Międzynarodowe rynki finansowe wykłady, Studia, międzynarodowe rynki finansowe


5.10.2009

Literatura:

M. Wróblewski, MFW i BŚ wobec kryzysów walutowych, Toruń 2009

A. Szablewski, Migracja kapitału w globalnej wiosce, Warszawa 2009

E. Chrabąszczewska, L. Olęziak, Międzynarodowe rynki finansowe, Warszawa 2000

J. Nacewski, K. Zabielski, Globalny rynek finansowy, Łódź 2007

B. Bernaś, Finanse międzynarodowe, Warszawa 2006

J. Żabińska, Rola międzynarodowych organizacji w stabilizowaniu światowego systemu finansowego, Katowice 2005

A. Budnikowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006

W. Nawrot, Emisja akcji w polsce w nowej europejskiej perpektywie jednolity rynek papierów wartościowych w ue, Wawa 206

L.Oreziak, fałszywe strachy przed euro, przegląd, 26.08.2007

12.10.2009

Globalizacja gospodarki a kryzysy walutowe i finansowe. MFW i BŚ.

Wielu ekonomistów łączy kryzys z 1929 z obecnym kryzysem, wielu również się z tą tezą nie zgadza. Nie można jednak charakteryzować sytuacji współczesnej bez porównania z minionymi kryzysami.

Po Bretton Woods pojawia się system dwóch siostrzanych instytucji. Upada on w latach siedemdziesiątych. Rosnące znaczenie dolara.

Globalizacja - proces ujednolicania świata, jako opozycja do regionalizacji, ale coraz częściej łączona z regionalizacją (nie ma globalizacji bez regionalizacji i na odwrót)

Autarkia - samowystarczalność, idea pojawia się w starożytnej Grecji.

International Monetary System - Międzynarodowy System Walutowych:

System waluty złotej:

System waluty sztabowo-złotej i dewizowo-złotej (1918-1939)

Przesłanki zwołania konferencji w Bretton Woods:

System z Bretton Woods:

Zadania MFW:

Funkcje MFW:

Instytucje MFW:

Konstrukcja programów pomocowych w krajach kryzysowych - kryteria:

Warunki pomocy finansowej w latach 2007-2008 (transze kredytowe)

Specjalne ułatwienia:

Pomoc wyjątkowa:

Ułatwienia dla krajów o niskim dochodzie

Aktywność kredytowa MFW do 2007:

Bank Światowy - zadania:

Grupa Banku Światowego:

Prognozy na przyszłość:

19.10.2009 i 9.11.2009

Globalny kryzys finansowy

Przyczyny:

Skutki:

Propozycje rozwiązań:

Sposoby rozwiązania - UE:

Środki przeciwdziałania kryzysowi:

Pakt Stabilności i Wzrostu:

Sugestie dla członków:

Obniżenie inflacji, pobudzenie popytu, zwiększenie wydajności i innowacyjności:

Przegląd cd.:

Przeciwdziałanie bezrobociu:

Kryzys jako początek nowego multilateralizmu - Światowa Rada Nadzorcza Banków

rola

16.11.2009

Unia monetarna. Regionalizm.

Funkcje:

Fazy rozwoju regionalizmu:

Przykłady unii monetarnych:

Geneza integracji europejskiej:

Po II WŚ: motywy integracji:

Skutki powołania EWG:

Cele projektów finansowanych przez EBI:

Plan Raymonda-Barre'a (1969):

Plan Pierra-Wernera (1970):

„Wąż w tunelu” (1971-72):

Lata 1973-78:

Lata 1978-87:

23.11.2009

Integracja monetarna w Europie (cd.)

Fuknkcje ECU:

JAE (1986):

1988-1997:

Rozszerzenie działań integracyjnych cd.:

Tworzenie UGiW cd:

Kryteria przystąpienia do UGW:

30.11.2009

Migracja kapitału w zmieniającej się gospodarce

Przesłanki:

Ukształtowanie się świata wielobiegunowego - hipotezy:

A. Kulkiński - V trójkątów strategicznych jako odpowiedź na problemy współczesnego świata:

Trójkąt trwałego rozwoju:

Eksplozja demograficzna:

Gwałtowny wzrost przyrostu naturalnego wywołany utrzymywaniem się na wysokim poziomie stopy urodzeń przy jednoczesnym gwałtownym spadku stopy zgonów.

Przyczyny:

3 fazy transdormacji demograficznych

I:

II:

III:

Konsekwencje eksplozji demograficznej:

Interwencja państw w gospodarce - źródła i przyczyny:

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa poprzez pryzmat zysków:

Zanik cnót obywatelskich: chciwość, pycha i ignorancja

Korporacje:

14.12.2009

Ryzyko:

Ryzyko w działalności podmiotu gospodarczego:

Ryzyko finansowe:

Ryzyko kredytowe:

Etapy działalności kredytowo-pożyczkowej:

Agencje ratingowe i ocena ryzyka kredytowego:

Forum Stabilności Finansowej - organizacja monitorująca międzynarodowy rynek finansowy:

Geneza FSF:

Projekt G7 z 1999 roku:

Zakres prac forum:

Kluczowe standardy stabilności międzynarodowego systemu finansowego:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE notatki z wykładów, Studia
Rynki finansowe - wykłady 1-7, STUDIA UE Katowice, Rynki finansowe, RYNKI FINANSOWE, Rynki finansowe
Rynek finansowy - wykład, Studia UMK FiR, Licencjat, II rok - moduł Rachunkowość, Rynek finansowy L.
finanse wyklad, studia, finanse przedsiębiorstwa
Strategiczna Karta Wyników w Zarządzaniu Finansami, wykłady - studia
finanse - ściąga, wykłady - studia
Podstawy stosunków międzynarodowych - wykłady, Studia wschodnioeuropejskie, Podstawy stosunków międz
finanse przedsiebriorstwa - wykłady, studia, finanse przedsiębiorstwa
Międzynarodowe transakcje gospodarcze - wykład, Studia
Zarzadzanie Wykłady, Studia Finanse i Rachunkowość UMCS, I rok, Zarządzanie
Prawo finansowe - notatki z wykładów, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr
Prawo finansowe wszystkie wykłady, STUDIA UE Katowice, semestr I mgr, PRAWO FINANSOWE, wykłady 2011
Analiza ekonomiczna - wykłady, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, Fina
psm wykłady, Studia wschodnioeuropejskie, Podstawy stosunków międzynarodowych
finanse wyklady1, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
Analiza wyklady, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Analiza finansowa
PRAWO-FINANSOWEsc, wykłady - studia, Prawo finansowe
Fir Wykład 1, Studia, ZiIP, SEMESTR IV, Finanse i Rachunkowość
wyklad4, Studia - Gospodarka Przestrzenna UEP, I stopień, V semestr, Analiza finansowa - ćwiczenia

więcej podobnych podstron