wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


WYKŁAD XII ZAGOSPODAROWANIE 18.12.2006r

Wymagania dla hoteli i moteli

Z założenia rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie było wprowadzenie zmian które ułatwiają podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany te dotyczą wymagań co do kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług dla hoteli i moteli a także ich wyposażenia.

Wymagania co do wyposażenia kwalifikacji personelu oraz śwadczonych usług dla hoteli i moteli

objaśnienia znaków i skrótów

H-hotel

M- motel

*- kategoria jedna gwiazdek ** dwie itd

o - wymaganie obowiązuje

j.m. jednostka mieszkalna

Tu slajd P1010006 i 8 do 12

W-d 4. Baza żywieniowa

Podział bazy gastronomicznej na:

-otwarta ogólnodostępna

-zamkniętą środowiskową

Podstawowym rodzajem urządzeń umożliwiających żywienie turystów, są zakłady gastronomiczne prowadzące sprzedaż potraw i napojów, czyli: (pan Kieszek odkrył Ameryke;)

-restauracje

-bary szybkiej obsługi

-bary uniwersalne

-bary mleczne

-bistra

-jadłodajnie

Urządzenia uzupełniające i stwarzające warunki do wypoczynku, rozrywki i spotkań towarzyskich. Zakłady te są związane organizacyjnie z gastronomią, ale z punktu widzenia potrzeb turysty mają charakter bazy towarzyszącej takie jak;

-kawiarnie

-bary kawowe

-herbaciarnie

-cukiernie

-koktajl-bary

-winiarnie

-piwiarnie (puby)itd...

Elementem bazy gastronomicznej jest tzw.”mała gastronomia”:

-bufety

-pijalnie

-smażalnie

-lodziarnie

Układ funkcjonalny obiektów bazy gastronomicznej:

-sprzężone z noclegowymi obiektami turystycznymi

-samodzielne zakłady gastronomiczne

-holl z szatnią i węzłem sanitarno-higienicznym

-sala konsumpcyjna

-bufet

-ekspedycja

-zmywalni naczyń stołowych

-kuchnia właściwa

-przygotowalnia II (obróbka wstępna czysta)

-przygotowalnia I (obróbka wstępna np. warzyw i owoców)

-magazyny chłodnicze (nabiał, mięso, ryby)

-magazyny produktów suchych

-magazyny warzyw i owoców

-magazyny gospodarcze

-magazyn na odpady

-węzeł sanitarno-higieniczny dla pracowników

Sposoby organizowania żywienia turystów:

-wycieczki jednodniowe

-wycieczki kilkudniowe

Sposób organizacji może być następujący:

Imprezy turystyczne typu: obozy, biwaki, wypoczynek świąteczny itp...

Obozy stacjonarne:

Obozy wędrowne:

Wypoczynek świąteczny:

-całodzienne

-częściowe

Bufety, sezonowe punkty gastronomiczne dodatkowo mogą wyżywić 20-25% stanu ogólnego.

Obiekty noclegowe typu hotele czy motele powinny dysponować wielkością sal konsumpcyjnych równą połowie ilości miejsc noclegowych, przy zastosowaniu wskaźnika 1-1,5 m2 na osobe

Uzyskanie zmienności funkcji w salach wielofunkcyjnych w bazie żywieniowej przez :

-dzielenie większego pomieszczenia na mniejsze ruchomymi przegrodami

-zmianę aranżacji wnętrza wyposażeniem meblowym

Przykładowa oferta hoteli i restauracji wyższych kategorii:

-całodzienne wyżywienie w restauracji

-napoje w koktajl-barach, barach kawowych,

-wypoczynek w kawiarni

-rozrywkę w nocnym barze, klubie

-dansing połączony z kolacją w restauracji i inne.

W asortymencie potraw:

-potrawy kuchni polskiej

-potrawy regionalne

-potrawy kuchni róznych narodów, w tym potrawy kuchni nawet najbardziej egzotycznych dalekowschodnich czy południowo-amerykańskich

-potrawy będące specjalnością zakładu lub szefa kuchni

Zawartość karty napojów:

-napoje zimne podstawowe (wody mineralne)

-napoje gorące podstawowe (kawa, herbata)

-soki owocowe

-koktajle bezalkoholowe

-koktajle z dodatkiem alkoholu

-napoje alkoholowe przednich gatunków

-wina

-miody pitne

-wódki czyste

-wódki gatunkowe

-likiery

-kremy

-koniaki, winiaki itp.

Desery: -mrożone, zimne i gorące w szerokim asortymencie

Elementy zespołu gastronomicznego w wybranych obiektach turystycznych:

-Kemping na 200 osób

*kuchnia turystyczna o powierzchni od 50 do 60m2 umożliwiająca samodzielne przygotowanie posiłków

*bufet

-Stanica wodna

*Kuchnia turystyczna samoobsługowa

*jadalnia na 50-100 osób

*bufet

-Schronisko górskie

*kuchnia turystyczna samoobsługowa

*jadalnia

*bufet lub gospoda turystyczna

-Dom wycieczkowy zależnie od ilości miejsc noclegowych i lokalizacji może posiadać:

*bufet lub bar samoobsługowy

*kawiarnię

*jadalnię

-Motel

*bufet

*sala konsumpcyjna wielkości ½ stanu miejsc noclegowych w motelu

*kiosk

*klub

-Dom turystyczny i hotel turystyczny

*restauracja oferująca ograniczony asortyment potraw

*kuchnia turystyczna samoobsługowa

*bar samoobsługowy

*kawiarnia

*klub

-Pensjonat

*sala jadalna 50% zakwaterowania

*bufet

-Ośrodek turystyczny

(rozwinięta forma obozowisk o podobnych zadaniach funkcjonalnych pojemnościowych ośrodka:300-500 turystów)

*zakład gastronomiczny na 50-80 miejsc konsumenckich

*bar kawowy

*bufet

*kuchnia turystyczna samoobsługowaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Wyklad 9, ISO 22000:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla każdej organiz
Wyklad efta, ISO 22000:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla każdej orga
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Wyklad EFSA, ISO 22000:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla każdej orga
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego zakresu projek
Planowanie przestrzenne wykłady
Wymagania dla honorowych krwiodawcow
Planowanie przestrzenne wykłady

więcej podobnych podstron