EGZAMIN Z FIZJO 2008 wersja II, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test


EGZAMIN Z FIZJOLOGII 2008


1. głównym sprawcą zwiększenia częstości oddechów jest:
a) spadek pO2
b) spadek pCO2
c) wzrost pCO2
d) wzrost [H+]

2. głównym składnikiem kamieni żółciowych jest:
a) sole żółciowe
b) wapń
c) cholesterol (prawdopodobnie poprawna odpowiedź chociaż…)
d) bilirubina
(kolejne pytanie z cyklu „czego ode mnie chcesz pajacu”:
„Ponieważ głównym składnikiem kamieni żółciowych jest bilirubinian wapnia a nie cholesterol, próba rozpuszczenia złogów przez podawanie kwasów żółciowych zwykle jest nieskuteczna” - www.mp.pl)

3. kiedy jest najwyższa szybkość wypełniania lewej komory?
a) w czasie skurczu przedsionka
b) w rozkurczu izotonicznym
c) w rozkurczu izowolumetrycznym
d) ??

4. stężenie substancji w żyle nerkowej = 16mg/ml gfr:rpf=0,20, jakie stężenie w tętnicy nerkowej w [mg/ml]
a) 3
b) 48
c) 20
d) 15

5. do jakiego rodzaju receptorów należy receptor smaku słodkiego
a) receptor metabotropowy
b) bramkowany ligandem kanał dla …
c) bramkowany napięciem kanał dla…
d) ??

6. aminokwasy są wchłaniane jako kotransport z
a) sodem
b) potasem
c) chlorem
d) wapniem

7. glukoza wchłania się
a) droga dyfuzji
b) aktywny transoptor
c) przez specjalne białka nośnikowe
d) ??

8. uszkodzenie drogi podwgórzowo-przysadkowej spowoduje zwiększenie stężenia
a) FSH
b) ACTH
c) prolaktyny
d) wazopresyny

9. u pacjentki uszkodziła się tylna przysadka, co widzimy?
a) niezdolność do zagęszczania moczu
b) zmniejszone wydalanie wody
c) brak objawów
d) ??


10. u pacjenta ważącego 100kg który wypadek i uraz wielonarządowy, zmierzono ilość krwi, wyniosła 5,5l ta wartość jest
a) prawidłowa
b) za mała (powinien mieć 7L)
c) zbyt duża
d) u człowieka żyjącego nie da się zbadać przyżyciowo ilości krwi

11. EGRF wynosi 660ml/min, hematokryt 40, oblicz przepływ krwi na minutę
a) 1100
b) 3500
c) 320
d) 750

12. co się dzieje jak kinetocylia odegną się w stronę większego kinetocylium
a) otwierają się kanały bramkowane napięciem, napływ sodu i depolaryzacja
b) otwierają się kanały bramkowane mechanicznie, napływ potasu i depolaryzacja
c) otwierają się kanały bramkowane mechanicznie, napływ potasu i hiperpolaryzacja
d) otwierają się kanały bramkowane napięciem, następuje napływ potasu i depolaryzacja

13. u sportowca biegnącego w maratonie wzrasta początkowo poziom glukozy, natomiast nie wzrasta poziom insuliny, dlaczego?
a) bo układ współczulny hamuje komórki beta by nie wydzielały insuliny
b) bo komórki beta w odpowiedzi na hiperglikemię wydzielają glukagon, który zwrotnie hamuje wydzielanie insuliny (czy jakoś tak)
c) bo wysiłek powoduje insulinooporność dla niektórych tkanek
d) ??

14. jak działa atropina na serce
a) blokuje receptory M powodując wzrost HR
b) blokuje receptory M powodując spadek HR
c) blokuje receptory N powodując spadek HR
d) działając na receptory B1 powoduje wzrost HR


15. co pobudzi glukoneogeneze i glikogenolize
a) glukagon
b) kortyzol
c) a i b
d) insulina

16. co nie jest dobrym diuretykiem
a) aldosteron
b) mocznik
c) furosemid
d) sacharoza

17. co się dzieje w węźle A-V z sygnałem?
a) następuje wzrost prędkości
b) następuje spadek prędkości ze względu na zmniejszenie średnicy włókien
c) brak zmian w przewodzeniu
d) ??

