyborze hotelu
decyduje przypadek lub po prostu zmęczenie, które
zmusza nas do szukania najbliższego noclegu. Jeżeli
jesteśmy jednak w tej komfortowej sytuacji i mamy
odrobinę czasu, by przyjrzeć się ofercie hotelarskiej.
Warto przejrzeć przynajmniej strony internetowe
hoteli.

background image

Do jakiego klienta
dedykowana jest
oferta noclegowa

Renoma hotelu

Opinie na temat
danego obiektu

Komfort
wypoczynku/
kuchnia

Przystosowanie do
aktywnego
spędzania czasu
wolego

Położenie hotelu
(czy jest to np.
zaciszne spokojne
miejsce
pozwalające na
pełny relaks)

Najważniejsze rzeczy na które
warto zwrócić uwagę…

background image

Jeżeli interesują
nas walory
uzdrowiskowe to
wybierajmy te z
otoczenia
miejscowości o
potwierdzonych
walorach
uzdrowiskowych

Pamiętajmy, że
oferta przedstawiona
na stronie hotelu nie
zawsze będzie
miarodajna. Dlatego
często lepiej
kierować się
opiniami osób, które
odwiedziły już dany
hotel lub motel.

background image

Baza noclegowa i

gastronomiczna

Krajowa/lokalna

organizacja turystyki

Krajowa/lokalna

gospodarka

Baza lokalna

Operatorzy

turystyczni, biura

podróży

Transport

Segmenty rynku

•podróże służbowe

•wypoczynek

Atrakcje dla

odwiedzających

Powiązania

bazy noclegowej i

gastronomicznej z turystyką

background image


Hotele są podobne do kobiet” – pisze w

Balladzie hotelowej W. Górnicki(1979).

(…)„są hotele które pamięta się przez całe życie,

choćby nas łączyła z nimi tylko jedna noc, ale są i
takie, które mimo usilnie roztaczanych wdzięków
giną z pamięci natychmiast po oddaniu klucza w
recepcji. Można tez dodać, ze niektóre hotele-
podobnie jak niektóre kobiety- mają duszę,
wdzięk i tożsamość, podczas gdy inne stanowią
mniej lub bardziej udaną obudowę nicości.
Najgorsze, że nigdy nie można tego stwierdzić
zawczasu i trzeba się o tym przekonywać z
własnego doświadczenia”(…)

background image

W wielu miejscach na świecie powstały imponujące
hotele. Miały za zadanie, i co najważniejsze maja
nadal, sprostać coraz bardziej wymagającemu
GOŚCIOWI HOTELOWEMU.

SŁAWNE, DZIWNE, NAJ…
ALBO ELITA ŚWIATOWEGO HOTELARSTWA.

background image

Wybudowany w latach:(1889-1901)
według projektu Tadeusza Stryjeńskiego i
Franciszka Mączyńskiego z Krakowa.
Dzieło w najmodniejszym wówczas secesyjnym stylu
architektonicznym – art. Nouveau, zostało złagodzone kilkoma
Klasycznymi elementami przez Władysława Marconiego.

Hotel BRISTOL- Warszawa

background image

Hotel GRAND- Łódź

Zabytkowy hotel Grand położony
jest przy słynnej ulicy
Piotrkowskiej w centrum Łodzi. Ten
szczycący się bogatą tradycją
hotel działa już od 1888 roku.

Hotel Grand oferuje doskonale
wyposażone pokoje z bezpłatnym
dostępem do Internetu, bar w
holu, restaurację o pięknym
wystroju wnętrz, jak również kilka
sal konferencyjnych.

background image

Hotel RITZ

Hotel Ritz w
Paryżu:hotel 5
gwiazdkowy

background image

Literatura:

Anna Pawlikowska-Piechotka Zagospodarowanie
turystyczne

Joanna Orłowska, Małgorzata Tkaczyk Organizacja
pracy w hotelarstwie część 1 Podręcznik do nauki
zawodu technik hotelarstwa.

Gaworecki W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa.

Kruczek Z. (red.), 2006, Obsługa ruchu
turystycznego, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków.

Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa,

Milewska M. Włodarczyk B. Hotelarstwo podstawowe
wiadomości.

background image

Dziękujemy za uwagę;-)


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Baza noclegowa
Lubniewice baza noclegowa i gastronomiczna
BAZA NOCLEGOWA TURYSTYKI
BAZA NOCLEGOWA
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Sandomierz Baza noclegowa
baza noclegowa wedlug stanu w dniu 31 lipca 2015 r i jej wykorzystanie w i polroczu 2015
BAZA NOCLEGOWA – DARŁOWO
Baza noclegowa w Polsce
Staszów, Szydłów baza noclegowa
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
ŻYWIENIE A CHOROBY 4b
9 Zastosowanie norm żywienia i wyżywienia w pracy dietetyka
żywienie osób w podeszłym wieku

więcej podobnych podstron