Pistolet pneumatyczny Steyr LP 10 - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIATRÓWKI ( PDF )


Steyr LP 10

Drodzy Strzelcy!

Pistolet pneumatyczny Steyr LP 10, produkowany przez Steyr Sportwaffen GmbH, jest dostosowany do specjalnych wymagań strzelectwa sportowego. Pistolet ten cechuje się jakością, celnością, bezpieczeństwem oraz łatwością obsługi.

Steyr LP 10 przeznaczony jest do konkurencji pistolet pneumatyczny rozgrywanej według regulaminu ISSF (International Shooting Sport Federation).

Zasady obchodzenia się z bronią.

Choć można przyjąć, że wymienione poniżej zasady powinny być znane wszystkim strzelcom, dla porządku przypomnijmy je jeszcze raz:

Spis treści:

 1. Dane techniczne.

 2. Szczególne cechy i zalety.

 3. Strzelanie „na sucho”.

 4. Ładowanie i strzelanie.

 5. Regulacja przyrządów celowniczych:

  1. Zmiana położenia celownika.

  2. Zmiana położenia muszki.

  3. Regulacja szerokości i głębokości szczerbinki.

  4. Kontrola celności.

 6. Regulacja układu spustowego:

  1. Położenie stopki języka spustowego.

  2. Regulacja ogranicznika ruchu języka spustowego (trigger stopu).

  3. Regulacja siły pierwszego oporu.

  4. Regulacja drogi pierwszego oporu.

  5. Regulacja siły drugiego oporu.

  6. Regulacja drogi drugiego oporu.

 7. Regulacja rękojeści.

 8. Wymiana zbiornika ciśnieniowego.

 9. Napełnianie zbiornika ciśnieniowego.

9.1. Napełnianie.

 1. Akcesoria.

 2. Czyszczenie i konserwacja broni.

 3. Gwarancja.

1. Dane techniczne.

Steyr LP 10 jest jednostrzałowym pistoletem pneumatycznym na amunicję kalibru 4,5 mm (.177) typu Diabolo. Czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze.

Projekt pistoletu powstał zgodnie z najnowszymi wymogami dotyczącymi broni wyczynowej, we współpracy z wybitnymi strzelcami.

Kaliber 4,5 mm

Wysokość* 142 mm

Długość* 400 mm

Szerokość* 50 mm

Długość linii celowniczej 319 - 365 mm

Długość lufy 227 mm

Maksymalne ciśnienie w zbiorniku 200 atmosfer

Masa* 968 g

Opór języka spustowego** 500 G

Szerokość muszki 4,5 mm

Ilość strzałów z jednego napełnienia zbiornika do 170

* Dane uzależnione od rękojeści, podane wartości są uśrednione i dotyczą rękojeści średniej (M)

** Wartość minimalna określona regulaminem ISSF

2. Szczególne cechy i zalety:

Uwaga: na wewnętrznej stronie okładki znajduje się zdjęcie pistoletu z zaznaczonymi detalami, którym przypisane są numery.

3. Strzelanie „na sucho”.

Należy unieść dźwignię napinającą (1) do pozycji pionowej, aż do wyraźnie wyczuwalnego oporu, a następnie powracając do położenia wyjściowego zatrzymać dźwignię przy pojawieniu się pierwszego oporu. Pod dźwignią napinającą widoczna będzie litera „T”.

Układ spustowy jest napięty, a charakterystyka spustu taka sama, jak podczas strzału, ale nie zostanie wyzwolona dawka powietrza.

4. Ładowanie i strzelanie.

Unieść dźwignię napinającą (1) do pozycji pionowej, aż do wyraźnie wyczuwalnego oporu. Dzięki temu zostanie napięty bijnik oraz odsłonięty tylny płask lufy.

Następnie należy umieścić pocisk bezpośrednio w lufie i opuścić dźwignię napinającą do pozycji poziomej, aż będzie widoczna na szkielecie wyłącznie litera „F”.

Przed naciśnięciem na spust upewnij się, czy lufa skierowana jest w bezpieczne miejsce.

Uwaga: podczas strzelania używaj słuchawek oraz okularów ochronnych.

Przed startem w zawodach upewnij się, czy zbiornik ciśnieniowy jest całkowicie napełniony (maksymalne ciśnienie wynosi 200 atmosfer).

5. Regulacja przyrządów celowniczych.

Każdy pistolet jest przestrzelany w fabryce oraz posiada wstępnie wyregulowane przyrządy celownicze. Ponieważ ustawienie przyrządów celowniczych wymaga indywidualnej regulacji, należy ją przeprowadzić według następujących wskazówek:

Jedno tzw. kliknięcie (dowolnym pokrętłem) powoduje przemieszczenie średniego punktu trafienia o 1,2 mm (na tarczy znajdującej się w odległości 10 m).

