litera W -ćwiczenia, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET


0x08 graphic
0x08 graphic
Połącz i pokoloruj te obrazki, których nazwa rozpoczyna się na głoskę „w”.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
w

0x08 graphic
Połącz i pokoloruj te obrazki, których nazwa rozpoczyna się na głoskę „w”.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
w

0x08 graphic
Dopasuj do obrazków właściwe podpisy. Pokoloruj obrazki.

0x08 graphic

worek

0x08 graphic
waga

0x08 graphic
krowa

0x08 graphic
sowa

konewka0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
litera O -ćwiczenia, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
litera d, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
litera E, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
utwalenie litery S, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
utrwalenie litery Ł, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
utrwalenie litery U, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
utrwalenie litery J, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
utrwalenie litery i, zabawy dla przedszkolaków, LITERY- ALFABET
Ćwiczenia i zabawy dla dzieci 3 letnich, Przewodniki metodyczne przedszkole
Ćwiczenia poranne zestawy 1-9, Zabawy dla przedszkolaków
Ćwiczenia pobudzające twórcze myślenie, Zabawy dla przedszkolaków

więcej podobnych podstron