KONSPEKT - Poznajemy ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (metoda Orffa), Notatki AWF, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka - 2 semestr, Projekty


KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NR 4

TEMAT: Poznajemy ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

CEL: rozwijanie poczucia rytmu

(ZU)ZADANIE WYCHOWAWCZE (USAMODZIELNIAJĄCE): uczeń angażuje się w czynności porządkowe- z współpartnerem przygotowuje przybory potrzebne do zajęć oraz sprawdza ich stan po zakończeniu lekcji

(M)MOTORYCZNOŚĆ: rytmizacja- uczeń w marszu wystuka na instrumenci perkusyjnym ( kastaniety, bębenki, grzechotki) rytm usłyszanej muzyki

(U)UMIEJĘTNOŚCI: uczeń samodzielnie zainscenizuje opowieść ruchową przedstawioną przez nauczyciela

(W)WIADOMOŚCI: uczeń własnymi słowami zdefiniuje słowo rytm i wymieni instrumenty, którymi posługiwał się podczas zajęć

Klasa 3 Szkoły podstawowej Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 20

Przybory i przyrządy: szarfy, bębenki, laski gimnastyczne, grzechotki, kastaniety,

Tok zajęć / zadania lekcji

METODA REALIZACJI ZADANIA RUCHOWEGO

CZAS/ ILOŚĆ POWTÓRZEŃ

UWAGI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE

CEL ZADANIA

TREŚĆ ZADANIA RUCHOWEGO

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

  • Ziórka,

  • raport,

  • przywitanie,

  • sprawdzenie obecności,

  • podanie zadań i celów lekcji

  • wprowadzenie do zajęć (podanie informacji o instrumentach, niektórych własności muzycznych)

WSZYSCY LATAJĄ-Prowadzący rozpoczyna grę opowiadaniem, w czasie którego wymienia nazwy ptaków i zwirząt. W czasie tego opowiadania uczestnicy, gdy usłyszą nazwę ptaka, zaczynają biegać oraz poruszać rękoma, naśladując ruchy jego skrzydeł, gdy usłyszą nazwę zwierzęcia zwalniają ruch i kroczą powoli, wysoko podnosząc nogi. Prowadzący od czasu do czasu daje hasło „wszyscy latają”, wtedy rozbiegają siępo wszystkich kierunkach unikając zderzań

PW: postawa wyprostowana z woreczkiem w dłoni, na lini końcowej boiska do siatkówki

PRZEBIEG RUCHU: w biegu zataczaj jak największe okręgi woreczkiem

W biegu przerzucaj woreczkek z ręki do ręki

W biegu zataczaj jak największe okręgi woreczkiem wokół siebie

W podskokach rzcaj woreczek jak najwyzej i złap go zanim spadnie na ziemię

PW: siad skrzyżny

PRZEBIEG RUCHU: połóż woreczek jak najdalej

Przetaczaj woreczek wokół siebie

Podrzucaj woreczek jak najwyżej

PW: w miejscu postawa wyprostowana w parach tyłem do siebie, na boisku do piłki siatkowej z woreczkiem

PRZEBIEG RUCHU: połóż woreczek jak najdalej tak żeby partner mógł go odebrać

Przekazuj woreczek do partnera

Trzymając razem za woreczek zataczajcie jak największe koła

Trzymając za woreczek oddalcie się od sieie

PW: leżenie na plecach

PRZEBIEG RUCHU: podnieś jak najwyżej nogi i ręce

Połóż nogi jak najdalej od siebie

Połóż ręce jak najdalej od siebie

Sięgnij rękami i nogami jak najdalej

Zataczaj jak największe koła rękami i nogami

Połóż nogi i ręce

PW:klęk podpary

PRZEBIG RUCHU: unieś nogę i rękę jak najwyżej

Zataczaj noga i ręką jak największe koła

Unieś tułów jak najwyżej

Metoda zabawowo-naśladowcza

BCR

3'

5'

3'

3'

4'

5'

Ustawienie w dwuszeregu, kapitan zdaje raport

N stoi twarzą do U;

