ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE, Akademia obrony narodowej


ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO- SEMESTR II

 1. Proszę opisać, w sensie ogólnym, czym jest strategia?

 2. Jakie są podstawowe zadania strategii?

 3. Wymienić podstawowe cechy strategii.

 4. Proszę wymienić zagranicznych i polskich klasyków strategii oraz wskazać ich podstawowe dzieła ze strategii.

 5. Co należy rozumieć przez pojęcie „bezpieczeństwo”?

 6. Co należy rozumieć przez pojęcie „obronność”?

 7. Co należy rozumieć przez pojęcie „wojskowość”?

 8. Strategia bezpieczeństwa organizacji (NATO, UE, RP, USA, ROSJA, CHINY) - układ i istota, podstawowe treści (problem) oraz czego dotyczy (co to jest)?

 9. Strategia obronności organizacji - podstawowy problem oraz czego dotyczy, co określa, co ustala i co formułuje oraz czym jest (co to jest)?

 10. Strategia wojskowa organizacji - podstawowy problem oraz czego dotyczy i czym jest oraz jaki jest cel opracowywania i posiadania strategii wojskowej przez organizację?

 11. Proszę określić co tworzy system bezpieczeństwa państwa.

 12. Proszę wymienić co wchodzi w skład systemu obronnego państwa.

 13. Proszę wymienić stany funkcjonowania państwa.

 14. Wymienić stany funkcjonowania państwa oraz przypisane do nich strategie.

 15. Proszę wymienić nazwę strategii dotyczącą przedsięwzięć kiedy państwo jest
  w stanie pokoju i co jest główną jej treścią.

 16. Proszę wymienić nazwę strategii dotyczącą przedsięwzięć kiedy państwo znajduje się w stanie kryzysu i podać (ogólnie) czego ona dotyczy.

 17. Wymienić nazwę strategii dotyczącą przedsięwzięć kiedy państwo jest w stanie wojny i co jest główną jej treścią.

 18. Proszę określić czym jest „wizja” a czym „misja” dla Organizacji.

 19. Co to są wyzwania i w jaki sposób są opisywane.

 20. Co to są zagrożenia i czym są szanse? Wskazać podstawowe różnice w kontekście funkcjonowania organizacji XXI wieku.

 21. Proszę wskazać podstawowe różnice między paradygmatem „starych” i „nowych” zagrożeń.

 22. Proszę wymienić podstawowe cechy paradygmaty „nowych” zagrożeń.

 23. Proszę wskazać na czym polega strategiczne myślenie?

 24. Co to znaczy, że w XXI wieku „musimy zmienić logikę naszego myślenia”?

 25. Proszę wymienić co można powiedzieć na temat świata XXI wieku, jaki on może być?

 26. Proszę wymienić zjawiska mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo początku XXI wieku.

 27. Proszę wskazać, co ma wpływ na kształtowanie strategii bezpieczeństwa na początku XXI wieku?

 28. Proszę wymienić, w sposób ogólny, podstawowe rodzaje zagrożeń mogących mieć wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa na początku XXI wieku.

 29. Proszę wymienić podstawowe narodowe cele strategiczne w każdym konflikcie.

 30. Proszę wymienić podstawowe zjawiska powodujące napięcia i konflikty społeczne na początku XXI wieku

 31. Proszę wymienić podstawowe zjawiska powodujące napięcia i konflikty społeczne
  w czasach współczesnych.

 32. Co to znaczy, że „swoistą cechą konfliktów zbrojnych XXI wieku będzie ich ucywilizowanie”?

 33. Proszę wymienić podstawowe zagrożenia (w sensie ogólnym) mające wpływ na funkcjonowanie podmiotu na początku XXI wieku.

 34. Proszę wymienić cele narodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa RP.

 35. Proszę wymienić interesy narodowe kształtowania bezpieczeństwa RP.

 36. Proszę wymienić i omówić system i podsystemy bezpieczeństwa RP.

 37. Proszę wymienić wartości narodowe RP.

 38. Jaki jest cel prowadzenia strategicznego przeglądu obronnego?

 39. Czym jest zarządzanie strategiczne?

 40. Czym jest planowanie strategiczne?

 41. Czego dotyczy i jaki jest cel planowania strategicznego?

 42. Czym jest analiza strategiczna?

 43. Czego dotyczy i jaki jest cel analizy strategicznej?

 44. Co to jest pole bezpieczeństwa organizacji (państwa) i czym jest opisywane?

 45. Co to jest strategiczne środowisko bezpieczeństwa i jak jest opisywane?

 46. Co to są siły zbrojne. Wymienić podstawowe cechy SZ jako organizacji społecznej.

 47. Proszę określić miejsce, rolę i funkcje sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa.

 48. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować poszczególne rodzaje sił zbrojnych RP.

 49. Proszę o wymienienie podstawowych kryteriów określających koncepcje działania strategicznego.

UWAGA:

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ODBĘDZIE SIĘ W TRAKCIE SESJI LETNIEJ WEDŁUG ZASAD OKRESLONYCH W TRAKCIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

LITERATURA DO PRZYGOTOWANIA SIĘ: ZGODNIE Z PRZEKAZANYM PODCZAS PIERWSZYCH ZAJĘĆ SYLABUSEM.

SĄ TO PROBLEMY, ALE PONIEKĄD I PYTANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA TEST PISEMNY.

PODCZAS EGZAMINU KAŻDY ZE STUDENTÓW OTRZYMA 3 PYTANIA DO ODPOWIEDZI PISEMNEJ.

WARUNKIEM ZALICZENIA EGZAMINU JEST UDZIELENIE POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA MINIMUM 1 PYTANIE.

…………………………………

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
strategia egzamin, Akademia obrony narodowej
Histria bezpieczeństwa EGZAMIN, Akademia obrony narodowej, Akademia Obrony Narodowej - Prezentacje i
ODPOWIEDZI NA EGZAMIN Z BEZPIECZEŃSTWA, Akademia obrony narodowej, Akademia Obrony Narodowej - Preze
Wsparcie społeczne w sytuacjach trudnych, Akademia obrony narodowej
Autorytet Dowódcy, Akademia Obrony Narodowej (licencjat), Organizacja i Zarządzanie
Akty prawne unii europejskiej-aon, Akademia obrony narodowej
Wojna w średniowieczu, Akademia obrony narodowej
podstawy prawa adm-aon, Akademia obrony narodowej
TEZY TEMATU ( I ETAP), Akademia obrony narodowej, Akademia Obrony Narodowej - Prezentacje i referaty
zakwaterowanie, Akademia obrony narodowej
Zasady opracowywania wybranych dokumentów dowodzenia wojsk lądowych wg. procedur NATO - podręcznik (
system gotowości obronnej panstwa, Akademia obrony narodowej
141. POWSZECHNA OBRONA NARODOWA, Akademia obrony narodowej
Reformy Kazimierza Wielkiego i ich wpływ na rozwój i bezpieczeństwo państwa, Akademia obrony narodow
Niezespolona w województwie-aon, Akademia obrony narodowej
Skrót-aon, Akademia obrony narodowej
konflikt rosyjsko czeczeński, Akademia obrony narodowej, Akademia Obrony Narodowej - Prezentacje i r

więcej podobnych podstron