plan wykladu Rynek Finansowy, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady


KONSPEKT ZAJĘĆ I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 1. System finansowy i charakterystyka jego podsystemów (system budżetowy, bankowy, ubezpieczeniowy, finansów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych).

 2. Elementy składowe systemu finansowego (prawo, instrumenty, instytucje, rynki).

 3. Istota rynku finansowego i motywy uczestnictwa w nim (lokata, pozyskanie środków).

 4. Architektura rynku finansowego i charakterystyka jego elementów (rynek pieniężny, kapitałowy, depozytowo - kredytowy, walutowy, instrumentów pochodnych), instrumenty finansowe na poszczególnych segmentach.

 5. Klasyfikacja instrumentów finansowych występujących na poszczególnych segmentach rynku finansowego.

 6. Podział rynku kapitałowego (pierwotny i wtórny, giełdowy i pozagiełdowy), funkcje rynku kapitałowego (transformacja, wycena, alokacja, mobilizacja).

 7. Modele rynku finansowego (zorientowane bankowo, zorientowane na rynki).

 8. Efektywność słaba, półsilna i silna rynku (rodzaje informacji docierających do uczestników rynku, metody badania, implikacje hipotez).

 9. Analiza techniczna, istota, najważniejsze narzędzie wykorzystywane w AT,

 10. Analiza fundamentalna, istota, metodyka przeprowadzania AF,

 11. Funkcjonowanie wybranych instrumentów rynku finansowego:

 1. Funkcjonowanie wybranych instytucji rynku finansowego

Egzamin odbywa się w formie odpowiedzi ustnej.

Na ocenę dostateczną obowiązuje materiał zaznaczony czcionką pogrubioną.

Na ocenę dobrą i bardzo dobrą obowiązuje cały materiał.

W terminie poprawkowym maksymalna ocena to 4.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
RYNEK PIENIĘŻNY, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
zad domowe-polecenie-wyklad, Magiczny Plik, 5 semestr, Rynki finansowe, zad dom
prospekt wykładu z rynków finansowych, Zarządzanie (5 semestr), Rynek finansowy
Obligacje, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
Wykłady Puszer 2012, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
Wykłady 2011 - Puszer inne, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
Plan kont, PB-materiały, semestr III, Rachunkowość finansowa wykład
Wykłady 2011 - Puszer, UE ROND - UE KATOWICE, Rok 2 2011-2012, semestr 4, Rynki finansowe
A K C J E, semestr 3, Rynki finansowe, wykłady
Rynek finansowy - wykład, Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunkowość, Rynek finansowy L.
SYLABUS PRZEDMIOTU.do rynek kapitalowy i finansowy, Ekonomia UWr WPAIE 2010-2013, Semestr V, Rynki f
rynek finansowy - wykłady 2013r, FiR II, Rynek finansowy
!!!!Rynek finansowy wykład
Rynek finansowy - notatki z wykładu (notatek.pl), Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunko
Rynek finansowy (wykład aktualny), FiR UMK Toruń 2010-2013, II FiR, Rynek finansowy
wzorcowy plan kont, Materiały STUDIA, Semestr III, Rachunkowość finansowa, od OLI Rachunkowość finan
Ćwiczenia semestr VI, Lekarski GUMed, III rok, INTERNA, PLAN WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ 2011
9 rynki czynnikw produkcji rynek finansowy i rynek ziemi

więcej podobnych podstron