Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09)

Pobierz cały dokument
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09).docx
Rozmiar 24,6 KB

ZDOLNOŚĆ PRAWNA
A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH.

Zdolność prawna – jest to zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków (głównie z zakresu prawa cywilnego)

osobie przysługują prawa – do wolności, do życia, do nietykalności cielesnej

osoba ma obowiązek – np. gdy osoba jest właścicielem domu, to ma obowiązek płacenia podatku od nieruchomości

Zdolność prawna przysługuje osobie fizycznej

Nasciturus – dziecko nienarodzone, płód ludzki od chwili poczęcia do urodzenia – ma zdolność prawna w zakresie dziedziczenia, pod warunkiem, że urodzi się żywy.

Zdolność prawna osób prawnych

Z mocy prawa osoba prawna wyposażona jest w osobowość prawną, która wyraża się w zdolności prawnej. Osoba ;prawna posiada osobowość prawną od chwili jej powstania do momentu jej likwidacji.

Zdolność do czynności prawnych – zdolność do tego, aby za pomocą własnych działań nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba mająca zdolność do czynności prawnych może np. zawierać umowy, sporządzać testament.

Pełna zdolność do czynności prawnych

Ograniczona zdolność do czynności prawnych

Brak zdolności prawnych

Kurator – jest najczęściej osobą z rodziny wskazaną przez sąd w orzeczeniu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym.

Ubezwłasnowolnić można osobę, u której występują zaburzenia psychiczne.

Jeżeli zaburzenie psychiczne

Ubezwłasnowolnienie zawsze powinno służyć niesieniu pomocy osobie, która ma zostać ubezwłasnowolniona.
Jego celem jest ochrona takiej osoby.

Skutkiem ubezwłasnowolnienia jest pozbawienie (przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym) lub ograniczenie (przy ubezwłasnowolnieniu częściowym) zdolności do czynności prawnych.

Ubezwłasnowolnia sąd po przeprowadzeniu postępowania i dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wyznacza opiekuna, a dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie - kuratora.

Pobierz cały dokument
Wykład 4 ZDOLNOŚĆ PRAWNA A ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (30 10 09).docx
Rozmiar 24,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
Osoby fizyczne zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu z 26 10 2015
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, logistyka, prawo
stosunek prawny, zdolność do czynności prawnych, zdolność prawna, substrat osoby prawnej w skrócie
ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZADOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, PRAWO OGÓLNE
09 Zdolność do czynności prawnychid 8070 ppt
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnychid 7866 ppt
praworzymskie6 zdolność do czynności prawnych
Rzym- moje notatki, zdolność do czynności prawnych, warunek, termin, Zdarzenia w śwetle prawa mogą b
20 Zdolnosc do czynnosci prawnych
wzor oswiadczenia o zdolnosci do czynnosci prawnych
oswiadczenie - zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych, Nauka, MEDYCY
Zdolność do czynności prawnych oraz organizowanie zdolności prawnej
Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej
09 A Kazusy Zdolność do czynności prawnych
8 ZdolnoĹ Ä do czynnoĹ ci prawnych pps
geo wyk 5 (30 10 09)

więcej podobnych podstron