18. gdzie nie pomoże tlenoterapia?
a) rozedma
b) anemia
c) zapalenie płuc
d) POChP

19. co ZWIĘKSZA surfaktant
a) napięcie powierzchniowe
b) wymianę tlenową
c) przepuszczalność przez oskrzela
d) podatność płuc

20. u pacjenta z zespołem addisona można zaobreswować
a) wzrost cieśnienia tetniczego
b) spadek cisnienia tetniczego
c) ??
d) ??

21. co nie pojawi się u pacjenta z uszkodzonym gornym motoneuronem
a) objaw Babinskiego
b) klonusy
c) drżenie włókienkowe
d) ruchy mimowolne

22. badanie słuchu pacjenta w śpiączce
a) próba Webera
b) rejestrowanie potencjałów w mózgu
c) próba Rinnego
d) ??


23. narośl na sznurach tylnych na wysokości Th4 po prawej stronie spowoduje
a) brak czucia wibracji w prawym łokciu
b) brak czucia wibracji w prawej kolanie
c) zanik czucia temp w dolnej części ciała
d) ??

24. sztywność odmóżdżeniowa:
a)
b)
c)
d)

25. co odpowiada za połykanie pokarmu?
a) kęs na trzonie języka
b) podrażnienie podniebienia twardego
c) ??
d) ??

26. Stała odległości
a) odległość po której napięcie zwiększy się o 37% Vmax
b) rośnie gdy błona jest dobrym izolatorem
c)??
d)??

27. Płetwonurek - 10 odd/min, objętość oddechowa 650ml, przestrzeń martwa 150ml, oblicz wentylację pęcherzykową:
a) 5000
b) 5500
c) 6000
d) 6500

28. ośrodek podkorowy odpowiedzialny za pionowy ruch gałek ocznych
a) śródmózgowie
b) uk. limbiczny
c) zakręt obręczy
d) ??

29. Jaki ośrodek nie bierze udziału w odruchach trzewnych
a) kora przedczołowa
b) zakręt obręczy
c) hipokamp
d) ciała suteczkowate

30. na co wpływa NMDA?
a)
b)
c)
d)
31. co hamuje wydzielanie synaptyczne
a) kurara
b) fizostygmina
c) magnez
d) ??

32. jaki jest główny anion wewnątrzkomórkowy
a) białczanowy
b) fosforanowy
c) chlor
d) wodorowęglan

33. fosfokreatyna
a) występuje w komórce w większym stężeniu niż ATP
b) zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich procesów energetycznych w komórce
c) pozwala na wielogodzinny wysiłek
d) ??

34. na komórkę (pot. spoczynkowy -70mv, próg pobudliwości -55mv) działają 3 neurony, jednoczesnie każdy z nich wyładowywuje:EPSP=10, IPSP=15, EPSP = 20,
a) komórka nie zostanie pobudzona
b) zostanie pobudzona, bo zachodzi zjawisko sumowania przestrzennego
c) zostanie pobudzona, bo zachodzi zjawisko sumowania czasowego
d) ??

35.Jakiego rodzaju bodźców nie odbierają wolne zakończenia nerwowe
a)wibracji
b)dotyku
c)ucisku
d) bólu

36. co odpowiada za instynkty
a) układ limbiczny
b)
c)
d)

37. z jakiej pamięci korzysta student na egzaminie z fizjologii
a) krótkotrwałej (debilne pytanie)
b) deklaratywnej semantycznej
c) deklaratywnej epizodycznej
d) proceduralnej

38. odcinek PQ trwa 0,23s, co to znaczy:
a) blok I-stopnia
b) zespół wolfa-parkinsona-white'a
c) jest prawidłowy
d) blok II-stopnia

39. opóźnienie synaptyczne:
a) trwa od 0,5 do 1 ms
b) ??
c) ??
d) ??