Nazwy ptaków i zwierząt prowadzący powinien wymieniać tak,aby dzieci nie biegały zbyt długo i nie męczyły się, a po intensywniejszym długo trwającym biegu mogły dłużej odpocząć

N obserwuje czy U zmienia rękę wymachową, sugeruje zmianę klaśnięciem

Ustawienie na linii końcowej boiska do siatkówki

N sprawdza ustawienie U czy mają wystarczająco dużo miejsca

Ćwiczenia związane z początkiem lekcji

Zabawa ożywiająca

ćwiczenia kształtujące

mm. obręczy barkowej i ramion

Kształtujące mm. tułowia

kształtujące mm. brzucha

kształtowanie mm. grzbietu

2.CZĘŚĆ GŁÓWNA

1.Zabawa w orkiestrę - N tworzy 4 grupy muzyczne: dzwonki, grzechotki, bębenki, perkusja. Podczas śpiewania zwrotek wszystkie dzieci ruchem rąk odzwierciedlają treść piosenki. Kiedy zaczyna się refren dzieci zaczynają grać na instrumentach wystukując rytm piosenki. Grupy instrumentów wchodzą kolejno: grzechotki - pierwszy wers, bębenki i kastaniety - drugi wers, dzwonki i trójkąty - trzeci wers, wszystkie razem czwarty wers, perkusja gra cały refren.

2. Uczniowie radośnie podskokami poruszają się w rytm muzyki. Gdy słyszą że muzyka wykonywana jest stanowczo, głośno i rytmicznie, np. na perkusji osoby posiadające bębenki i kastaniety wystukują jej rytm, gdy słyszą dźwięki niski rytm wystukują grzechotki, natomiast przy dźwiękach wysokich dzwonki i trójkąty

3.”Jaki to dźwięk” Ćwiczenia w rozróżnianiu wysokości dźwięków.
Podczas trwania muzyki dzieci przemieszczają się po boisku do siatkówki tanecznym krokiem. Dźwięki wysokie wykonane sygnalizują dzieciom, aby tańczyły na palcach , wymachując rękami nad głową; natomiast dźwięki niskie - dzieci idą schylone i wykonują ruchy takie, jakby zamiatały podłogę. Cały czas poruszają się w rytm muzyki.

4. N aranżuje sytuacje,opisuje zjawiska, sytuacje, zwierzęta, które U samodzielnie odzwierciedla:

Wyobraźcie sobie, że: zrywacie kwiaty, jagód i grzybów,

zbieracie kasztanów, muszelki

lepicie śnieżki,

zanurzacie się w rzece,

wchodzicie po schodach,

brodzicie po śniegu,

wchodzicie po drabinie;

N przedstawia sposób w jaki U będą poruszali się po boisku, ale nie podaje żadnych wskazówek, przedstawia wyłącznie nazwę przedmiotu i sytuacje w jakiej znajduje się U: Wyobraź sobie, że jesteś jak:

mała piłka gumowa

duża piłka gumowa

piłka kałczukowa

kangur, który chce przedostać się na drugą stronę jeziora i musi go minąć

3. N przedstawia opowieść ruchową, a zadaniem U jest jej odzwierciedlenie poprzez ruch.U wykonuje na własny sposób pokazując sytuacja zaakcentowane przez N takie jak: „drżenie gałęzi i listków”, „trzepotanie skrzydełek" „strzał", „wiatrak", „wahadło zegara", „kwiatek rozwijający się i rosnący”, „kaczka nurkuje”, „rąbanie drzewa”, „Pranie bielizny” „Latający samolot”, „Huśtanie łódki na falach”, „łapanie motyli”, „Grabienie siana”, „sianie zboża”, „koszenie zboża”, „wskazanie fruwającego ptaszka. U poruszają się po oisku do siatkówki, wsłuchując się w muzykę.

Metoda Orffa

Metoda Labana

Metoda Labana

4'

4'

4'

6'

6'

8'

Uczniowie przynoszą potrzebne instrumenty

Cwiczący ustawieni na boisku do siatkówki

N dzieli instrumenty pomiędzy uczniów.

