NKZ - W1 Organizacja i zarządzanie., Nowoczesne koncepcje zarządzania wyklady


7.10.2009

Nowoczesne Koncepcje Zarządzania

Wykład 1

Tematyka zajęć:

1. Organizacja i zarządzanie.

2. Benhmarking.

3. Reengineering.

4. Outsourcing.

5. Lean management.

6. Total Quality Management.

7. Time Based Management.

8. Organizacja wirtualna.

9. Controlling.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Organizacja i zarządzanie.

Ogólny model organizacji wg H. Leavitta.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Jakakolwiek zmiana dokonywana lub wymuszana przez otoczenie, w którymkolwiek elemencie systemu, wymusza zmiany dostosowawcze w pozostałych elementach.

Ludzie - społeczny podsystem organizacji.

Ludzie będący składnikiem naturalnym organizacji są zarazem składnikiem najbardziej zawodnym. Rozpatrując ten program analizujemy go na trzech poziomach. Wyróżniamy poziom jednostkowy, grupowy i kulturowy.

Kompetencje pracownika - to jego możliwości wykonania powierzonych mu zadań. Kompetencje to oprócz wiedzy, doświadczenia i praktycznej umiejętności i ich wykorzystywania w toku działań, również i zalety indywidualne.

Wśród kompetencji mających na celu ustalenie konkretnych cech wyróżniających osobowość danego człowieka, najpopularniejszym jest model „wielkiej piątki”.

Model ten uwzględnia 5 cech:

Grupy społeczne w organizacji:

Kliniczny model kultury organizacji Edgara Scheina.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Zarządzanie zasobami ludzkimi - obejmuje ogół technik, narzędzi i procedur stosowanych do ukształtowania załogi sprawnie realizującej cele organizacji.

Technologia - to zbiór metod i technik w procesie przeobrażana (transformacja).

Obejmuje:

Podział technologii:

Struktura organizacyjna - to sposób uporządkowania elementów organizacji. Pojęcie to obejmuje także stosunki zachodzące pomiędzy elementami zorganizowanej całości.

Struktura organizacyjna jest rezultatem:

Cechy struktury:

1

Ludzie

Cele

Otoczenie

Technologia

Struktura

Artefakty

(fizyczne, językowe, behawioralne)

Normy i wartości

ZałożeniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA-wykład, nauka - szkola, hasło integracja, rok I, Teoria organizacji
Teoria organizacji i zarządzania wykład 25.10.05, administracja, Reszta, rok III, sem 5, teoria orga
Organizacja i zarządzanie wykłady
Organizacja i zarządzanie wyklad
organizacja i zarzadzaniw wykład16 12
wyklad 11 3.01.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 3 18.10.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 5 8.11.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 1 4.10.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 9 6.12.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 8 29.11.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 4 25.10.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 7 22.11.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 6 15.11.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
wyklad 2 11.10.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria
OiZ Wykład, Organizacja i zarządzanie wykłady, Organizacja i Zarządzanie
Teoria organizacji i zarządzania, wykład 04 2011

więcej podobnych podstron