40. dlaczego w anemii , zatruciu CO i CN- następuje sinica ale nie zwiększa się częstość wdechów.
a) stosunek pCO2 do pO2 pozostaje taki sam
b) nie zmienia się całkowita ilość O2 w krwi tętniczej (?)
c) przez brak pobudzenia receptorów dla zwiększonego pCO2
d) ??

41. dziecko urodzone w 7 miesiącu (31tydzień), waży 1500g, krew rh-, matka też rh-, po godzinie nie oddycha, sinieje, wzrasta pCO2, na RTG klatki coś dziwnego w płucach, co może być przyczyną:
a) izoimmunizacja rh-
b) zespół błon szklistych
c) żółtaczka noworodków
d) ??

42. co nie spowoduje zahamowanie wydzielania soku żołądkowego
a) aminokwasy w dwunastnicy
b) kwasy tłuszczowe w dwunastnicy
c) zasadowa zawartość dwunastnicy
d) hipertoniczna zawartość dwunastnicy

43. co robi sekretyna
a) pobudza wydzielanie kwasu solnego
b) pobudza opróżnianie żołądka
c) pobudza wydzielanie żółci
d) ??

44. co pobudza skurcze pęcherzyka żółciowego
a) CCK
b) somatostatyna
c) gastryna
d) ??


45. MMP - wskaż zdanie błędne:
a) zaczynają sie w przełyku
b) występują w okresach międzytrawiennych
c) można wyróżnić 4 fazy
d) trwa ok. 10 minut


46. Trawienie wielocukrów zachodzi głównie pod wpływem wydzieliny
a) trzustki
b) gruczołów ślinowych
c) żołądka
d) ??

47. w chorobie którego narządu można się spodziewać krwawień (nie dających się zatrzymać)
a) wątroba
b) nerki
c) jelito grube
d) ??

48. wzrasta u kobiety ppm, na co zwrócić uwagę?
a) tarczyca
b) trzustka
c) grasica
d) ??

49. co się dzieje podczas adaptacji do ciemności
a) szybka adaptacja
b) włączenie widzenia fotopowego
c) resynteza rodopsyny
d) ??

50. co jest gdy zostanie pobudzona komórka receptorowa siatkówki
a) wydzielenie NO
b) depolaryzacja
c) hiperpolaryzacja
d) ??

51. co nie wchodzi w skład drogi odruchu źrenicznego
a) promienistość wzrokowa
b) ciało kolankowate boczne
c) a i b
d) n. okoruchowy

52. nerw okoruchowy NIE jest:
a) nerwem czaszkowym
b) nerwem czuciowym
c) ??
d) ??

53. mięsień rozwieracz źrenicy
a) jest unerwiony współczulnie przez ciało żęskowe
b) jest unerwiony przywspółczulnie przez ciało żęskowe
c) ??
d) ??

54. zespół Kluver Bucy
a) uszkodzenie jąder migdałowatych
b)
c)
d)

55. co się stanie jak podamy hipertoniczny roztwór NaCl
a) zwiększy sie przestrzeń zewnątrzkomórkowa, zmniejszy wewnątrzkomórkowa
b) zmniejszy sie przestrzeń zewnątrzkomórkowa a zwiększy wewnątrzkomórkowa
c) obie się zwiększą
d) ??

56. gdzie krew płynie najwolniej?
a) kapilary
b) arteriole
c) żyły
d)

57. ile tlenu przenosi 100ml krwi?
a) 20ml
b) 5 ml
c) 15 ml
d) 10 ml

58.Mężczyzna na skutek wypadku samochodowego doznał obustronnego przecięcia nerwów błędnych. Co zaobserwujesz:
a) odruch przeciwny do uszkodzenia ośrodka pneumotaksycznego
b) pogłębienie oddechów
c) spłycenie oddechów
d) ??

