wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


W3 (23.10.2006) WSKAŹNIKI POJEMNOŚCI TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Max. wskaźniki jednorazowej pojemności turystycznej obszarów wypoczynkowych

Rodzaj obszarów

Max. wskaźnik pojemności turystycznej w okresie letnim

Pojemność zimowa określana w % pojemności letniej

Nadmorskie

1000 - 1500 os/km linii brzegowej lub 300 - 800 os/km2

---------------------------------------

---------------------------------------

Pojezierne

100 - 150 os/km2

20 - 40

Nizinne

80 - 120 os/km2

---------------------------------------

Wyżynne

100 - 150 os/km2

30 - 50

Górskie

120 - 200 os/km2

50 - 80

Rozmieszczenie przestrzenne ruchu turystycznego uzależnione jest od wielu czynników, w tym głównie:

Na strukturę przestrzenną ruchu oddziałuje również sposób wykorzystania jednostki użytkowania turystycznego lub jej fragmentu.

Strefy funkcjonalne o różnych parametrach pojemności i przepustowości turystycznej są wydzielone na podstawie korelacji między formami turystyki a rozmieszczeniem ruchu:

Szczególne określenie struktury przestrzennej ruchu istotnie wpływa na możliwość ustalenia norm użytkowania turystycznego. Pojemność i przepustowość szlaków, obszarów, i obiektów turystycznych limitowana jest prze szereg czynników, z których najważniejsze, to:

W wypadku walorów dóbr kultury, wartość parametru gwarantować powinna bezpieczeństwo walorów i zapewnić ich trwałe użytkowanie:

* Na podstawie typologii obszarów leśnych przedstawiono wskaźnik chłonności , wskazujący typy lasów przydatne dla rozwoju turystyki.

Rejony pojemności turystycznej środowiska geograficznego Polski (…):

  1. Wybrzeże

  2. Pojezierze Pomorskie

  3. Pojezierze Mazurskie

  4. Północna i wschodnia część niziny Mazowieckiej

  5. Wschodnia część nizin środkowopolskich

  6. Wyżyny

  7. Nizina Śląska i Sandomierska

  8. Sudety i Karpaty

wskaźniki pojemności

Tabela - Współczynnik korygujący `k' w stosunku do stopnia degradacji środowiska wynikającego z użytkowania turystycznego i wpływu ujemnych skutków działalności gospodarczej:

Stopień degradacji

mały

Zniknięcie mniej odpornych gatunków roślin lub żółknięcie igieł i liści w pełni okresu wegetacji

średni

Wydeptanie płatów roślinnych lub uszkodzenie szpilek i liści

duży

Pozostanie tylko izolowanych płatów roślinności w miejscach mniej obciążonych ruchem lub opadanie igieł i liści

wykluczający

Pozostanie odkrytej gleby użytkowanej, przykrytej jedynie ściółką lub w skrajnych przypadkach bez ściółki lub usychanie drzew

Naruszenie warstwy gleby, rozwój procesów demolacyjnych i erozyjnych prowadzących do niemożności odnowienia się roślinności zielnej i traw , a Pojemność konsekwencji do odsłonięcia korzeni drzew i ich zniszczenia lub całkowitego zniszczenia roślinności.

Pojemność i przepustowość szlaku, obszaru i obiektu turystycznego kształtowana jest przez:

* O pojemności turystycznej powierzchni wodnych decyduje działalność akwenów, a ta uzależniona jest od odporności na zniszczenia przez ruch turystyczny.

Powierzchnie akwenów podzielono na strefy funkcjonalne:

* Wskaźniki powinny być korygowane w zależności od stopnia zagospodarowania plaż:

plaże niezagospodarowane - wskaźnik powinien być średnio niższy ok. 100% od wskaźników plaż zagospodarowanych ze względu na dewastację terenów sąsiadujących z plażą

rodzaje plaż

Wskaźniki pojemności na 1 turystę [m2]

plaże

zagospodarowane

plaże

niezagospodarowane

I strefa

II strefa

III strefa

nadmorskie

10-15

ok. 30

6,3

10,0

20,0

nadjeziorne

5-7

10-14

2,5-5,0

5,0

10,0

Wskaźniki dla kąpielisk uwzględniające odporność środowiska naturalnego, bezpieczeństwo kąpiących się i komfort rekreacji:

Normy użytkowania:

Przepustowość szlaku wodnego

0x08 graphic
Q- przepustowość szlaku

s - droga pokonywana w ciągu 1 dnia

d - optymalna odległość między kajakami

0x08 graphic
Q- przepustowość szlaku

S - droga pokonywana w ciągu 1 dnia

D - optymalna odległość między kajakami

z - ilość osób pływających w grupie

Mając przepustowość szlaku pojemność ciągu dnia, obliczamy pojemność bazy noclegowo-żywieniowej na szlaku wodnym

0x08 graphic
Pb- pojemność bazy

n - liczba odcinków jednodniowych

0x08 graphic
PB- pojemność bazy

n - liczba odcinków jednodniowych

Pojemność i przepustowość na szlaku pieszym


0x08 graphic

n - rotacja

Zc - współczynnik zespołu rotacyjnego

Zr = Do - Cp

Do - długość dnia (min)

Cp - całkowity czas przejścia szlaku pieszego (min)


Pojemność drogi turystycznej motorowej

0x08 graphic
Pc - pojemność turystyczna

n - liczba odcinków

Po - pojemność turystyczna odcinka

Pojemność koncentracji ruchu turystycznego (w danym regionie):

Pojemność miejscowości/obiektu krajoznawczego

0x08 graphic

Pm - pojemność miejscowości

In - wskaźnik intensywności użytkowania regionu

PRn - pojemność turystyczna regionu

1

Pc = n x Po

Pm = Pr1I1/100 + Pr2I2/100 + …+ PrnIn/100

n =Zr/Cp

q = 2 x s/d

Q = z x S/D

Pb = n x qmin

PB = n x QminWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
Syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej antastic pl
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
Notatka o przestepstwie z wykladow od Angeli, Studia PO i PR, prawo rodzinne i opiekuńcze
5 Specyfika baz danych przestrzennych wykład

więcej podobnych podstron