044 2id 5360 Nieznany (2)

background image

miejscowość i data


Polecenie powypadkowe


Dotyczy wypadku przy pracy, któremu uległ

w dniu


Okoliczności wypadku przy pracy (krótki opis):

Polecenia organizacyjno-techniczne:

1. Omówić okoliczności zaistniałego wypadku z zainteresowanymi pracownikami

Termin:

Odpowiedzialni:

2. Osoby winne zaistniałego wypadku zostają ukarane jak niżej:


3. Podjąć następujące działania zapobiegające zagrożeniom wypadkowym:

4. Osobą odpowiedzialną za terminowe wykonanie zalecenia jest Pan(i)………………………………

podpis


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
102 106 SUPLEMENT 53 2id 11668 Nieznany
2 PE 2012 2id 21154 Nieznany (2)
1 Wprowadzenie 2id 8727 Nieznany (2)
014 2id 3218 Nieznany (2)
1informatyka 2id 19002 Nieznany (2)
2002 matura arkusz 2id 21667 Nieznany (2)
1 RNP 2id 9695 Nieznany (2)
08 2id 7222 Nieznany
1(1) 2id 10171 Nieznany
17 02 2011 2id 17062 Nieznany (2)
2 Kurs Cubase Cz 2id 20482 Nieznany (2)
030 2id 4629 Nieznany (2)
1 teoria 1i 2 2id 9964 Nieznany
14 2id 15190 Nieznany (2)
114 2id 12942 Nieznany
053 2id 6017 Nieznany

więcej podobnych podstron