59. Prawostronne przecięcie nerwu wzrokowego spowoduje
a) niedowidzenie przyśrodkowe ipsilateralne
b) niedowidzenie skroniowe ipsilateralne i przyśrodkowe kontrlateralne
c) niedowidzenie skroniowe kontrlateralne
d) niedowidzenie skroniowe kontrlateralne i przyśrodkowe ipsilateralne

60. Gdzie znajduje sie podkorowy ośrodek ruchu gałek ocznych w kierunku pionowym?
a) śródmózgowie
b) uk. limbiczny
c) zakręt obręczy
d) most

61. Kiedy występuje oczopląs fizjologiczny?
a) gdy oko próbuje sfiksować obraz na plamce żółtej
b) gdy ruszamy głową
c) podczas lokomocji (też…….)
d) ??

62. U kogo głównie występuje termo geneza bezdrżeniowa
a)dorosły mężczyzna
b)dzieci powyżej 10 roku życia
c)kobiet w ciąży
d)noworodków

63. Sportowiec wypija 2 litry płynów po intensywnym wysiłku. Jak wpłynie to na przestrzenie wodne jego ustroju?
a) zwiększy się zewnątrzkomórkowa
b) zmniejszy się zewnątrzkomórkowa a zwiększy wewnątrzkomórkowa
c) zmniejszy się wewnątrzkomórkowa
d) obie pozostaną bez zmian

67. do objawów uszkodzenia móżdżku nie należy
a) afazja, euforia, oczopląs
b) drżenie spoczynkowe, hipokinezja, …
c)??
d)??

68. Załamek T
a) repolaryzacja komór
b) repolaryzacja przedsionków
c)depolaryzacja komór
d)depolaryzacja przedsionków

70. wskaż zdanie błędne na temat synaps elektrycznych
a) występuje w mięśniu sercowym
b) występuje w mięśniu gładkim
c) ważne w rozwoju ssaków
d) występuje w OUN

(mały wtręt naukowy - synapsy elektryczne - w tych synapsach neurony prawie się stykają (gł. połączenia typu "neksus"). Kolbka presynaptczyna oddalona jest od kolbki postsynaptycznej o 2 nm. Możliwa jest wędrówka jonów z jednej komórki do drugiej - przekazywanie dwukierunkowe. Impuls jest bardzo szybko przekazywany. Występują w mięśniach, siatkówce oka, części korowej mózgu oraz niektórych częściach serca )

71.Paradoksalne odczucie chłodu jest odczuwane dzięki:
a) obecności na receptorach zimna kanału Trv1
b) obecności na receptorach ciepła nakału Trv8
c) ??
d) ??

72.fuzja pęcherzyków synaptycznych z błoną jest możliwa dzięki:
a ) białkom macierzy pozakomórkowej
b) połączeniu t-SNARE (od strony pęcherzyka) z v-SNARE (od strony błony)
c) połączeniu synaptobrewiny z synaptotaksyną
d)
(znów mały wtręt - powinno być odwrotnie: t-SNARE od strony błony… dlatego zostaje odp. C)

73.wtórny przekaźnik dla LTP
a) NO
b) Glutaminian
c) ACh
d) NA


74.neuroprzekaźnikiem podkorowym jest:
a) GABA uwalniany z … do…
b) Noradrenalina uwalniana…
c) Glicyna….
d) odpowiedź A i C

5.W którym odcinku neuronu rozpoczyna się pobudzenie zdążające następnie do kolejnych neuronów oraz mięśni (strasznie pokrętnie napisane pytanie było…)
a)akson
b)wzgórek aksonu
c) dendryt
d)ciało neuronu78. W jaki sposób wpływa zwiększenie siły bodżca na receptor?
a) wzrost częstotliwości potencjału generującego
b) wzrost amplitudy potencjału czynnościowego
c) wzrost amplitudy potencjału generującego
d) ??

