Obiekty bazy noclegowej, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie


Wykład 06.12.2007

Obiekty bazy noclegowej

  1. Motel

Obiekt gospodarczo samowystarczalny, zlokalizowany przy głównych arteriach wylotowych, autostradach, skrzyżowaniach, punktach przekraczania granic, na obrzeżach większych miast.

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

0,7 - 1,5ha).

  1. Dom turysty i hotel turystyczny

Lokalizowany jest w ośrodkach miejskich lub w miejscowościach o dużym ruchu turystycznym. Stanowi często ośrodek dyspozycyjny ruchu turystycznego. Rodzaj i zakres usług oraz świadczeń zależy od warunków i potrzeb lokalnych.

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

  1. Dom wycieczkowy

Obiekt całoroczny, przeznaczony na krótkotrwałe, kilkudniowe pobyty o charakterze przelotowym. Domy wycieczkowe lokalizuje się w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych lub przy podstawowych arteriach miejskich.

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

  1. Małe obiekty hotelarskie, mieszkalne i obozowiska sezonowego użytkowania

To obiekty wielkością swoją odpowiadające bądź jednostce mieszkalnej, bądź piętru mieszkalnemu w opisanym wcześniej budownictwie hotelowym.

4.1. Do grupy pierwszej zaliczyć można:

4.2. Do grupy drugiej zaliczyć można:

Małe obiekty hotelarskie typu schroniskowego

Wśród zróżnicowanej wewnętrznie grupy wyodrębnić można cztery dość istotne różniące się od siebie typy:

Przy szczegółowym planie lokalizacji schronisk górskich trzeba brać pod uwagę:

Schrony i schroniska górskie

Szałasy

Schrony

Schronisko wysokogórskie

Schronisko górskie

Teren górski trudnodostępny, z dala od masowej komunikacji:

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

Bacówki

Schroniska nizinne (stanice)

Obiektami pokrewnymi są chaty myśliwskie

Stanice wodne

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

„Rybakówki”

Schroniska młodzieżowe

Zajazdy

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

Domki turystyczne

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

Kempingi

Podział ze względu na lokalizację i funkcję

  1. Przelotowy,

  2. Miejski,

  3. Pobytowy.

Urządzenia mieszkalne kempingu:

Pawilon administracyjno - gospodarczy (130 - 150 m) od drogi.

Kuchnia turystyczna (50 - 60 m2).

Urządzenia sanitarno - higieniczne (60 - 90 m2).

Ośrodek turystyczny

Ośrodek cechuje samowystarczalność gospodarcza usług i świadczeń, łącząc je w główne grupy funkcjonalne:

Parametry techniczno - eksploatacyjne:

„Wioski letniskowe”

W celu rozszerzenia gamy świadczonych usług stosuje się lokalizację zespołów urządzeń turystycznych, np.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Urzadzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
podstawowe zagadnienia, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa W5, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Strefy i lasy, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wymagania dla moteli i hoteli W12, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
jednostka mieszkalna, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza zywieniowa i rekreacyjno-sportowa, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
pojemnosc cd., zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
wskazniki pojemnosci, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
baza materialna W4, zagospodarowanie przestrzenne, wykłady zagospodarowanie
Planowanie przestrzenne wykłady
Planowanie przestrzenne wykłady
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wykład
Planowanie przestrzenne wyklady 12
3 Bazy danych SQL cz 1 wykład
GO notatek-pl-wyklad-5-planowanie-przestrzenne-wyklad
PUBL wykorzys bazy nocleg Ipcze 2008

więcej podobnych podstron