PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Konwersatorium 1

background image

KONWERSATORIUM I

POJĘCIE I RODZAJE ORGANIZACJI

SPECYFIKA ORGANIZACJI PUBLICZNYCH I

NIEPUBLICZNYCH

PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I

ZARZĄDZANIA

1

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

background image

PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Prezentacja prowadzącego i uczestników

Cele przedmiotu

Program zajęć

Wymagania i sposób zaliczenia przedmiotu

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

2

background image

1.

CEL I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z:

podstawowymi pojęciami teorii organizacji i zarządzania,

głównym problemami organizacji i jej funkcjonowania

podstawowymi funkcjami zarządzania organizacją

głównymi etapami i nurtami rozwoju teorii organizacji i zarządzania

Zastosowaniami tej dyscypliny wiedzy w praktyce różnego typu

organizacji.

Organizacja zajęć:

5 wykładów

5 konwersatoriów

Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie konwersatoriów na podstawie przygotowanych na piśmie

głosów w dyskusji na każdy z 10 tematów zajęć (5 wykładów i 5

konwersatoriów)

Egzamin pisemny (testy, pytania tak/nie i dlaczego)

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

3

background image

PROGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ

1.

PRZEDMIOT TEORII ORGANIZACJI I ZARZADZANIA

2.

EWOLUCJA TEORII I PRAKTYKI ORGANIZACJI I
ZARZĄDZANIA

3.

ORGANIZACJA, CEL, ZADANIA, PROCESY,
STRUKTURA I ZASOBY

4.

ŚRODOWISKO I OTOCZENIE ORGANIZACJI

5.

FUNKCJE KIEROWANIA I ZARZADZANIA
ORGANIZACJĄ

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

4

background image

1.PRZEDMIOT TEORII ORGANIZACJI I
ZARZĄDZANIA

WYKŁAD

1. Pojęcie, cele i funkcje organizacji

2. Rodzaje organizacji

3. Pojęcie, cele i funkcje zarządzania organizacją

4. Sprawność organizacji i sprawne zarządzanie
organizacją

KONWERSATORIUM

Specyfika organizacji publicznych i prywatnych

Kryteria i uwarunkowania sprawności organizacji

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

5

background image

POJĘCIE ORGANIZACJI

organizacja jest to wyodrębniony, względnie

autonomiczny, zespół materialnych lub
wirtualnych relacji społecznych,

o określonej, względnie trwałej strukturze,

której poszczególne elementy mają za zadanie

współdziałać ze sobą w celu realizacji
wspólnego celu lub celów

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

6

background image

RODZAJE ORGANIZACJI

Organizacje publiczne i prywatne

Organizacje systemu rządzenia państwem

Organizacje świadczące usługi publiczne

Organizacje produkcyjne i handlowe sektora

publicznego

Organizacje zarządzające dobrami i mieniem

pub

Organizacje prywatne i organizacje

społeczeństwa obywatelskiego

Organizacje proste i makro-systemy organizacji

Organizacje o charakterze trwałym i czasowym

Organizacje wirtualne i sieci organizacji

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

7

background image

GENEZA ORGANIZACJI I SPOSÓB OKREŚLENIA
CELÓW, ZADAŃ I FORM DZIAŁANIA

Organizacje publiczne

Organizacje
międzynarodowe

Organizacje systemu
rządzenia

państwem

Administracja rządowa

Administracja
samorządowa

Spółki Skarbu Państwa

Organizacje świadczące
usługi publiczne

Organizacje niepubliczne

Przedsiębiorstwa
prywatne

Trzeci sektor –
Organizacje
pozarządowe

Międzynarodowe

Krajowe

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

8

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

background image

STATUS PRAWNY I AUTONOMIA ZARZĄDZANIA
STRUKTURĄ ORGANIZACJI

Organizacje publiczne

Administracja rządowa

Administracja
samorządowa

Spółki Skarbu Państwa

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

Organizacje
niepubliczne

Przedsiębiorstwa
prywatne

Trzeci sektor

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

9

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

background image

ŚRODKI DZIAŁANIA, ICH POCHODZENIE I
AUTONOMIA ZARZĄDZANIA

Organizacje publiczne

Administracja rządowa

Administracja
samorządowa

Spółki Skarbu Państwa

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

Organizacje niepubliczne

Przedsiębiorstwa
prywatne

Trzeci sektor

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

10

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

background image

SWOBODA ORGANIZACJI PROCESÓW I PROCEDUR
FUNKCJONOWANIA

Organizacje publiczne

Administracja rządowa

Administracja
samorządowa

Spółki Skarbu Państwa

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

Organizacje niepubliczne

Przedsiębiorstwa
prywatne

Trzeci sektor

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

11

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010

background image

RELACJE Z OTOCZENIEM ORGANIZACJI
(POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM)

Organizacje publiczne

Administracja rządowa

Administracja
samorządowa

Spółki Skarbu Państwa

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

Organizacje niepubliczne

Przedsiębiorstwa
prywatne

Trzeci sektor

Polityczne

Organizacje
świadczące usługi
publiczne

12

Dr Witold Mikułowski SWSPiZ Warszawa
2009/2010


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 2
PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (6)
PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (3)
analiza kierunku nurtow podejsc i teorii organizacji i zarzadzania, MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, PODSTAWY
ZARZADZANIE PODSTAWOWE POJECIA I DEFINICJE[1], Elementy teorii organizacji i zarządzania
ewolucja teorii organizacji i zarządzania
Polski wkład w dorobku teorii organizacji i zarządzania
Dorobek naukowy teorii organizacji i zarzadzania
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania (5 stron)
Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu
Elementy teorii organizacji i zarzadzania
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania, TECHNIK BHP
PODSTAWOWE POJĘCIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Organizacja, Elementy teorii organizacji i zarządzania
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania

więcej podobnych podstron