Prawo - prawo cywilne, UMCS FIR, OWI - dr Grzegorz Chałupczak, Materiały


Rok akademicki 2011/2012

Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.)

Treści programowe w zakresie prawa cywilnego.

I. Część ogólna prawa cywilnego.

 1. Pojęcie i systematyka polskiego prawa cywilnego.

  1. Pojęcie prawa cywilnego.

  2. Systematyka prawa cywilnego:

   • Podstawowe działy prawa cywilnego.

   • Szczególne (wyspecjalizowane) działy prawa cywilnego.

 • Stosunek cywilnoprawny.

    1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego.

    2. Cechy stosunku cywilnoprawnego.

    3. Elementy stosunku cywilnoprawnego.

  1. Podmioty prawa cywilnego.

  1. Osoby fizyczne.

 • Osoby prawne.