79.Co najbardziej podwyższa przepływ wieńcowy?
a) adenozyna
b) jony K
c) ??
d) ??

80. Jak działa ANP
a) zmniejsza resorbcję sodu
b) zwiększa resorbcję sodu
c) zwiększa filtrację kłębuszkową
d) ??

81. Achalazja przełyku (niemożność rozwarcia zwieracza dolnego gardła)
a) prowadzi do dysfagii
b) wynika z pobudzenia NCX
c)
d)
82. Najsilniejszym wazokonstryktorem jest
a) Tromboksan
b) Angiotensyna II
c) Endotelina I
d) PGI2

83. głuchota typu odbiorczego może być spowodowana:
a) antybiotykami oto toksycznymi
b) zapaleniem przewodu słuchowego
c) zwłóknieniem błony bębenkowej
d) ??

84. Główne receptory adrenergiczne w sercu i ich blokery
a) B1 - proprenolol (chyba coś w ten deseń było)
b) B1 - kurara
c) A1 …
d) N ….

85.Najczęstsza przyczyna zatoru płucnego:
a) niewydolność lewej komory izolowana
b) niewydolność prawo komorowa izolowana
c) ??
d)??

86. najliczniejsze neurony rdzenia kręgowego to
a) interneurony
b) neurony dwubiegunowe
c) piramidowe
d) ??

87. Fizjologicznie wytwarzane jony H+ z CO2 są buforowane w największym stopniu przez
a) hemoglobine
b) wodorowęglany
c) białczany
d)??

88. Pod jaką postacią nie jest transportowany CO2
a) fizycznie rozpuszczony
b) karbaminianów
c) karboksyhemoglobina
d) HCO3

85. Według prawa elektroobojętności :
a) Suma anionów i kationów w jednej przestrzeni są sobie równe
b) suma anionów i kationów po obu stronach błony są sobie równe
c) ilość anionów po obu stronach jest taka sama
d) ilość kationów po obu stronach jest taka sama


86.Prawo Franka-Starlinga mówi , że - odp. Krew wpływająca do serca w ilościach fizjologicznych jest całkowicie przepompowywana

87. Dlaczego żyły mogą magazynować krew - odp. Mają dużą poddatność

88. Dlaczego miażdżyca wywołuje nadciśnienie - odp. Tętnice mają zmniejszoną poddatność

89. prawdą jest, że Rozprzestrzenianie się depolaryzacji w lewej komorze - odp. Rozprzestrzenia się w różnym czasie

90. Próg wyładowań to - odp.

a) Potencjał przy którym następuje zmiana szybkości przepuszczalności błony dla Na+

b) potencjał przy którym następuje uwalnianie neuromediatora

91. Czym są spowodowane wylewne poty podczas gorączki - odp. Spadek set-point

92. Prawy nerw błędny powoduje - odp. Efekt chronotropowy ujemny

93. pozytywny Efekt dromotropowy to - odp. Wzrost prędkości pobudzenia

94. Mały i duży układ krążenia najbardzioej są podobne w : odp :

a) wykonywanej pracy

b) objętości krwi

c) ciśnieniem

95. Do jakiej wartości zmieni się opór 16j , jeżeli średnica wzrośnie dwa razy : odp. Zmaleje do 1j

96. Alkaloza metaboliczna nie jest spowodowana przez : odp. Hiperwentylację

97. Całkowicie skompensowana kwasica oddechowa : odp. Wysokie CO2 , wysokie HCO3-, ph w normie

98. Cewka poprzeczna - odp. Przenoi depolaryzację w głąb mięśnia

99. Wydatek energetyczny to - odp . Ppm, swoiste dynamiczne działąnie pokarmów i energia robocza

100. Toniczne hamowanie łączenia aktyny z miozyną w mięśniu głakim zapewnia : a)kaldesmon,

b)kaltonina,

c)troponina,

d) A i B

101. Ca 2+ - odp. Zwiększa aktywność ATP-azową miozyny

102. hCG jest wydzialana w organizmie przez : odp. Trofoblast

103. Jaki hormon żeby zadziałać musi wejść do komórki - odp. Trójjodotyronina

104. Jaka substancja potrzebuje przenośnika żeby wejść do komórki - odp. Glukoza

105. Co możemy zaobserwować przy wzrości tyroksyny - odp. Tachykardia

106.Wskaż zdanie właściwe : odp. Enzymy rozkładają większe substancje przez hydrolize

