Rynki finansowe - wykłady 1-7, STUDIA UE Katowice, Rynki finansowe, RYNKI FINANSOWE, Rynki finansowe - pytania egzaminacyjne


15.02.2011

Wykład 1

  1. Rynek finansowy - miejsce, w którym odbywa się ruch pieniądza pomiędzy różnymi podmiotami (uczestnikami), przeprowadza się tam transakcje (są podmioty mające nadwyżkę i deficyt kapitału).

  • Zagadnienia: