zasady krytykowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


PODSTAWOWE ZASADY KRYTYKOWANIA

  1. Ustalenie stanu faktycznego i wpływu osoby rozmawiającej na ujemne ocenianie zdarzenia.

  1. Uświadomienie celu krytyki, przewidywanie jej skutków.

  1. Nie wolno krytykować w obecności osób trzecich - postronnych.

  1. Nie krytykujemy osoby, krytykujemy fakty.

  1. Należy wcześniej zbadać istotne przyczyny popełnianego błędu, który poddajemy krytyce.

  1. Krytykować należy w odpowiednim czasie (w zależności od pracownika).

  1. Krytykę należy zacząć od wymienienia dodatnich stron pracy pracownika.

  1. Po wyrażeniu ujemnej oceny trzeba zmobilizować pracownika do zmiany postępowania i udzielić mu rad, jak może on w przyszłości uniknąć błędów w wykonywaniu czynności.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
7 PRZYKAZAŃ, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
stosunki miedzyludzkie, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
aktywizowanie procesu kształcenia, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
PROCES KADROWY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CECHY SKUTECZNYCH KIEROWNIKÓW, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Finansowanie opieki zdrowotnej, Naukowe, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA, zarządzanie w
fluktuacja, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ KIEROWNICY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
transport wewnątrzszpitalny, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
WARTOŚCIOWANIE PRACY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Kontrola, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
UPRAWNIENIA pielęgniarek, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
zachowanie się pracownika, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

więcej podobnych podstron