ZABAWY DLA MALUSZKÓW, zabawy dla przedszkolaków, zabawy dla dzieci przedszkolnych


ZABAWY DLA MALUSZKÓW

orientacyjno - porządkowe

 

 Stój prościutko!

Cel: ćwiczenie orientacji i reagowania na sygnał

 

Dzieci chodzą i biegają w różnych kierunkach. Na zawołanie: „stoimy prościutko” - dzieci po zatrzymaniu prostują się.

 

Kto cię woła?

Cel: rozpoznawanie głosu kolegów

Wyznaczone przez prowadzącą dziecko staje tyłem do pozostałych dzieci siedzących na podłodze. Jedno dziecko z grupy woła imię stojącego tyłem dziecka, które ma rozpoznać po głosie wołające dziecko. Jeśli mu się nie udało, próbuje odgadnąć jeszcze raz, ale już zwrócone twarzą do siedzących dzieci.

 

Co to jest?

Cel: reagowanie na sygnał wzrokowy, słuchowy oraz rozwijanie umiejętności przyporządkowania

Prowadząca zabawę zapowiada dzieciom siedzącym w półkolu, że będzie wskazywała różne części ciała, co też czyni, za każdym razem nazywając ją. Właściwa zabawa zaczyna się wtedy, gdy prowadząca dotykając np. uszu, mówi - oczy. Zadaniem dzieci jest wskazanie nazwanej części ciała, a nie tej, którą mylnie pokazuje prowadząca.

 

Wieje wietrzyk

Cel: reagowanie na sygnał, ćwiczenie spostrzegawczości, wprawianie się w bieganiu w luźnej gromadce.

Pomoce: pęki kolorowych wstążeczek, grzechotka

 

I. N. jest „wiatrem”. Biega po sali, trzymając w ręce pęk wstążeczek. „Szum wiatru” powoduje wirowanie „liści” po całej sali - dzieci biegają. Gdy „wiatr” przestaje wiać (prowadząca staje w miejscu), „liście” spadają na ziemię (dzieci przysiadają).

II. Prowadząca rozdaje dzieciom pęki kolorowych wstążek, a sama potrząsa trzymaną w ręce grzechotką. Na słowa: „wietrzyk wieje” dzieci biegają po sali w dowolnym kierunku, poruszając trzymanymi wstążkami. Na zapowiedź „wietrzyk ucichł” - grzechotka milknie, a dzieci przysiadają, pochylając nisko główki.

 

Zabawy na czworakach

 

Coś ty, kotku, chciał?

 

Cel: ćwiczenie orientacji oraz ćwiczenia mięśni grzbietu, kończyn dolnych i górnych

Pomoce: krążki lub kółka od sersa

Dzieci siadają na nogach w pozycji klęczącej, przedramiona opierają się na podłodze i na nich opierają głowę - „kotki śpią”. Naprzeciwko każdego „kotka” leży krążek, wyobrażający miskę z mlekiem. Na podany sygnał „kotki” się budzą, wyciągają grzbiet w górę, mówią: „miau” i idą do miseczek z mlekiem. Osoba prowadząca recytuje teraz fragment wiersza J. Tuwima:

            Miauczy kotek: miau!

            Coś ty kotku miał,

            Miałem ja miseczkę mleczka,

            Teraz pusta jest miseczka,

            A jeszcze bym chciał.

„Kotki piją mleko”, obchodzą miseczkę dookoła i wracają do pozycji wyjściowych (siad klęczny, oparcie rąk o podłogę - „kotki” odpoczywają)

 

 Pieski śpią

Cel: ćwiczenie mięśni grzbietu, mięśni narządów mowy (powtarzanie zgłoski hau)

Dzieci w siadzie klęcznym opierają głowę na dłoniach - „pieski śpią”. Na sygnał prowadzącej „pieski” budzą się i w klęku podpartym „szczekają”: hau, hau, hau. Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy.

 

Przejdź przez tunel

Cel: ćwiczenie mięśni grzbietu, kończyn górnych i dolnych

Pomoce: kolorowe bramki

Bramki ustawione są w szeregu, w odstępach 0,5 m jedna od drugiej. Na polecenie prowadzącej dziecko rozpoczyna chód na czworakach przez utworzony z bramek tunel, by po jego przejściu wrócić normalnym krokiem na swoje miejsce.

 

Zajączki uciekają do norek

Cel: ćwiczenie mięśni grzbietu, kończyn dolnych i górnych oraz orientacji

Pomoce: duża piłka

Na Sali wyznaczone są miejsca na „norki zajączków”. Na dany sygnał „zajączki wybiegają z „norek”, biegają w różnych kierunkach i na polecenie prowadzącej zatrzymują się i kucają. Na uderzenie piłką o podłogę „zajączki” uciekają do „norek”. Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy.

 

Zabawy z elementami równowagi

 

Idź uważnie!

Cel: rozwijanie umiejętności zachowania zmiany kierunku ruchu, doskonalenie równowagi przy chodzeniu i zwrotach, umiejętność skupiania uwagi.

Pomoce: klocki, krążki, woreczki

Na wąskiej dróżce (szerokość 30 cm, długość 3 m(, narysowanej kredą na podłodze lub patykiem na boisku, rozłożone drobne przedmioty - klocki, krążki, woreczki. Na polecenie prowadzącej dzieci kolejno przechodzą po dróżce, omijając leżące na niej przedmioty. Po wykonaniu zadania wracają na swoje miejsce, przechodząc obok „dróżki”.

