SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


SZCZEBLE KIEROWNICZE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Struktura - hierarchia - organizacyjna drabina.

Hieros (grec.)- święty, arche - władza = święta władza.

Hierarchia w obrębie organizacji oznacza „drabinę władzy”, którą tworzy określona liczba szczebli organizacyjnych.

Hierarchia organizacyjna to układ pewnych elementów, których każda grupa podporządkowana jest pewnej liczbie klas - szczeblom hierarchii.

Każda klas znajduje się w relacji nadrzędności lub podrzędności względem pozostałych klas. Klasy graniczne : najwyższa (nie ma klasy nadrzędnej w obrębie danego systemu) i najniższa (nie ma klasy podrzędnej).hierarchia służbowa wyraża się liczbą szczebli organizacyjnych, które mogą być liczone od dołu lub od góry (zależnie od potrzeby, ale wg tego samego systemu).

Ze względu na liczbę szczebli organizacja może być smukła (np. 7 szczebli) lub płaska (np. 2 szczeble).

Organizacje smukleją, gdyż każdy z szeregowych pracowników stara się zostać kierownikiem (prawo Parkinsona).

Ze względu na różnorodność czynności kierowniczych w strukturze organizacyjnej stanowisk pielęgniarskich można wyodrębnić szczeble kierownicze :

  1. SZCZEBEL ZWIERZCHNI -

zarządami instytucji bezpośrednio

podległych.

  1. SZCZEBEL POŚREDNI -

  1. SZCZEBEL NAJNIŻSZY NADZORU - kierowanie bezpośrednimi wykonawcami.

Wymienione czynności kierownicy spełniają poprzez wypełnianie następujących funkcji :

  1. Zbieranie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji.

  1. Podejmowanie decyzji.

  1. Przekazywanie dyspozycji sformułowanych na podstawie podjętych uprzednio decyzji.

  1. Egzekwowanie wykonania dyspozycji.

PIELĘGNIARSKA KADRA KIEROWNICZA

Do opracowania przez studentów!

  1. Pielęgniarka Naczelna.

  2. Pielęgniarka Przełożona.

  3. Pielęgniarka Oddziałowa.

Zadania, predyspozycje, kompetencje, uprawnienia, możliwości.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CECHY SKUTECZNYCH KIEROWNIKÓW, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ KIEROWNICY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
style kierowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
7 PRZYKAZAŃ, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
stosunki miedzyludzkie, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
aktywizowanie procesu kształcenia, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
PROCES KADROWY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
zasady krytykowania, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Finansowanie opieki zdrowotnej, Naukowe, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA, zarządzanie w
fluktuacja, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
transport wewnątrzszpitalny, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
WARTOŚCIOWANIE PRACY, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
Kontrola, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

więcej podobnych podstron