stosunek prawny, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, substrat osoby prawnej w skrócie


STOSUNEK PRAWNY - taka zależność przebiegająca co najmniej między dwoma podmiotami, której powstanie , elementy składowe, zmiana i ustanie są regulowane w przepisach prawa.

Szersze pojęcie to stosunek społeczny ( jakakolwiek zależność przebiegająca między dwoma podmiotami, nie zawsze może znajdować odzwierciedlenie prawne. Są regulowane normami społecznymi : moralne, obyczajowe, zwyczajowe)

Między małżonkami zachodzi stosunek prawny.

Narzeczeni jeżeli się zaręczą w celu zawarcia małżeństwa można mówić o stosunku prawnym ( czyli jeśli jest to warunkowe)

Natomiast jeśli chodzi o obietnice zawarcia małżeństwa to może być to traktowane jako stosunek społeczny.

RODZAJE SOSUNKÓW PRAWNYCH:

Podział stosunków prawnych ze względu na rodzaj regulacji prawnej ( gdzie one, jakiej gałęzi prawa zostały uregulowane)

 1. Administracyjno prawny

Regulowany jest za pomocą norm prawa administracyjnego.

Jego bardzo ważną cechą jest to że mamy doczynienia z brakiem równości stron ( strony nie są sobie równe). Jedną ze stron jest organ administracji publicznej a drugą jakiś inny powód ( osoba prawna, czy inny organ). Stroną dominującą jest organ administracji publicznej, w sposób władczy określa sytuację jakiegoś innego podmiotu, drugiej strony stosunku.

Np. ktoś chce uzyskać zgodę na przystąpienie do egzaminu - Dziekan, albo przyzwolenie na budowę. Organ dokonuje decyzji na podstawie norm prawa tu budowlanego. Organ zgodnie z prawem, na podstawie prawa rozstrzyga.

 1. Karno prawny

Regulowany jest za pomocą norm prawa karnego. Mamy doczynienia z brakiem równości stron, ale cechą charakterystyczną jest sankcja karna. Stosunek ten zachodzi między organem władzy publicznej reprezentujący państwo a kimś kto złamał prawo, dopuścił się czynu społecznie szkodliwego. Normalne jest stosowanie przymusu bezpośredniego

 1. Cywilno prawny

Regulowany jest za pomocą norm prawa cywilnego. Tu mamy doczynienia z równorzędnością stron, strony stosunku cywilno- prawnego w teorii są sobie równe. Znaczy to że żadna ze stron nie ma pozycji dominującej, w konsekwencji nikt nie może nikogo do niczego zmusić i nic mu narzucić. Tu jest równość, strona jeśli chce wchodzi w relacje, natomiast jeśli nie to nie musi, bo istnieje autonomia. Nie ma tutaj bezpośredniego przymusu państwowego, strony ten stosunek rozstrzygają między sobą.

Umowa adhezyjna - jedna ze stron, zwykle Duzy przedsiębiorca, ustala zasady korzystania z jego usług, a druga ze stron jeżeli chce to wchodzi z te zasady, natomiast jeśli nie to nie musi, bo nie jest zmuszona.

Np. umowa z operatorem sieci, dostawa energii elektrycznej, dostawca gazu

STOSUNEK MIESZANY - stosunek wynikający z umowy o pracy. Z jednej strony mamy doczynienia z równością podmiotu. Gdy chodzi o pewne elementy to równości nie ma np. nawiązanie stosunku pracy w drodze mianowania, gdzie pracodawca wydaje akt mianowania a pracownik albo przyjmuje albo nie.

W każdym ze stosunków prawnych zachodzi relacja, z której wynikają pewne prawa i obowiązki.

STOSUNKI PRAWNE MOŻNA dzielić na:

 1. Krótkotrwałe- wynajęcie pokoju hotelowego

 2. Ciągłe, trwałe - małżeństwo, umowa o prace, najem

STOSUNKI PRAWNE na:

 1. Stosunki zindywidualizowane dwustronnie lub jednostronnie

ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO

 1. Podmioty stosunku prawnego oraz jego przedmiot, w sensie treść - minimum dwie strony

PRZEDMIOTY STOSUNKÓW PRAWNYCH

 1. Rzeczy - coś co fizycznie istnieje

 2. Ciecze, gazy, kopaliny

 3. Energia elektryczna

 4. Prawa autorskie

PODMIOTY STOSUNKÓW PRAWNYCH

 1. Osoba fizyczna - człowiek, od momentu urodzenia aż do śmierci

Nastiturus - poczęte dziecko w brzuszku mamusi - może być traktowana jak osoba fizyczna, zdolność warunkową ma, musi urodzić się żywe, to miało podmiotowość prawną.

 1. Osoby prawne - wytwór prawa, cos co powstaje na podstawie przepisów prawa. Fizycznie nie istnieją, ale uzyskują prawo bytu na podstawie prawa.

KONCEPCJE SUBSTRATU OSOBY PRAWNEJ

Można mówić o substratach, czymś co zastępuje człowieka, dwa rodzaje:

 1. Osobowe- mamy doczynienia w przypadku przedsiębiorstw ( organizacja skupiająca ludzi) np. Stowarzyszenie , związki wyznaniowe, partia polityczna ( grupa 100 osób, które mają te same cele, poglądy religijne i w tym zakresie chcą razem działać)

 2. Nieosobowe (majątkowy, rzeczowy) - podstawowym elementem tych osób jest pewna masa majątkowa np. Bank, Fundacja, spółki kapitałowe prawa handlowego, spółka Z.o.o

Osoby prawne mają zdolność prawną.

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
04 Zdolność prawna Niewolnicy Osoby prawne
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, logistyka, prawo
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09)
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
Osoby fizyczne zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu z 26 10 2015
09 Zdolność do czynności prawnychid 8070 ppt
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnychid 7866 ppt
praworzymskie6 zdolność do czynności prawnych
Rzym- moje notatki, zdolność do czynności prawnych, warunek, termin, Zdarzenia w śwetle prawa mogą b
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych
prawo cywilne, 5. Zdolnosc prawna, Prawo cywilne - gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regul
wzor oswiadczenia o zdolnosci do czynnosci prawnych
oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCY
8 ZdolnoĹ Ä do czynnoĹ ci prawnych pps
Zdolność do czynności prawnych oraz organizowanie zdolności prawnej
Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnych

więcej podobnych podstron