pytania biochemia 11

 1. Prokariotyczna biosyneteza białka rozpoczyna się od przyłączenia IF3(?) do...

 2. spllaing pre-mRNA nie można określić jako...

 3. Pytanie o dojrzały mRNA

 4. Pytanie o obręcze B-clamp

 5. Pytanie końce DNA

 6. Cząst. Hydrofobowa w łańcuchu oddechowym

 7. Produkcja

 8. Cykl Corich

 9. Enzym glukonogenezy nie wyst. W glikolizie to:

 10. Pirogronian uzyskany w procesie glikolizy nie może być przekształcony w:

 11. Enzym, który nie występuje w rozkładzie glikogenu to:

 12. Pytanie o glikoproteiny

 13. Wiązanie w celulozie i chitynie

 14. Anomeryczny atom C cukru+ at. N należący do zasady azotowej tworzy wiązanie...

 15. Hormonem zwierzęcym nie jest...

 16. R. ciemna fotosyntezy to rekacja katalizowana przez rubisco:

 17. Składnikiem rozkładu puryny, który nie jest wydalany przez zwierzęta jest...

 18. Produkt rozkładu pirymidyn to:

 19. Enzym asymilacji amoniaku

 20. Czynnik RF2 nie uczestniczy w...

Powyżej zadania zamknięte, niestety tylko 20 końcowych, reszty nie zapisałam.

Zadania otwarte:

 1. Lipoproteiny o największej gęstości + funkcje

 2. Zasada ręki EF

 3. Fotosynteza cykliczna fotosyntezy+ schemat

 4. Zasada Sham JAK-STAT ekspresji genów

 5. L-aktywny: rodzaje

 6. Charperonina groes- groel – schemat, budowy

 7. Układ pierścieni cholesterolu i jego odpowiednika u bakterii

 8. Receptor insuliny- schemat budowy

 9. Aminokwas zawierający iminomocznik: gr. Funkcyjna, funkcja w białkach

 10. Wzór puryny i atomy pochodzące z formylotetra-hydrofolianu

 11. Schemat proteasomu 26S i jego funkcja

 12. Syntaza ATP- schemat budowy, topologii ATP-aza to

 13. Czynniki inicjacji biosyntezy białka (prokariotyczne)

 14. Widełki

 15. Rodzaje rRNA u prokaryota

 16. Dwa typy transportu aktywnego- schematy

 17. Szlak fosforylacji substratowej


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania biochemia OS 11
Pytania biochemia OS 11
defekty enzymatyczne pytania biochem
pytania biochemia - egz, UR, Biochemia, biochemia semestr 2, biochemia semestr 2
Pytania z biochemii, zchomikowane
Pytania z biochemii, wsr, Biochemia.wsr
Biochemia 11 2013r
Pytania kolos 11
pytania mzyk 11
Egzamin chemia nieorganiczna pytania czerwiec 11
biochemia& 11
Pytania z MB 11 12, Akustyczne badania materiałów - 1998/1999
klima pytania, 7 8 9 10 11 12
Pytania z andrologii 11
biochemia 11

więcej podobnych podstron