Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład III, ★ Studia, Administracja, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - wykład III 15.03.10

KULTURA ORGANIZACYJNA

kultura organizacyjna - zespół norm i wartości charakterystycznych dla danej organizacji (rodzina, grupa kolegów, przedsiębiorstwo, kraj)

Hofstede - zajął się badaniem pewnych sposobów zachowania organizacji (trójkąt)

III poziom indywidualny

II poziom kolektywny

I poziom indywidualny

poziom uniwersalny - normy zapisane w dogmatach wiary (np. nie zabijaj, nie kradnij)

poziom kolektywny - normy charakterystyczne dla danej grupy

poziom indywidualny - normy, które wyznają poszczególne jednostki

FUNKCJE KULTURY:

  1. funkcja integracyjna - kultura łączy członków swojej organizacji (np. język, którym posługują się członkowie organizacji)

  2. funkcja percepcyjna - różne postrzeganie pewnych zachowań w kulturach; świat jest taki jakim go postrzegamy (przykład: szklanka do połowy pełna - jedni powiedzą, że jest do połowy pełna, a drudzy, że do połowy pusta - oboje mają rację)

  3. funkcja adaptacyjna - kultura dostosowuje się do zmian, które wymusza na niej otoczenie, przebiega wolniej

ZMIANY KULTUROWE (klasyfikacje):

I klasyfikacja

1. zmiana regresyjna - sięganie po rozwiązania z przeszłości np. moda, muzyka

2. zmiana adaptacyjna - patrz funkcja adaptacyjna

3. zmiana innowacyjna - zmiany wprowadzane

II klasyfikacja

1. błędne koło - powielanie tych samych błędów, nie uczenie się na błędach

2. rewolucja kulturowa - brak przykładu

3. inkrementalizm kulturowy - ewolucja metoda drobnych kroczków, najbardziej skuteczna

MODEL SCHEINA - podział kultury ze względu na poziom uwidocznienia i uświadomienia

III artefakty

II normy i wartości

I założenia kulturowe

założenia kulturowe - niewidocznie i nieuświadomione - coś, co przyjmujemy bez zastanowienia

normy i wartości - częściowo widoczne i uświadomione, kiedy ktoś zachowuje się nienormalnie, kiedy ktoś je łamie, zachowuje się niezgodnie z nimi

artefakty - widocznie i uświadomione elementy; 3 rodzaje artefaktów:

  1. fizyczne - namacalne twory kultury, co możesz zobaczyć, dotknąć, co się kojarzy z daną organizacją

MASTERS SYMBOLS - symbole nie mają znaczenia, jednak w jakiej kulturze czy organizacji mogą mieć konkretne znaczenie

  1. językowe - języki : narodowe, zawodowe, gwary, werbalne, niewerbalne (ograniczenia fizjologiczne, przestrzenne), sygnalizacja świetlna, alfabet morsa, alfabet flagowy

  2. behawioralne - sposoby zachowania akceptowane bądź nie w danej kulturze

KULTUROWE UKŁADY ODNIESIENIA

układ odniesienia Hofstede - badanie kultury na świecie, identyfikacje wymiarów kulturowych

  1. indywidualizm (w krajach wysokorozwiniętych - bogatych ) i kolektywizm ( w krajach rozwijających się - biednych)

  2. odległość władzy - w krajach totalitarnych; dystans między tym kto sprawuje władzy a podwładnymi

  3. unikanie niepewności - w krajach wysokorozwiniętych (bogatych) skłonność do podejmowania ryzyka, w krajach rozwijających się (biednych) brak podejmowania ryzyka

  4. męskość (kraje wysokorozwinięte - wyścig szczurów, pogoń za pieniądzem) i kobiecość ( kraje rozwijającej się i Skandynawia - opieka socjalna)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zarzadzanie produkcja WYKLAD III, Studia, Zarządzanie
WYKLAD III s, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, rachunkowośc finansowa
WYKŁAD III, Studia, Politechnika
wykład III, STUDIA
Wykład III, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, Notatki z wykładów PF
Zarzadzanie strategiczne w organizacjach publicznych wyklad III listopad 2010
Prawo cywilne II - wyklad III, Materiały - studia, I stopień, Prawo cywilne i umowy w administracji
Prawo Miedzynarodowe Publiczne wyklad 4, Materiały -studia -Prawo i Administracja
Zarzadzanie strategiczne w organizacjach publicznych wyklad III listopad 2010
ZZL-wyklady, Materiały STUDIA, Semestr III, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ZZL
wykład-III, Praca Socjalna UŚ, zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej
Prawo cywilne II - wyklad I, Materiały - studia, I stopień, Prawo cywilne i umowy w administracji
prawo administracyjne-wyklad III, prawo administracyjne(1)
Zagadnienia z wykladu, Dokumenty STUDIA SKANY TEXT TESTY, ADMINISTRACJA UNIWEREK WROCŁAW MAGISTER, P
Wykład z 17, studia, Maja, Studia, II rok, IV semestr, Organizacja i Zarzadzanie
Wyklad III(1), st. Administracja wykłady
wykłady Famulska, Studia UE Katowice FiR, I stopień, semestr III, Finanse Publiczne

więcej podobnych podstron