UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE

Trzy podstawowe umiejętności :

 1. Umiejętności techniczne.

 1. Umiejętności społeczne.

 1. Umiejętności koncepcyjne.

Niektórych cech skutecznych kierowników nie można sobie

przyswoić w trakcie nauki - CECH OSOBOWOŚCI,

są one nabywane są we wczesnym dzieciństwie:

 1. Potrzeba kierowania.

 1. Potrzeba władzy.

 1. Zdolność empatii.

Skutecznego kierownika charakteryzuje różnorodność

umiejętności i uzdolnień. Liczne z nich są cechami

charakteru i stylu postępowania.

JAKI POWINIEN BYĆ KIEROWNIK ?


inteligentny, bystry, wnikliwy, pomysłowy, systematyczny,

rzutki, fachowy, wytrwały, lojalny wobec przełożonych

i podwładnych, sprawiedliwy, towarzyski, elokwentny,

wykształcony, kulturalny, pogodny, powinien mieć

wyobraźnię, dobrą pamięć, zdolność

koncentracji, cieszyć się autorytetem rzeczywistym,

powinien być :

szlachetny, cierpliwy, moralny,

niezależny, samodzielny, ustosunkowany,

skromny, przystępny, poważny, spokojny,

odznaczać się nieprzeciętnością, znać się na ludziach,

ambitny, ujmujący, opiekuńczy, troskliwy, staranny,

pracowity, punktualny, dojrzały,

doświadczony życiowo i zawodowo,

metodyczny, logiczny, rzeczowy, szczery,

prawdomówny, pewny siebie,

gospodarny, rzetelny, sprawny, opanowany, uczciwy,

z poczuciem humoru, ostrożny, zrównoważony,

przewidujący, zapobiegliwy,

przedsiębiorczy, elastyczny,

tolerancyjny, życzliwy ......

ROLE KIEROWNICZE

A/ Role interpersonalne :

 1. reprezentacyjna,

 1. przywódcy,

 1. łącznika

B/ Role informacyjne :

 1. monitora,

 1. upowszechniającego,

 1. rzecznika.

C/ role decyzyjne.

 1. przedsiębiorcy,

 1. przeciwdziałającego zakłóceniom,

 1. rozdzielającego zasoby,

 1. negocjatora

Podstawowe błędy kierownicze

 1. Odkładanie sprawy na dzień następny.

 2. Połowicze wykonanie pracy.

 3. Opracowywanie wszystkiego jednocześnie.

 4. Chęć opracowania wszystkiego osobiście.

 5. Przekonanie, że wie się wszystko najlepiej.

 6. Pretensje do wszechstronnej kompetencji.

 7. Przerzucanie winy na innych.

Źródła niesprawności w działaniu kierownika

 1. Zewnętrzne - niezależne od kierownika :

 1. Wewnętrzne - zależne od kierownika :

przekazywaniu kompetencji.

przekazać kompetencje.

przydatnych sprawnemu kierownikowi :

16

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CECHY SKUTECZNYCH KIEROWNIKÓW, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ KIEROWNICY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
7 PRZYKAZAŃ, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
stosunki miedzyludzkie, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
aktywizowanie procesu kształcenia, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
PROCES KADROWY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
zasady krytykowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Finansowanie opieki zdrowotnej, Naukowe, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA, zarządzanie w
fluktuacja, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
transport wewnątrzszpitalny, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
WARTOŚCIOWANIE PRACY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Kontrola, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

więcej podobnych podstron