Muzyka dobrana do potrzeb zadania

N wymienia przedmioty i czynności, które U ma naśladować

N nie sugeruje sposobu wykonywania zadania ruchowego pozostawia uczniowi pełną swobode ruchu

N przedstawia sposób wykonania ćwiczenia

N aktywizuje U do wykonania zadania

N opwiada sytuacją, akcentuje sytuacja, która mają być zainscenizowane przez U

Zadanie wykonywane w dowolnych pozycjach

N nie przedstawia sposobu wykonania cwiczenia

Muzyka musi być obrana do opowieści ruchowej

ZU

Ćwiczenia z rytmizacją

M

Rozwijanie wyczuci ciężaru własnego ciała, przestrzeni i czasu, płynności ruchów

U

3.CZĘŚĆ KOŃCOWA

"Zegary."
Nauczyciel recytuje wiersz: " Mamy w domu zegary, tylko by nam tykały - tyki - taki - tyki -taki - tyki -taki - tyki -taki”. Dzieci podzielone na 3 grupy. Ustawione na 3 obwodach koła, w środku U powtarzają słowa tik-tik symbolizując wskazówki młodego zegarka, drugie koło powtarza słowa tik-tik-tak, najbardziej zewnętrzne koło powoli wymawia słowa tik-tak sugerując bicie starego zegara.

,,Leśna muzyka” - swobodny dowolny marsz do muzyki relaksacyjnej, U wykonują głęboki wdech powietrza nosem i wydech ustami

Metoda Orffa

2'

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
N recytuje wiersz, patrzy na reakcje U, wskazuje koło, które bedzie naśladowało zegar

Muzyka powinna naśladować dźwięki lasu (świergot ptaków, szum drzew itp.)

Uspokojenie -różnicowanie

Ćwiczenia związane z zakończeniem lekcji

W

Nastawienie do aktywności pozaszkolnych

Podsumowanie zajęć, czynności organizacyjno porządkowe ( porząkowanie szarf, instrumentów), zachęcenie do podejmowania aktywności związanej z umiejętnościami poznanymi na zajęciach poza szkoła, wymienienie instrumentów rozwijających rytmiczność, przypomnienie co to jest rytm

3'-4'

Pochwała dla osób najbardzoej aktywnych i wykazujących się największą kreatywnością . Zachęta to aktywności fizycznej poza szkołąWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zabawy ruchowe, Zestaw cwiczen gimnastycz konspekt, ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH PROWADZONYCH NOWAT
Ćwiczenie 8 - Poznajemy metody programowanego uczenia się i programowanego usprawniania się, Notatki
Cwiczenie2, uczelnia awf, teoria wychowania fizycznego
Ćwiczenie1, Notatki AWF, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka - 3 semestr
Konspekt SPRAWNY JAK ŻOŁNIERZ – POZNAJEMY ĆWICZENIA O CHARAKTERZE WOJSKOWYM KSZTAŁTUJĄCE KOORDYNACJE
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na instruktora, KONSPEKTY, ĆWICZENIA
Ćwiczenia z wykorzystaniem oporu wody, FIZJO, Konspekty Pływalnia
Konspekt do cwiczenia 2, Elektronika i Telekomunikacja, z PENDRIVE, Politechnika - EiT, 2011 2012 -
Konspekt zajęć z ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą R, scenariusze zajęć-edukacja zdrowotn
Konspekt do cwiczenia 1, Elektronika i Telekomunikacja, z PENDRIVE, Politechnika - EiT, 2011 2012 -
Konspekt do cwiczenia 5, Elektronika i Telekomunikacja, z PENDRIVE, Politechnika - EiT, 2011 2012 -
instrumenty muzyczne2
korektor i stroiciel instrumentow muzycznych 311[01] z2 05 n
instrumenty muzyczne1
korektor i stroiciel instrumentow muzycznych 311[01] z2 04 u
konspekty do ćwiczeń, ratownictwo, patofizjologia

więcej podobnych podstron