ortopedia - wykłady, W5, Chirurgia koni, wykład głowa cz.1, 22.03.2011, Chirurgia


Chirurgia : 22.03.2011

Najbezpieczniejsze miejsce - dolna krawędź i górna oka - zatoka czołowa - do trepanacji chyba, że inne miejsce bardziej wskazane.

Chroniczność zapalenia zatok pogarsza rokowanie, w nowotworach i grzybicach rokowanie zależy od rozległości, ale raczej niepomyślne

Dominujący objaw nowotworu zatok - destrukcja kości

Chirurgiczne dostępy do zatok przynosowych (sprawdź!)

Atheroma (cysta, kaszak)

(w torbieli w środku ziarnina - w cystach - nabłonek/tkanka wydzielnicza, stąd cysta miodowa niedokładna nazwa):

Leczenie:

Worki powietrzne:

Granice:

Zapalenie kości gnykowych - dziś już leczone

Dostęp:

Obustronna odma worków - rzadko

Dostępy

I) Wg Czubara :- pod żyłą językowo - twarzową

Warstwy:

II) Hyovertebrotomia - między skrzydłem atlasu - a doogonowym brzegiem przyusznicy

III) trójkąt Wiborga:

Unieść głowę konia by widzieć gdzie te mięśnie, rozgałęzienie żył jest bardzo ważne

Nerw 9,10,12 w środku widać

Choroby worków powietrznych:

1) Odma

nagromadzenie powietrza i płynu - zastawki są przy wejściach do worków - mogą blokować ujście powietrza

Diagnoza:

Leczenie:

2) Ropniak (dotyczy naturalnych chyba zamkniętych jam ciała!):

Objawy:

Diagnoza:

Leczenie:

3) Grzybica worka:

Brak predyspozycji rasowych

Objawy:

Diagnoza:

Leczenie: (trudne)

4) Kamienie worków powietrznych- chondroidy:

Objawy:

Diagnoza:

Leczenie:

Choroby chirurgiczne gardła:

Anatomia chirurgiczna:

Przerost limfoidalny gardła:

Okresowe i trwałe przemieszczenie podniebienia miękkiego

Rozszczep podniebienia

Choroby krtani:

- Cysta nagłośniowa

- Uwięźnięcie nagłośni

- Ostre zapalenie nagłośni

- Porażenie krtani

- Chondroza chrząstek nalewkowatych

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ortopedia - wykłady, W6, Chirurgia koni, wykład głowa cz.2, 29.03.2011
Geodezja wykład 3 odwzorowania kartograficzne (14 03 2011)
Geodezja wykład 3 odwzorowania kartograficzne (14 03 2011)(1)
Wykład 3 - 22.03.2011, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr II, Statystyka
Wszystkie wyklady z prawa, Prawo w.t.i.r 22.03.2009
Geodezja wykład 2 mapy skale podziałki (7 03 2011)
Geodezja wykład 2 mapy skale podziałki (7 03 2011)(1)
wykład 2 głowa z szyją, Szkoła, studia, anatomia, głowa i szyja
Mikrobiologia wykład IV cz 1
wykłady WDS cz.5, Geologia, I semestr, Socjologia
Ortopedia wykład 2
Wykład III cz II moder kot
Wykłady mikroekonomia cz 2
wykład z energo cz i przerobiony
ortopedia, WYKŁAD 1
Ortopedia wykład 4

więcej podobnych podstron