Świat pojęć i zainteresowań człowieka średiowiecza, Szkoła, Język polski, Wypracowania


Świat pojęć i zainteresowań człowieka średniowiecza.

Krzyż i miecz - to znaczące symbole ideałów średniowiecznego człowieka; dwa ośrodki kształtujące kulturę duchową epoki - kościół i dwór - eksponowały różne wizje wartości życia ludzkiego. Pierwszy, poprzez nadanie egzystencji człowieka charakteru w pełni duchowego i religijnego, zmierzał do ascezy, drugi - akcentując pojęcie honoru jako najwyższego dobra ziemskiego - głosił zasadę bezwzględnej wierności wobec Boga i Suwerena oraz postawę czynnej zbrojnej obrony wiary i władzy, kształtował ideały rycerskie.

Zarazem jednak w kulturze średniowiecznej następowało częste zespalanie ideałów rycerskich i religijnych; idea wiary sankcjonowała bowiem sens i wartość czynu rycerskiego. Tytułowy bohater "Pieśni o Rolandzie ", arcydzieła francuskiej epiki rycerskiej z przełomu XI i XII wieku, ginie w bohaterskiej walce z niewiernymi Saracenami. Roland poprzez swą rycerską śmierć wyraża bezwzględną wierność Bogu, Władcy oraz "słodkiej Francji".

Propagowane w literaturze wzorce, omówione szczegółowo w SREDN1.WRI stanowiły więc dla przeciętnego człowieka ideał do którego należy bezkrytycznie dążyć. Przy ówczesnym wpływie kościoła na życie trudno się temu dziwić. Świat ukazywany w literaturze można więc interpretować jako zawężony do kilku podstawowych ideałów. Wzór świętego, władcy, kochanka czy wreszcie rycerza wyrażają w pełni znaczenie określenia "krzyż i miecz" używanego przy opisach średniowiecza.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
świat wartości człowieka w mitologii i biblii-próba porównan, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Znaczenie pojęć(walenrodyzm, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Model człowieka i obywatela w twórczości M.Reja, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Bóg czlowiek szatan, SZKOŁA, język polski, romantyzm
JESTEŚMY ODPOWIEDZALNI ZA KSZTAŁT KAŻDEGO CZŁOWIEKA, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Człowiek i przyroda w CHŁOPACH, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Obraz człowieka i jego losu w PROCESIE Franza Kafki, Szkoła, Język polski, Wypracowania
człowiek jest zdumiewający ale arcydziełem nie jest(1), Szkoła, Język polski, Wypracowania
Treny wyrazem buntu przeciw ideałom stoickim. Ewolucja świat, Szkoła, Język polski, Wypracowania
CZŁOWIEK W SYTUACJACH ŻYCIOWEGO WYBORU, Szkoła, Język polski, Wypracowania
człowiek jest twórcą samego siebie, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Ideał człowieka poczciwego Mikołaja Reja, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Świat pojęć i zainteresowań człowieka średniowiecza
INNY ŚWIAT-G.HERLING-GRUDZIŃSKI, Szkoła, Język polski, Wypracowania
IDEAŁ CZŁOWIEKA I OBYWATELA W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ, Szkoła, Język polski, Wypracowania
co jest w czlowieku, Szkoła, Język polski, Wypracowania

więcej podobnych podstron