TOiZ 4, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania


Zarządzanie jako metodologia / zarządzanie jako nauka ma spełniać 3 funkcje;

  1. Funkcję opisową( deskrypcyjna)

  2. Funkcję

  3. Funkcję prognostyczną

Badacz musi określić obiekt badań- co jest co? Potem określić dlaczego tak jest?, a na końcu jak być powinno?

Spełniając funkcję opisową stosuje się metody uniwersalne (stosowane w innych naukach) oraz metody szczegółowe (charakterystyczne). Metoda jest to powtarzający się sposób rozwiązywania problemów. Metody uniwersalne(metoda indukcji, dedukcji i metoda wnioskowania przez analogię). Metoda indukcji polega na badaniu faktów, występujących zjawisk i rzeczywistości. Metoda dedukcyjna oparta jest na zasadach logicznego myślenia a nie na badaniu rzeczywistości. Metoda wnioskowania przez analogię polega na tym, że badając jedną firmę wnioski przenosimy na inne firmy. A więc zjawiska z jednej firmy powinny sprawdzić się w drugiej firmie.

Metody szczegółowe: obserwacja ciągła, obserwacja migawkowa, wywiady , ankiety.

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa // zarządzanie w ujęciu klasycznym jest to powodowanie zachowania się ludzi i rzeczy zgodnie z wolą zarządzającego. Musi istnieć zbiorowość, instytucje by realizować cele tej zbiorowości, musi ktoś koordynować pracę, by nikt nie postępował według własnych zasad. Zarządzanie to rodzaj najstarszych działań.

By osiągnąć cele zarządzania menedżer musi posiadać cechy: 1) wrodzoną zdolność do kierowania, 2) doświadczenie praktyczne, 3) wiedzę teoretyczną.

Aspekty// zarządzanie to sztuka (od menedżera wymaga się umiejętności kreacyjnych, wizji, wymaga się od niego aby umiał kształtować stosunki i atmosferę w pracy, dlatego to sztuka),// zarządzanie to praktyka( kierownik musi przejść proces kierowania), // zarządzanie to nauka (nauka to dyscyplina wiedzy, formułuje dyrektywy zachowań, normy obowiązujące w tym obszarze)

Obiekt badań nauki o zarządzaniu// obiektem zarządzania jest instytucja funkcjonująca w otoczeniu.

Instytucja (z punktu widzenia zarządz.) to ludzie wraz z zasobami zmierzający do wspólnego celu// to zespół, grupa ludzi wyposażona w odpowiednie narzędzia, kapitał dążąca do wspólnego celu.

Czynniki skłaniające do tworzenia instytucji na trzech płaszczyznach:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TOiZ, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 2, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ 3, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - Ściągi, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOIZ WYKŁAD, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - wykaz zagadnień, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOIZ EGZAM Sciąga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
Toiz egazmin, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ cw, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - zagadnienia na kolokwium, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarzą
ToiZ wykład- notatki, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOiZ - Ściągi, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA-wykład, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji
kolkowium z zarzadzania-ściaga, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarząd
Macierz BCG, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
układ sieciowy, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
zarzadzanie[1], nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania
TOZ, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji i zarządania

więcej podobnych podstron