Jakim człowiekiem jest osoba mówiąca w wierszu Czesława Janczarskiego Nie mijam

background image

Autor: mgr Dorota Koldun
Szkoła Podstawowa nr 65
w BydgoszczySCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

OPRACOWANY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA

A. ŁUCZAK I A. MURDZEK „MIĘDZY NAMI”

GDAŃSKIEGO WYDAWNICTWA OŚWIATOWEGO

BLOK TEMATYCZNY: OCALMY ZIEMIĘ!

TEMAT: Jakim człowiekiem jest osoba mówiąca w wierszu Czesława

Janczarskiego „Nie mijam”?


CELE:

− rozumienie tekstu poetyckiego na poziomie semantycznym i krytyczno-

twórczym;

− określanie i charakteryzowanie osoby mówiącej (podmiotu lirycznego);
− rozumienie funkcji przenośni i ich interpretacja;

− wyszukiwanie w tekście poetyckim odpowiedzi na postawione pytania;

− gromadzenie wyrazów kojarzących się z tytułem wiersza;

− rozumienie słowa altruista;

− redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat własnych przeżyć;

− dokonanie samooceny.

METODY I TECHNIKI: słoneczko skojarzeniowe, praca z tekstem, ćwiczenia

redakcyjne


FORMY PRACY: indywidualna, w parach

MATERIAŁ LITERACKI: wiersz Czesława Janczarskiego „Nie mijam”, A.

Łuczak, A. Murdzek „Między nami”, podręcznik do
klasy V


POMOCE DYDAKTYCZNE: przygotowane w kopertach kartki z
rzeczownikami pomocnymi przy analizie utworu (praca w parach); arkusz
szarego papieru potrzebny przy autorefleksji; dla każdego ucznia mała
karteczka, na której oceni swoją postawę; kapelusz lub pudełko, do którego będą
wrzucane karteczki.

background image

ORGANIZACJA LEKCJI:
1. Wprowadzenie.
Analiza tytułu wiersza „Nie mijam”. Zapisanie skojarzeń.

pomagam

zatrzymuję się

nie

pozostawiam

nie mijam

nie przechodzę

obok

nie

jestem

obojętny


2. Lektura wiersza.
Po zapoznaniu się z treścią wiersza sprawdzamy, czy skojarzenia uczniów były
adekwatne do tematu. W razie potrzeby nanosimy poprawki.

3. Analiza treści pierwszej strofki.
Wobec czego osoba mówiąca w wierszu nie jest obojętna? Komu pomaga?

skrzywdzonego

kota

nie

mijam

psa

z

kulawą nogą

motyla leżącego na szynach

ptaka

z

połamanym skrzydłem


odnoszę – do domu zerwany kwiat
schylam się – nad zbłąkaną mrówką

4. Próba interpretacji przenośni (praca w parach).
Spróbujmy pod postaciami zwierząt odnaleźć ludzi. Co im się mogło
przydarzyć? Co czują? Pomocne będą wyrazy w kopertach.
(Wyrazy, które przygotował nauczyciel, to: agresja, bezpieczeństwo, zagubienie,
nieśmiałość, niebezpieczeństwo, kalectwo, wyrozumiałość, zagrożenie,
samotność, opieka, bieda, lęk, ból, krzywda
).


Przykładowy zapis na tablicy:

skrzywdzonego

kota

krzywda,

agresja

psa z kulawą nogą – bieda, wyrozumiałość

nie mijam

motyla leżącego na szynach – zagrożenie,
niebezpieczeństwo

ptaka z połamanym skrzydłem – kalectwo,
wyrozumiałość


odnoszę – do domu zerwany kwiat – zagubienie, samotność
schylam się – nad zbłąkaną mrówką – opieka, bezpieczeństwo

background image


5. Ćw. 1, str. 92, podręcznik
Jak scharakteryzowałbyś osobę mówiącą w wierszu?

Zapisanie tematu lekcji.

Osoba mówiąca w wierszu jest dobra, wrażliwa, pomocna, wyrozumiała,
opiekuńcza.

Wyjaśnienie znaczenia słowa altruista.

6. Analiza treści drugiej zwrotki.
Ćw. 2, str. 92, podręcznik
Wyjaśnienie przenośni charakteryzujących postawy ludzi we współczesnym
świecie.
podstępny krok kocich łap – ludzie są podstępni, oszukują, ukrywają swoje
zamiary;
psim zębem patrzą na siebie wrogo – są zaborczy, krzywdzą, ranią, nie chcą
pomagać, nie chcą się dzielić;

7. Z podanych przez nauczyciela na kartkach rzeczowników wybierz ten, który
mówi o sytuacji, z którą się spotkałeś.
(Uczniowie redagują krótką wypowiedź).
Wybrałem rzeczownik zagubienie, ponieważ…

8. Analiza treści trzeciej zwrotki i zarazem autorefleksja.
Na dużym arkuszu papieru zapisujemy:

Mijam

Czasami mijam

Nie mijam


Uczniowie na małych karteczkach anonimowo zapisują, używając zwrotów,
które są na dużym arkuszu, jak zazwyczaj postępują, gdy napotykają kogoś
potrzebującego pomocy, i jak oceniają swoje postępowanie. Karteczki wrzucają
do kapelusza lub pudełka.
Zapisanie wyników na dużym arkuszu. Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w
ostatniej zwrotce.

9. Zadanie domowe.
Ćw. 3, str. 92, podręcznik
Dla chętnych: Napisz apel do uczniów naszej szkoły, by nie przechodzili
obojętnie wobec krzywdy innych.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
jakim człowiekiem jest polityk RLWDKKVL6XLQTN76QUUYTT7N3SOE2SAQ4MLEYNA
Człowiek jest osobą
wos-czlowiek i panstwo (2) , CZŁOWIEK - jest istotą społeczną w tym sensie iż nie może egzystować be
20031014194918, Motywacja jest to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowie
Człowiek jest zdumiewający, wypracowania
Rodzaje zmysłów u konia i u człowieka jest tyle samo czyli 5
człowiek jest zdumiew MZI3WOQIF3KLXZZPPRKUQZ4ZI563PAQLI26WIRI
Bez Boga człowiek jest nikim
Ewolucjonizm a psychologia poznawcza czy człowiek jest maszyną
Czy szatan jest osobą
Ludzka natura, “CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD)
Emocje i motywacja, Emocje, silne wzruszenie, podniecenie, przeżycie - związane z tym, że człowiek j
Szatan jest osobą prawdziwą, demonologia
Człowiek jest zdumiewający, The Simpsons, eeee, Pomoce naukowe, JĘZYK POLSKI - GOTOWY DO WYDRUKU, J.
CZY DUCH SWIĘTY JEST OSOBĄ CZ 2
Człowiek jest istota społeczną
Rozwiń myśl Błażeja Pascala Człowiek jest dla samego siebie
człowiek jest zdumiewający ale arcydziełem nie jest(1), Szkoła, Język polski, Wypracowania

więcej podobnych podstron