 

Koniki

Cel: wyrobienie równowagi przy staniu na jednej nodze, wzmocnienie mięsni brzucha i kończyn dolnych.

Pomoce: krzesełka

Dzieci stoją obok krzesełek, trzymając jedną ręką za oparcie. Na podany sygnał zginają jedną nogę w kolanie, unosząc ja wysoko jak „koniki”. Za chwilę następuje zmiana nogi. Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy.

 

 Przejdź po drabince:

Cel: ćwiczenie orientacji, zręczności, doskonalenie koordynacji ruchów

Pomoce: skakanki

Na podłodze układamy ze skakanek lub rysujemy kredą „drabinki”. Wyznaczone dziecko przechodzi między szczebelkami tak, aby nie popsuć „drabinki. Po dobrym opanowaniu ćwiczenia po „drabince” może przechodzić jednocześnie 2 - 3 dzieci, idąc jedno za drugim w odpowiednich odstępach.

 

Bociany chodzą po łące

Cel: ćwiczenie mięśni nóg

Na polecenie osoby prowadzącej zabawę dzieci chodzą w różnych kierunkach, wysoko podnosząc kolana. Na sygnał zatrzymują się, stają na jednej nodze oraz wyciągają ręce w bok, mówiąc kle, kle, kle. Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy.

 

Zabawy bieżne

 

 Pszczoła

 Cel: ćwiczenia orientacji oraz bieg w gromadce

Dzieci biegają swobodnie po „łące”. Prowadząca naśladuje brzęczenie pszczoły, a dzieci w tym czasie uciekają do „domu” (wyznaczone miejsce). Gdy „pszczoła” przeleci, dzieci wracają na „łąkę”.

 

Złap motylka!

Cel: biegi w gromadce

Pomoce: motyl zrobiony z kolorowego papieru i przywiązany na sznurku do drążka

I. Prowadząca biegnie przed gromadką dzieci, trzymając w ręce przygotowany rekwizyt. „Motyl” fruwa w powietrzu, a dzieci gonią go i usiłują schwytać.

II. Podobną zabawę możemy przeprowadzić, ciągnąc przywiązany na sznurku woreczek.

 

Wróbelki

Cel: ćwiczenie orientacji oraz bieg w gromadce

Dzieci - „wróbelki” siedzą w jednym z dwóch wyznaczonych „gniazd”, w drugim, o parę kroków dalej, stoi prowadząca, która nawołuje „wróbelki” do siebie (ćwir, ćwir). Dzieci szybko zmieniają „gniazdo” z prowadzącą, która z nowego miejsca ponownie nawołuje „wróbelki”. Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy.

  

Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, chwytu, celowania i toczenia

 Celuj do kosza!

 

 Cel: doskonalenie umiejętności rzucania, rozwinięcie mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych, usprawnienie rąk i palców, wyrobienie celności

Pomoce: kosz, piłeczki lub woreczki           

Dzieci stoją w zakreślonym kole tak, aby miały swobodę ruchów. Prowadząca rozdaje im piłeczki i na dany sygnał rozpoczyna rzucanie do kosza stojącego wewnątrz tego koła (średnica koła zależy od wieku dzieci - patrz zabawa poprzednia). Gdy wszystkie piłki znajdą się w koszu, prowadząca wysypuje je, a dzieci podnoszą piłki i wracają na poprzednie miejsce.  Zabawę powtarzamy 2 - 3 razy.

 

 Łap piłkę!

Cel: ćwiczenie orientacji, doskonalenie ruchów rąk i palców

Pomoce: duża piłka

Dzieci stoją w gromadce, a prowadząca rzuca piłkę tak, aby spadła

śród nich. Każde dziecko usiłuje schwytać piłkę w dowolny sposób, a to,

któremu się to udało, odnosi piłkę prowadzącej. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

 Podawanie piłki dołem

Cel: rozwój koordynacji ruchów rąk, tułowia, wzmocnienie mięśni grzbietu, doskonalenie uwagi i zręczności

Pomoce: piłki średniej wielkości

Pary dzieci stają do siebie tyłem w rozkroku. Jedno dziecko z pary otrzymuje piłkę i ma podać ją swojemu partnerowi dołem, tocząc ją po podłodze. Drugie dziecko z pary musi złapać piłkę i tą samą drogą oddać ją koledze.

Zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się

 

Zabawy skoczne

 Piłeczki

 Cel: rozwój sprawności ruchowej, ćwiczenie mięśni nóg, wyrobienie poczucia rytmu

 Pomoce: piłka

Prowadząca zabawę odbija piłkę od podłogi, polecając dzieciom odbijanie się jak piłeczka. Po kilku podskokach dzieci, stojąc w miejscu, naśladują rękami ruch odbijania piłki, a prowadząca powtarza słowa: „tap, tap”. Następnie powtarzamy podskoki.

 

Kot i myszki

 

Cel: ćwiczenie mięśni nóg, wyrobienie poczucia rytmu, zwinności i orientacji

Pomoce: linka i obręcz

„Mysia norka” to koło ułożone z linki, natomiast obręcz jest mieszkaniem „kotka” (prowadząca). Na zapowiedź „kotek siedzi w domu - myszki na spacer”, dzieci wyskakują z „norki”, biegają i skaczą obunóż w jej pobliżu. Na słowa: „Kotek wychodzi na spacer” (w tym momencie prowadząca naśladuje miauczenie) - „myszki” wskakują do „norki”.

 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE DLA 3,4-LATKÓW

 

Ćwiczenia przeciw płaskostopiu

           

  1. Ćwiczenia bez przyborów