mechanizmy spustowe w pistoletach eioba by DOMINO178

background image

Artykuł pobrano ze strony

eioba.pl

Mechanizmy spustowe w pistoletach

Opis najpopularniejszych mechanizmów spustowych w pistoletach wraz ze zdjęciami.

Pistolet Colt M1911, broń posiada mechanizm spustowy bez samonapinania oraz mechanizm
uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym

Pistolet P08 Parabellum, broń posiada mechanizm spustowy bez samonapinania oraz mechanizm
uderzeniowy pozbawiony kurka zewnętrznego

-W broni z mechanizmem spustowy bez samonapinania (Single Action) naciśnięcie spustu
powoduje jedynie wyzwolenie mechanizmu uderzeniowego, po strzale zamek jadący w tylne
położenie napina mechanizm uderzeniowy. Jeśli broń posiada mechanizm spustowy bez
samonapinania oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrzny aby oddać pierwszy strzał
należy napiąć mechanizm uderzeniowy odciągając zamek w tylne położenie lub napinając kurek
palcem. Jeśli broń posiada mechanizm spustowy bez samonapinania oraz mechanizm
uderzeniowy pozbawiony kurka zewnętrznego to napięcie mechanizmu uderzeniowego przed
pierwszym strzałem jest możliwe jedynie poprzez odciągnięcie zamka w tylne położenie.
Pistolety wyposażone w mechanizm spustowy bez samonapinania oraz mechanizm uderzeniowy
z kurkiem zewnętrznym nadal są popularne, natomiast pistolety wyposażone w mechanizm
spustowy bez samonapinania oraz mechanizm uderzeniowy pozbawiony kurka zewnętrznego są
obecnie praktycznie niespotykane

Mechanizm spustowy z samonapinaniem

background image

Pistolet Walther P38, broń posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem oraz mechanizm
uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym

Pistolet Walther P99 AS, broń posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem oraz mechanizm
uderzeniowy pozbawiony kurka zewnętrznego

-W broni z mechanizmem spustowym z samonapinaniem (Double Action) jeśli mechanizm
uderzeniowy jest nienapięty naciśnięcie spustu powoduje napięcie mechanizmu uderzeniowego i
jego zwolnienie. Jeśli mechanizm uderzeniowy jest napięty naciśnięcie spustu powoduje jedynie
zwolnienie mechanizmu uderzeniowego. Po strzale zamek jadący w tylne położenie napina
mechanizm uderzeniowy. Jeśli broń posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem oraz
mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym aby oddać pierwszy strzał należy napiąć
mechanizm uderzeniowy odciągając zamek w tylne położenie, ewentualnie napinając kurek
palcem lub naciskając spust oddając przy tym strzał. Jeśli broń posiada mechanizm spustowy z
samonapinaniem oraz mechanizm uderzeniowy pozbawiony kurka zewnętrznego to aby napiąć
mechanizm uderzeniowy przed pierwszym strzałem należy odciągnąć zamek w tylne położenie
lub nacisnąć spust oddając przy tym strzał. Należy zaznaczyć że napięcie mechanizmu
uderzeniowego poprzez naciśnięcie spustu i oddanie strzału wiąże się ze zwiększeniem twardości
spustu w porównaniu do oddania strzału przy napiętym mechanizmie uderzeniowym. Obecnie
pistolety wyposażone w mechanizm spustowy z samonapinaniem są bardzo popularne

Mechanizm spustowy z wyłącznym samonapinaniem

background image

Pistolet Beretta 92D, broń posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem

Pistolet Glock 17, broń posiada mechanizm spustowy z wyłącznym samonapinaniem

-W broni z mechanizmem spustowym z wyłącznym samonapinaniem (Double Action Only)
naciśnięcie spustu powoduje napięcie mechanizmu uderzeniowego i jego zwolnienie. Po strzale
jadący w tylne położenie zamek nie powoduje napięcia mechanizmu uderzeniowego,
odciągnięcie zamka w tylne położenie przed pierwszym strzałem również nie powoduje napięcie
mechanizmu uderzeniowego. W broni z mechanizmem spustowym z wyłącznym
samonapinaniem jedyny sposób napięcia mechanizmu uderzeniowego niezależnie czy przed
pierwszym czy przed następnymi strzałami to naciśniecie spustu i oddanie strzału. Co ciekawe w
przypadku broni z częściowym wyłącznym samonapinaniem (semi Double Action Only) nie jest
możliwe powtórne zbicie spłonki w przypadku niewypału. Obecnie pistolety wyposażone w
mechanizm spustowy z wyłącznym samonapinaniem są bardzo popularne

Zobacz artykuł na temat samonapinania w pistoletach

Autor: Przemysław Konicki
Przedruk ze strony:

http://www.opisybroni.republika.pl/

Artykuł pobrano ze strony

eioba.pl


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pistolet pneumatyczny Steyr LP 10 - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIA
PRZESTROGA DLA PALACZY by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
instrukcjaPR15 by DOMINO178
Mechanika egzaminy 2000 2006 (by Zboru)1[1] id 290871
Instrukcja NORICA MASSIMO by DOMINO178
Mechanika egzaminy 00 06 (by Zboru)
Papierosy dlaczego nie warto palić!! by DOMINO178
BARDZO SKUTECZNY SPOSÓ PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
instrukcja -Morini CM 162MI - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIATRÓWKI
JAK POMOC PALACZOM ZUCIC PALENIE by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
Porady dla osób rzucających palenie by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
Choroby Związane z Paleniem by DOMINO178
Karabiny pneumatyczne by DOMINO178
PALENIE USZKADZA MÓZG by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
Nowoczesny trening strzelecki by DOMINO178
Polish MK3 by DOMINO178
ŚREDNIOKALIBROWY KARABIN WYBOROWY by DOMINO178

więcej podobnych podstron