Pytania egzaminacyjne z dydaktyki wersja B

WERSJA B wszystkie pytania ale w innej niż na egzaminie kolejności

1. cechy szkoły aktywnej które pozostają pod wpływem nurtu naturalizmu, wyjaśnić w jaki sposób

2. cechy szkoły tradycyjnej obecne we współczesnym systemie

3. nowatorskie i charakterystyczne rozwiązania jednej z alternatywnych szkół

4. określenie taksonomii podanych czynności ucznia

5. uszeregować elementy procesu kształtowania umiejętności i nawyków

6. wymienić dwa warunki skutecznego komunikowania ocen i uzasadnić wybór

7. przypisać problemom odpowiedni rodzaj używając określenia: problem orientacyjny, decyzyjny lub wykonawczy (były 2 przykłady)

8. opis sytuacji kształtowania pojęć i wypisać dwa błędy jakie popełnił nauczyciel

9. opisać relacje składników systemu dydaktycznego (czyli osób, procesów i współczynników)

10. wypisać kategorie doboru treści kształcenia i opisać jedno (czyli np. Kruszewskiego: 1. interesu 2. merytoryczne 3. skuteczności dydaktycznej)

11. napisać pytanie na egzamin z dydaktyki i na nie odpowiedzieć

12. dopisać składnik celu operacyjnego do podanego opisu (czyli zachowanie końcowe, warunki albo standardy)

13. wyjaśnić co to znaczy że problem ma strukturę podmiotową

14. podaj 4 istotne zalety jednej z form kontroli (czyli ustnej, pisemnej, testów itd.)

15. dopisać nazwy ogniw procesu dydaktycznego do podanych sytuacji

16. korzystając z wiedzy dydaktycznej zaproponuj rozwiązanie jednej z podanych sytuacji:

a) początkujący nauczyciel skarży się na trudności ze zmotywowaniem uczniów do pracy na lekcji i utrzymaniem ich uwagi

b) początkujący nauczyciel twierdzi że częsta kontrola osiągnięć nie jest potrzebna ani jemu ani jego uczniom

17. co to znaczy że kontrola ma funkcję metodyczną

18. podkreślić cechy celów formułowanych w sposób ogólny

19. jaką metodę należy zastosować przy etapie operacjonalizacji w którym generuje się najwięcej pomysłów (o burzę mózgów chyba chodzi)

20. czym różnią się problemy otwarte od zamkniętych

21. wypisz brakujące elementy struktury lekcji problemowej


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania egzaminacyjne z dydaktyki
Pytania egzaminacyjne z dydaktyki
Pytania egzaminacyjne z dydaktyki geografii
Pytanie egzaminacyjne Wersja Zaoczne A
pytania na egzamin dydaktyka
Pytania do egzaminu, DYDAKTYKA OGÓLNA - zagadnienia egzaminacyjne (wychowanie obronne- 10 h w +15 h
egzamin pytania poli spol - wersja ściąga, ~WSB GDYNIA WSB GDAŃSK, 2 semestr, Polityka Społeczna Wy
test 2005 wersja A, Pytania z egzaminu
18.pytania i polecenia dydaktyczne, inibsrinib, zagadnienia egzaminacyjne
pytania, EGZAMIN Z PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO - WERSJA A
Opracowane pytania do egzaminu z historycznej wersja 1, Materiały, Geologia, Geologia Historyczna
PYTANIA I ODPOWIEDZI NA EGZAMIN Z DYDAKTYKI, PYTANIA I ODPOWIEDZI NA EGZAMIN Z DYDAKTYKI
Pytania egzaminacyjneIM
prawo opracowane pytania egzamin id 3
StacjonarneBAT pytania egzamin2013-KW, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin

więcej podobnych podstron