Przestrzeń, Planowanie przestrzenne


Pyt.1 Co to jest przestrzeń.

Przestrzeń -przestrzeń geograficzna - ściśle określone wymiary - posiada granice -długość, szerokość, - wysokość- na wysokości lotów samolotu, -w głąb - zasoby surowcowe. Wypełniona tworami przyrody, człowiek - elementy antropogeniczne.

Elementy biotyczne i abiotyczne środowiska i elementy antropogeniczne.

Biotyczne - przyroda, ekosystemy (łąkowe, leśne, zadrzewienia, parki)

Abiotyczne - pozostała część - warunki klimatyczne,

- wody powierzchniowe i podziemne

-surowce mineralne

-gleba

Przestrzeń geograficzna - cechy:

1) ograniczoność

2) zdolność do stawiania oporu

3) zróżnicowanie

OGRANICZONOŚĆ

-ludzkości przybywa, zwiększenie gęstości zaludnienia „przestrzeń się kurczy”

-więcej podmiotów gospodarczych - określona przestrzeń dla każdego

Zwiększenie ilości konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, funkcjami (słabsze podmioty SA wypierane przez silniejsze)

- zmniejszenie powierzchni rolnych - 6% w skali roku

- chłonność

- intensywność terenu - jednorodzinne, wysokościowce - wysoka intensywność

-ubytek terenów rolnych - gleby urodzajne - Błonie, Sochaczew

-ochrona gleb - gruntów rolnych i leśnych

I , II, III - zmiana na użytkowanie od >1ha

IV - >1ha zgodę wydaje wojewoda

V, VI -rada gminy

Ograniczoność - przestrzeń stawia opór

-intensywność zagospodarowania, wykorzystanie przestrzeni staje się funkcją dostępności komunikacyjnej - łączność, przekazywanie informacji

-szlaki, środki komunikowania się służą pokonywaniu oporu przestrzeni

ZRÓŻNICOWANIE

-cechy naturalne - złoża węgla, dobra gleba

-konflikt - logistyka - funkcja rolnicza, leśna, piaszczysta, wydobywcza

-różnorodność form zagospodarowania przez człowieka.

Trzeba logicznie przemyśleć funkcję danego terenu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza planów zagospodarowania przestrzennego
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Ustawa strefy ekonomiczne, Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Planowanie przestrzenne wykłady
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
planowanie przestrzenna, urbanistyka
USTAWA z dnia' marca 03 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 08 220 1413
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Planowanie przestrzenne ściąga
8 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

więcej podobnych podstron