pytania na egzamin z metodyki EM dr Wrońska, pedagogika, Metodoloia badań


Pytania na metodykę:

1. Przedstaw wybrane definicje: edukacji medialnej.

2. Opisz czym zajmuje się metodyka edukacji medialnej?

3. Jakie są główne cele edukacji medialnej?

4. Co to są cele edukacyjne i jaka jest ich rola w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego?

5. Co stanowi istotę celów ogólnych a co celów operacyjnych. Podaj przykłady tych dwóch rodzajów celów z zakresu edukacji medialnej.

6. Przedstaw cele ogólne i operacyjne do konkretnego tematu zaczerpniętego z Podstawy programowej Edukacji Czytelniczej i Medialnej.

7. Podaj wskaźniki skutecznej pracy nauczyciela z uczniami.

8. Co to są kompetencje jako cele działalności edukacyjnej?

9. Charakterystyka kompetencji nauczycielskich.

10. Opisz proces aktywizacji uczniów na lekcji.

11. Zjawisko motywacji uczenia się - charakterystyka

12. Motywacja zewnętrzna - charakterystyka

13. Motywacja wewnętrzna - charakterystyka

14. Co to są zasady nauczania - szczegółowa charakterystyka zasad.

15. Co to są metody nauczania - szczegółowa charakterystyka metod.

16. Co to są formy organizacyjne - szczegółowa charakterystyka form.

17. Główne komponenty procesu nauczania-uczenia się - charakterystyka.

18. Teorie i zasady uczenia się (klasyczne, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne) - charakterystyka.

19. Na czym polega podmiotowe traktowanie uczniów w procesie kształcenia? Jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel - wychowawca?

20. Jakie elementy powinien zawierać konspekt - zajęć dydaktycznych

15 lutego 2009 r. - egzamin z Technologii informacyjnych, mgr Piotr Karaś - godz. 8.30 sala 213.

21 lutego 2009 r. - egzamin z Metodyki edukacji medialnej - dr Marta Wrońska - godz. 8.30 sala 113.

21 lutego 2009 r. - egzamin z Języka komunikatów audiowizualnych - dr Marek Hallada godz. 10.00 sala 213.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na egzamin z KPW - opracowane, APS, kierunki pedagogiki współczesnej
Pytania na egzamin z zarządzania bezpieczeństwem z dr M-1, WSZOP INŻ BHP, VI Semestr, Zarządzanie be
pytania na egzamin metody organizacji
metody obliczeniowe i symulacja dr inz marian bubak pytania na egzamin i odpowiedzi
Pedagogika ogĂllna pytania na egzamin
gotowe zagadnienia na egzamin z metodyki, pedagogika, Metodoloia badań
pytania na egzamin z geografii - dr Bogusława Luchtera, Turystyka i Rekreacja UEK, I rok, geografia
Jankowski- pytania na egzamin dyplomowy, PEDAGOGIKA, egzamin dyplomowy ogólne
Pytania na egzamin od dr Trzcińskiego
Pytania na egzamin z BMZ, Studia UG, Psychologia, Semestr 1, Biologiczne mechanizmy zachowania się l
materiały na egzamin, egzamin, opr by offca, METODY PRACY HODOWLANEJ - Pytania na egzamin:
Pytania na egzamin z pedagogiki porównawczej, Nauka, Pedagogika porównawcza
Pytania na egzamin dyplomowy- dr A. Wojtowicz, TURYSTYKA
dr Bogusz Pytania na egzamin, Notatki, Administracja II stopnia (UG), Postępowanie sądowo-administra
Pedagogika przedszkolna opracowane pytania na egzamin Żuchelkowska
Pytania na egzamin z historii, Pedagogika, ~PYTANIA NA EGZAMIN Z HISTORII WYCHOWANIA (ROK I SEM. II)
pedagogika pytania na egzamin (1)
Dr Maksym Ferents pytania na egzamin PPM
Pytania na egzamin pedagogika społeczna

więcej podobnych podstron