baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


W5 BAZA ŻYWIENIOWA

Podział bazy gastronomicznej:

Podstawowym rodzajem urządzeń umożliwiających żywienie turystów, są zakłady gastronomiczne prowadzące sprzedaż potraw i napojów czyli:

Urządzenia uzupełniające i stwarzające warunki do wypoczynku, rozrywki i spotkań towarzyskich. Zakłady te są związane organizacyjnie z gastronomią, ale z punkty widzenia potrzeb turysty mają charakter bazy towarzyszącej, takie jak:

Elementem bazy gastronomicznej jest tzw. `mała gastronomia':

Układ funkcjonalny obiektów bazy gastronomicznej:

Sposoby organizowania żywienia turystów:

Sposób organizacji może być następujący:

Imprezy turystyczne typu: obozy, biwaki, wypoczynek świąteczny itp.

Obozy stacjonarne

Obozy wędrowne

Wypoczynek świąteczny:

WIELKOŚĆ I STRUKTURA BAZY GASTRONOMICZNEJ

W jednostce przestrzennej istniej określonej wielkości baza gastronomiczna dla ruchu turystycznego tylko wtedy, gdy są zaspokojone tzw. normatywne potrzeby ludności.

Ocenę stanu bazy gastronomicznej w podstawowych jednostkach administracyjnych opiera się na trzech wskaźnikach:

W1 liczba miejsc konsumenckich przypadających na 1 tys. mieszkańców stałych

W2 stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców stałych wyrażony stosunkiem wartości wskaźnika W1 do ustalonego wskaźnika normatywnego

W3 liczba „uwolnionych dla ruchu turystycznego” miejsc konsumenckich przypadających na 1 miejsce noclegowe w otwartej bazie noclegowej i prywatnych kwaterach

Rodzaje i charakter usług świadczonych w zakładach gastronomicznych:

Chcąc w pełni zabezpieczyć wyżywienie turystom przebywających w ośrodku turystycznym, należy przyjąć następujące założenia:

Uzyskanie zmienności funkcji w salach wielofunkcyjnych w bazie żywieniowe poprzez:

Przykładowa oferta restauracji i hoteli wyższych kategorii:

W asortymencie potraw:

Zawartość karty napojów:

Desery

Mrożone, zimne i gorące w szerokim asortymencie.

Elementy zespołu gastronomicznego w wybranych obiektach turystycznych

(rozwinięta forma obozowisk o podobnych zadaniach funkcjonalnych pojemnościowych ośrodka: 300 - 500 turystów).

BAZA TOWARZYSZĄCA

Baza towarzysząca stanowi uzupełnienie bazy podstawowej. Zadaniem jej jest zaspokojenie potrzeb turystów w zakresie:

Urządzenia bazy towarzyszącej mogą mieć charakter turystyczny i paraturystyczny.

Rodzaje urządzeń bazy towarzyszącej ze względu na funkcję zaspokajania potrzeb turystów:

Prawidłowy system informacji turystycznej zapewnia:

W miejscowościach turystycznych o wysokim nasileniu ruchu turystyki specjalistycznej, warsztaty naprawcze sprzętu turystycznego powinny mieścić się w centrum handlowo - usługowym miejscowości.

Urządzenia sanitarno - higieniczne (lokalizacja):

Podział urządzeń sanitarno - higienicznych (toalet):

Metody unieszkodliwiania ścieków stosowane w obiektach obozowiskowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska zakłada się następujące wymiary stref ochronnych:

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
ortopedia - wykłady, W5, Chirurgia koni, wykład głowa cz.1, 22.03.2011, Chirurgia
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
Notatka o przestepstwie z wykladow od Angeli, Studia PO i PR, prawo rodzinne i opiekuńcze
Wykad 6, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 3 semestr, BIOCHEMIA, wykłady, wykład 6 materiał

więcej podobnych podstron