5.1. Zmiana położenia celownika - odbywa się po częściowym odkręceniu wkręta mocującego (5) kluczem imbusowym 2,5 mm, przesunięciu podstawy celownika na szkielecie, a następnie dokręceniu wkręta mocującego.

5.2. Zmiana położenia muszki - odbywa się po całkowitym odkręceniu wkręta mocującego (6), przesunięciu muszki i przykręceniu wkręta mocującego.

5.3. Regulacja szerokości i głębokości szczerbinki.

Zakres regulacji szerokości szczerbinki wynosi 0 - 5 mm. Zwiększenie szerokości szczerbinki odbywa się przez kręcenie wkrętem regulacyjnym (7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub wkrętem regulacyjnym (8) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kręcenie tymi wkrętami w kierunkach przeciwnych zmniejsza szerokość szczerbinki.

Zakres regulacji głębokości szczerbinki wynosi 1,8 - 2,6 mm. W celu zmiany głębokości szczerbinki należy lekko odkręcić wkręty (9), przesunąć płytkę maskującą, a następnie przykręcić oba wkręty.

5.4. Kontrola celności odbywa się z pistoletu unieruchomionego po uchwyceniu go za kabłąk.

6. Regulacja układu spustowego.

Układ spustowy jest ustawiony optymalnie przez producenta oraz spełnia wymagania ISSF dotyczące konkurencji pistoletu pneumatycznego. Poszczególne parametry mogą być jednak zmienione w zależności od indywidualnych upodobań.

Zaleca się wykonywać regulację układu spustowego korzystając z trybu pracy „na sucho”.

Przed regulacją upewnij się, czy pistolet jest rozładowany oraz przeczytaj uważnie instrukcję.

Uwaga: w celu dokładnego zrozumienia zasad regulacji układu spustowego należy zapoznać się z rysunkami znajdującymi się w poszczególnych podrozdziałach.

6.1. Położenie stopki języka - można zmieniać wzdłuż osi poziomej, pionowej oraz wokół obu tych osi.

Zmiana położenia wzdłuż oraz wokół osi poziomej odbywa się po odkręceniu wkręta (A).

Zmiana położenia wzdłuż oraz wokół osi pionowej odbywa się po odkręcenia wkręta (B).

6.2. Regulacja ogranicznika ruchu języka spustowego (trigger stopu) - odbywa się dzięki wkrętowi regulacyjnemu, którego wkręcanie skraca ruch języka spustowego po pokonaniu drugiego oporu (po strzale), a jego wykręcanie - wydłuża.

Zbyt mocne wkręcenie wkręta regulacyjnego uniemożliwia pokonanie drugiego oporu i oddanie strzału.

6.3. Regulacja siły pierwszego oporu - realizowana jest przez ściśnięcie sprężyny wkrętem regulacyjnym. Wkręcanie zwiększa siłę, wykręcanie zmniejsza.

6.4. Regulacja drogi pierwszego oporu. Najpierw należy odkręcić o kilka obrotów wkręt regulacyjny ogranicznika ruchu języka spustowego (patrz podrozdział 6.2). Wkręcanie wkręta regulacyjnego drogi pierwszego oporu powoduje skrócenie, wykręcanie - wydłużenie drogi pierwszego oporu.

Po zakończeniu tej regulacji należy wykonać regulację ogranicznika ruchu języka spustowego opisaną w podrozdziale 6.2.

6.5. Regulacja siły drugiego oporu. Aby tego dokonać należy najpierw zdemontować rękojeść. Regulacja realizowana jest przez ściśnięcie sprężyny wkrętem regulacyjnym. Wkręcanie zwiększa siłę oporu, wykręcanie - zmniejsza.

Uwaga: opór całkowity jest sumą pierwszego i drugiego oporu. Po wykonaniu regulacji układu spustowego (w szczególności sił poszczególnych oporów) należy wykonać kontrolę oporu spustu zgodnie z regulaminem ISSF.

6.6. Regulacja drogi drugiego oporu - jest zabroniona, dopuszczalna tylko w autoryzowanym serwisie.

7. Regulacja rękojeści.

Jest możliwa regulacja trzech kątów chwytu za pomocą 6 wkrętów M3 z łbem stożkowym (4 od dołu szkieletu, 2 z tyłu szkieletu).

