Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07

Pobierz cały dokument
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07.docx
Rozmiar 17 KB

Temat: Proces decyzyjny.

 1. Definicje:

  1. Decyzja – wybór jednego z możliwych w danej sytuacji wariantów działania.

  2. Sytuacja decyzyjna charakteryzuje się istnieniem co najmniej dwóch możliwych wariantów działania, różniących się od siebie stopniem korzyści (w ustalonych aspektach – kryteriach oceny).

  3. Podejmowanie decyzji – świadomy akt wyboru.

  4. Proces podejmowania decyzji – proces, w trakcie którego menedżerowie dostrzegają problemy swojej firmy oraz podejmują próbę ich rozwiązania.

 2. Proces decyzyjny polega na:

  1. Rozpoznaniu i zdefiniowaniu istoty sytuacji decyzyjnej.

  2. Zidentyfikowaniu alternatywnych możliwości.

  3. Wyborze najlepszej z nich.

  4. Wprowadzeniu.

 3. Typy decyzji:

  1. Decyzje zaprogramowane to takie, które mają jasną i kompletną strukturę lub powtarzają się z pewną częstotliwością czasu (albo jedno albo drugie).

  2. Decyzje niezaprogramowane mają niezbyt wyraźną strukturę i są podejmowane znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane. Są niepowtarzalne, pochłaniają dużo czasu, energii i zasobów. Głównymi czynnikami są intuicja i doświadczenie.

  3. Ze względu na okres czasu:

 1. Warunki podejmowania decyzji.

Osoba podejmująca decyzję działa w warunkach:

 1. Niepewności – sytuacja, w której podejmujący decyzję nie zna wszystkich możliwości wyboru, ryzyka związanego z każdą z nich ani możliwych konsekwencji. W tej kategorii mieści się większość rzeczywistych sytuacji organizacji szczególnie jeżeli dotyczą one zagadnień decyzji strategicznych. Nasze informacje dotyczące przyszłych sytuacji są obarczone dużym możliwym błędem. I tak przykładowo jeżeli pragniemy zainwestować dużą sumę pieniędzy, którą wygraliśmy w kasynie, to mamy trudności z podjęcia decyzji jak te środki alokować. Szczególnie jeżeli w grę wchodzi długi horyzont czasowy.. Można powiedzieć, że w warunkach niepewności nasze informacje o przesłankach podjęcia decyzji są: niepełne, nie zawsze prawdziwe a często ich nie posiadamy.

 2. Ryzyka – sytuacja, w której dostępność poszczególnych możliwości i związane z każdą z nich potencjalne korzyści i koszty są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. Takich z kolei sytuacji mamy wiele. Za stan ryzyka uznaje się taką sytuacje w której elementy wpływające na podjęcie decyzji są znane z pewnym szacunkowym prawdopodobieństwem. I tak kiedy rozważamy czy podjąć decyzje o zakupie pakietu akcji konkretnej organizacji mamy do dyspozycji szacunki spodziewanych zysków. Nawet najlepszy specjalista nie zagwarantuje, że otrzymamy jednak właśnie taki jak wynika z szacunków zysk.

 3. Pewności – sytuacja, w której podejmujący decyzję zna z rozsądnym zakresem pewności dostępne warianty wyboru oraz ich warunki. Taka komfortowa sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Przykładowo kiedy kończy się benzyna w baku to wiemy : ile mam benzyny, jakie są w pobliży stacje i ile na nich benzyna kosztuje. Decyzja polega na wyborze stacji a niebezpieczeństwo podjęcia błędnej decyzji jest niewielkie.

 1. Elementy otoczenia i ich wpływ na decyzję.

Podejmując decyzję należy pamiętać, że zawsze trzeba mieć na uwadze elementy otoczenia pracy, takie jak:

 1. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji:

 1. Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji. Jakiś bodziec wykazuje na konieczność podjęcia decyzji. Bodziec ten może być negatywny lub pozytywny. (Kierownik zakładu zauważa 5% wzrost fluktuacji.)

 2. Identyfikacja alternatywnych możliwości. Pożądane są zarówno możliwości oczywiste, jak i twórcze. Im ważniejsza decyzja tym więcej wariantów należy podać. (Kierownik zakładu może zwiększyć płace, premie lub zmienić normy rekrutacji.)

 3. Ocena wariantów. Każdy wariant podlega ocenie z punktu widzenia wykonalności, wystarczalności i następstw. (Może okazać się, że wzrost premii nie jest możliwy. Wzrost płac i zmiana norm rekrutacji mogą spełnić wszystkie warunki.)

 4. Wybór najlepszego wariantu. Należy ocenić wszystkie elementy sytuacji i wybrać wariant, który najlepiej pasuje do sytuacji menedżera. (Zmiana norm rekrutacji może dopiero po dłuższym czasie wpłynąć na zmniejszenie fluktuacji, trzeba więc podnieść płace.)

 5. Wdrożenie wybranego wariantu. Wybrany wariant zostaje wdrożony w systemie organizacji. (Kierownik zakładu może potrzebować zezwolenia centrali firmy. Dział kadr ustala nową strukturę płac.)

 6. Obserwacja wyników i ocena. W jakimś momencie menedżer powinien ocenić zakres, w jakim wariant wybrany w kroku 4 i wdrożony w kroku 5 sprawdza się w praktyce. (Kierownik zakładu zauważa, że po sześciu miesiącach nastąpił spadek fluktuacji załogi do poprzedniego poziomu.)

Pobierz cały dokument
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07.docx
Rozmiar 17 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarzadzania (ĆW2) 13 04 07
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
Podstawy zarządzania wykład rozdział 04
Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
Podstawy Zarządzania egzamin 13
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ĆWICZENIA 24.04.2010, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
Podstawy zarządzania - wyk - 2006-04-01, Metody ilościowe
Podstawy zarządzania ćw 5 dzienne
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
Historia prawa polskiego ćw 8 2010 04 07
podstawy zarządzania ćw
Podstawy zarządzania Ćw 1
Podstawy zarzadzania (W) 13 04 06
Podstawy zarządzania 13 ćw 1
Pytania Czerska, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wo
Podstawy zarządzania 6 01 2008 C11 ćw 5

więcej podobnych podstron