ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE- ćwiczenia

Bielski M. „Podstawy teorii organizacji i zarządzania”

Gillest „Kierowanie”

Zieleniewski J. „Organizacja i zarządzanie”

Fic M., Fic D. „ Mini przewodnik zarządzania”

Griffin R.W. „ Podstawy zarządzania organizacjami”

Wstęp do zarządzania:

 1. Definicja zarządzania

 2. Interdyscyplinarność zarządzania

 3. Podobieństwa i różnice między zarządzaniem a ekonomią

 4. Szkoły zarządzania

  1. Szkoły naukowe organizacji pracy

  2. Szkoła klasycznej teorii organizacji

  3. Szkoła behawioralna

  4. Szkoła ilościowa

  5. Polska szkoła prakseologiczna

 5. Kierunki zarządzania:

  1. Kierunek sytuacyjny

  2. Kierunek systemowy:

   1. Rodzaje i cechy systemów

   2. Sprzężenie zwrotne

   3. Synergia

   4. Introspekcja

   5. Entropia

   6. Negentropia

   7. Homeostaza


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ćw
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 1
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 3
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4
Organizacja i zarządanie materiały pomocne, ćw 4 cd
TOiZ cw, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
Socjologia wyklad 12 Organizacja i zarzadzanie
sroda teoria organizacji i zarzadzania
PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Konwersatorium 1
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
organizacja i zarzadzanie egzamin id 339603
decyzje, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
NKZ - W1 Organizacja i zarządzanie., Nowoczesne koncepcje zarządzania wyklady
UMIEJĘTNOŚCI I ROLE KIEROWNICZE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
Dane a informacje folia, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarządza
Autorytet Dowódcy, Akademia Obrony Narodowej (licencjat), Organizacja i Zarządzanie
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB

więcej podobnych podstron