Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 6, Organizacja i zarządzanie(3)


Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Wykład 6

6. Kontrolowanie

6.1.Znaczenie kontroli

Kontrola - proces zapewniający zgodność rzeczywistych działań z planowanymi. Kontrola ułatwia kierownikom sprawdzanie skuteczności czynności planistycznych, organizacyjnych i przewodzenia.

6.2.Etapy kontroli

Kontrola kierownicza to systematyczne działanie zmierzające do ustalenia norm efektywności przy

planowaniu celów, do zaprojektowania systemów informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównania rzeczywistych wyników z ustalonymi normami, stwierdzenia, czy występują odchylenia i do pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania wszelkich działań potrzebnych do zapewnienia, aby wszelkie zasoby organizacji były najskuteczniej i najsprawniej wykorzystywane do osiągania celów organizacji.

6.3.Potrzeba kontroli

W jakim celu kontrolujemy?

6.4.Projektowanie systemów kontroli

System kontroli - wieloetapowa procedura stosowana w różnych rodzajach działań kontrolnych.

Przy projektowaniu systemów kontroli, których celem jest dostarczenie terminowo, dokładnych informacji zwrotnych możliwych do przyjęcia przez członków organizacji, kierownicy napotykają na różne trudności. Trudności dotyczą decyzji, co należy kontrolować i jak często mierzyć osiągane postępy.

Skłonność do kontrolowania zbyt wielu elementów operacji w przesadnie dokładny sposób może:

Ponadto menedżerowie mogą skupiać uwagę na łatwych do pomiaru czynnikach i pomijać czynniki trudne do zmierzenia, a mające większe znaczenia.

6.4.1.Określenie kluczowych obszarów efektywności

Kluczowe obszary efektywności (kluczowe obszary wyników - KOW)- te elementy jednostki lub organizacji, które muszą efektywnie funkcjonować, aby cała jednostka / organizacja mogła osiągnąć sukces. Obszary te obejmują główne działania lub grupy w organizacji / jednostce.

Strategiczne punkty kontroli- krytyczne punkty w systemie, w których należy przeprowadzać na bieżąco kontrolę lub zbierać informacje.

Dzięki wyznaczeniu strategicznych punktów kontroli można w znacznym stopniu ograniczyć ilość

informacji, które należy zbierać i oceniać.

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
decyzje, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zachowania organizacyjne, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administracji publiczn
sciaga z OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
Motywowanie pracowników, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
CAŁOŚĆ, studia, Administracja I stopnia, I rok Administracji, Organizacja i zarządzanie w administra
Menedżer, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W 9.10.2009 Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej, administracja
zarzadzanie egzamin sciaga, ▬ Studia Administracja Publiczna, Semestr 2, Psychologia organizacji
organizacja i zarzadzanie w Administracji Publicznej, ★ Studia, Administracja, Organizacja i zarządz
Całość materiału jest w załączniku (6, Administracja UKSW Ist, Organizacja i zarzadzanie w administr
Organizacja i zarządzanie opracowanie pojęć do egzaminu, UJ-Bezpieczeństwo Narodowe, Administracja p
Organizacja i zarządzanie w administracji, Administracja publiczna
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - wykład III, ★ Studia, Administracja, Organiza
24 194658 zarzadzanie , ▬ Studia Administracja Publiczna, Semestr 2, Psychologia organizacji
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, 1 semestr
OZ, OZ - Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej - Dynowska
szkoła ilościowa, Studia, Administracja umcs, Semestr II, Organizacja i zarządzanie w administracji

więcej podobnych podstron