Menedżer, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Menedżer - jest to osoba, która odpowiada za prawidłową realizację procesu zarządzania, planuje i podejmuje decyzje, przewodzi ludziom. Odpowiada za powiązanie i koordynację:

-zasobów ludzkich

-zas. finansowych

-zas. informacyjnych

-zasoby rzeczowe

dla osiągnięcia celów organizacji.

Organizacja to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien cel lub zestaw celów.

Menedżerów dzielimy na trzy kategorie w zależności od szczebla organizacji:

najwyższego

średniego

pierwszej linii

Menedżerowie najwyższego szczebla stanowią niewielką grupę kadry kierowniczej kontrolującej organizację.

Używają tytułów: prezesa, dyrektora naczelnego.

Zadaniem ich jest wytyczenie celów organizacji, jej ogólną strategię.

Reprezentują oficjalnie organizację w kontaktach zewnętrznych, m.in.

z urzędnikami państwowymi czy z dyrektorami innych organizacji. Podejmują decyzje inwestycyjne, badawczo rozwojowe, wchodzenia na określone rynki, czy też wychodzenie z nich, a także budowa nowych zakładów i budynków biurowych. Często pracują dłużej niż szeregowi pracownicy, spędzają znaczną część pracy na spotkaniach i rozmowach telefonicznych.

Menedżer średniego szczebla stanowią w organizacji grupę kierowniczą średniego szczebla. Jest to najliczniejsza grupa menedżerów.

Używają tytułów: kierownik zakładu, szef wydziału, kierownik projektu, itp.

Menedżerowie średniego szczebla odpowiadają za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu i za nadzorowanie i

koordynowanie działań menadżerów niższego szczebla.

Menedżerowie pierwszej linii nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych. Przeważnie są to brygadziści, majstrowie kierownicy biur lub zespołów. Menedżerowie pierwszej linii poświęcają większą część swojego czasu na nadzorowania pracy podwładnych w przeciwieństwie do menedżerów najwyższego i średniego szczebla.

FUNKCJE MENEDŻERA

Planowanie i podejmowanie decyzji - wytyczanie celów oraz sposobu ich realizacji.

Organizowanie - jest to logiczna koordynacja określonych działań i zasobów, mamy z nią do czynienia, kiedy menedżer opracowuje już wykonalny plan; następuje organizacja zasobów ludzkich i innych zasobów tak aby umożliwić zrealizowanie tego planu; organizowanie jest druga fazą zarządzania

Kierowanie ludźmi - jest to zespół procesów mających na celu,

by pracownicy współpracowali ze sobą w interesie firmy;

Kontrolowanie - jest ostatnią fazą procesu zarządzania związaną z obserwowaniem postępów działań w interesie firmy.

Każdy menedżer musi wybrać właściwy dla siebie styl kierowania, który powinien dostosować do pracowników. Im bardziej pracownicy są doświadczeni, chętni do pracy i lepiej zawodowo przygotowani, tym bardziej odpowiedni będzie

demokratyczny styl kierowania.

Umiejętności menedżerskie - nabywane są poprzez wykształcenie. Jest to najlepszy sposób i najbardziej rozpowszechniony. Aby menedżer był skuteczny, to jego wykształcenie musi być rzetelne i powiązane z praktyką.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje umiejętności:

1. Umiejętności techniczne;

2. Umiejętności społeczne

3. Umiejętności koncepcyjneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
decyzje, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zachowania organizacyjne, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administracji publiczn
sciaga z OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
Motywowanie pracowników, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
CAŁOŚĆ, studia, Administracja I stopnia, I rok Administracji, Organizacja i zarządzanie w administra
W 9.10.2009 Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej, administracja
organizacja i zarzadzanie w Administracji Publicznej, ★ Studia, Administracja, Organizacja i zarządz
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład III, ★ Studia, Administracja, Organiza
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 6, Organizacja i zarządzanie(3)
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, 1 semestr
OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
szkoła ilościowa, Studia, Administracja umcs, Semestr II, Organizacja i zarządzanie w administracji
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 2, Organizacja i zarządzanie(3)
01.12.2009, semestr 1, organizacja i zarządzanie w administarcji publicznej
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 4, Finanse Publiczne, Organizacja i zarządzanie
DEZINFORMACJA, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej
organizacja i zarządzanie - teoria zarządzanie i organizowania, SZKOŁA, ORGANIZACJA I ZARZĄDANIE W A

więcej podobnych podstron