8. Wymiana zbiornika ciśnieniowego.

Wymiana zbiornika ciśnieniowego jest możliwa w każdej chwili, bez użycia jakichkolwiek narzędzi, bez względu na stopień napełnienia zbiornika.

9. Napełnianie zbiornika ciśnieniowego.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem.

Uwaga: nie wolno manipulować przy zbiornikach ciśnieniowych. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu oryginalnych części w autoryzowanym serwisie.

Zbiornik ciśnieniowy napełnia się wyłącznie sprężonym powietrzem o ciśnieniu maksymalnie 200 atmosfer. Zapewnia to około 170 pełnowartościowych strzałów. Do kontroli ciśnienia służy manometr. Po spadku ciśnienia poniżej dopuszczalnego należy ponownie napełnić zbiornik (dopuszczalny zakres ciśnienia użytkowania zaznaczony jest na manometrze kolorem zielonym).

9.1. Napełnianie:

 1. Zdemontować zbiornik ciśnieniowy z pistoletu.

 2. Wkręcić adapter do napełniania do pompki ręcznej, butli lub kompresora i przykręcić kluczem płaskim 27 mm.

 3. Zamontować zbiornik ciśnieniowy na adapterze.

 4. Rozpocząć pompowanie lub odkręcić zawór (w zależności od sposobu napełniania). Zakończyć pompowanie lub zakręcić zawór. Zdemontować zbiornik ciśnieniowy z adaptera.

 5. Sprawdzić ciśnienie na manometrze.

Uwaga: pistolet jest zdolny do wystrzelania pocisku nawet mimo ciśnienia niższego, niż nominalne. Nie wolno dopuścić do nagrzania zbiornika ciśnieniowego powyżej 60 °C.

10. Akcesoria.

Standardowe wyposażenie pistoletu obejmuje:

Obciążniki montuje się na płaszczu lufy i można je przesuwać wzdłuż osi lufy.

W rękojeści znajduje się standardowy obciążnik o masie 25 g.

11. Czyszczenie i konserwacja.

W trakcie strzelania pistolet nie wymaga smarowania. Należy jednak raz na 1000 strzałów lekko przesmarować o-ring znajdujący się pod zamkiem (widoczny podczas ładowania), o-ring zamka (uszczelniający tylny płask lufy i czółko zamka) oraz o-ring na króćcu, na którym montowany jest zbiornik ciśnieniowy. Należy do tego używać smaru silikonowego wolnego od kwasów.

Wskazane jest po strzelaniu przetrzeć pistolet miękką ścierką, a widoczne części metalowe lekko naoliwić wysokiej jakości oliwą do broni. W celu wyczyszczenia lufy należy oddać kilka strzałów używając do tego specjalnych filców kalibru 4,5 mm.

12. Gwarancja.

Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji, która obejmuje bezpłatną naprawę uszkodzenia wynikającego z błędu fabrycznego lub wady materiału. Warunki gwarancji w Polsce regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja wygasa w przypadku:

Gwarancja celności.

Lufy stosowane w pistoletach produkowanych przez Steyr Sportwaffen są wysokiej jakości, zarówno pod względem technologii wykonania, jak i zastosowanych materiałów.

Celność danego egzemplarza broni jest uzależnione od szeregu czynników, w tym także od amunicji. Nie każda amunicja pozwala na uzyskiwanie odpowiedniego skupienia. Nawet amunicja tego samego typu i tego samego producenta może się różnić uzyskiwanymi wynikami, dlatego też przy wyborze optymalnej amunicji należy zwrócić uwagę również na partię produkcyjną, której numery umieszczone są na opakowaniu.

Producent: Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

Steyr Sportwaffen GmbH „Strzelec” Krzysztof Stefaniak

Hauptstrasse 40 pl. Pocztowy 6/1

A-4432 Ernsthofen 65-062 Zielona Góra

Austria tel./fax 0-68/3243424

www.steyr-sportwaffen.com www.bron1.pl

e-mail: strzelec@bron1.pl

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
instrukcja -Morini CM 162MI - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIATRÓWKI
BRONIE MANIPULUJĄCE LUDZKĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA
Charakterystyka Zestaw studzienno wiertniczy ZSW-50 -1, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, woda
PADY I Przewroty, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, Samoobrona(1)
Wynalazki, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Bielewicz cz.1, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Europejskie Tradycje Edukacji Dla Obronności Indywidualnej, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Broń-dane tech.-17str, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, Survival2
Szkoła przetrwania - odcinki, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Budowa i eksploatacja broni strzeleckiej, SURVIVAL wojsko militarne turystyka
Pieczone przepiorki, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, ♦ Do czytania

więcej podobnych podstron