107. Receptory adrenergiczne w sercu to - odp. Beta1- adrenergiczne

108. Habituacja to - odp. Jest to osłabienie odpowiedzi na powtarzający się bodziec nieszkodliwy

109. Jak powstaje odruch warunkowy - odp. Bodziec obojętny poprzez skojarzenie z bodźcem bezwarunkowym staje się bodźcem warunkowym

110. Zaburzenie typu odbiorczego wywołuje : odp. Antybiotyki ototoksyczne

111. Objawem motorycznym uszkodzenia móżdżku jest : odp. Oczopląs

112. Do objawów uszkodzenia jąder podkorowychnie należy - odp. Sztywność spastyczna typu scyzorykowatego

113.W rdzeniu nerki nie prawdą jest że : odp. Część wstępująca pętli henlego jest bardzo przepuszczalna dla wody

114. Kwasica metaboliczna spowoduje : odp. Spadek wydalania jonów K+

115. Co zostanie wydzielone na wzrost jonów K+ - odp. Aldosteron

116. Wskaż zdanie prawdziwe - odp. Skurcz jest poprzedzony potencjałem czynnościowym

117. Co zwiększy filtracje - odp. Nadciśnienie tętnicze

118. Podczas spoczynku z zamkniętymi oczami powstają fale - odp . Alfa

119. Stan świadomości jest utrzymywany przez - odp. Wstępujący układ siatkowaty

120. ośrodek Wernickiego to - odp. Kora asocjacyjna słuchowa

121. Do zaburzeń mowy należy - odp. Aleksja

122. Głównym objawem mocnego pobudzenia układu współczulnego jest - odp. Pocenie się

123. 60% frakcji wyrzutowej serca - odp. Jest w normie

124. Płyn mózgowo rdzeniowy - znajdź prawdziwą odpowiedź - odp. Jest wytwarzany 550ml/dobę

125.. Czym głównie różni się PMR od osocza - odp. Ilość białek

126. Który jon odpowiada głównie za absorbcję płynów - odp. Na+

127. ADH działa na kanaliki - odp. Zbiorcze

128. W płytce motorycznej występują - odp. Receptory N1 hamowane przez kurarę

129. Mikropotencjały - odp. występuja w błonie postsynaptycznej po pobudzeniu niższym od potencjału progowego

130. Leptyna - odp. Jest wytwarzana w adipocytach i powoduje w jądze łukowatym

wydzielanie MSH i CART

131. Niedobór żelaza powoduje - odp. Anemie niedobarwliwą

132. PTH powoduje - odp. Wzrost wytwarzania 1,25 dichydroksycholekalcyferolu

133. Na powierzchni ciała znajdują się receptory - odp. Eksteroreceptory

134. Droga siatkowato-podwzgórzowa odpowiada za? - odp. Rytm dobowy

135. Po co histolodzy stosują 25% r-r sacharozy? - odp. Żeby woda opuściła komórki i mniej niszczyła je podczas zamrażania

136. Skurcz izowolumetryczny - odp. Zastawki półksiężycowate są zamknięte

137. Wyliczyć klirens z danych

138. Zgodnie ze sprzężeniem kłębuszkowo-kanalikowym- odp. Filtracja nie zmienia się

znacznie po wzroście ciśnienia do 100-150 mmHg

139. Co znacznie obniża prężność tlenu we krwi - odp

a) przeciek anatomiczny

b)zwłóknienie płuc

140. Fałszem jest, że - odp. Łagiewka i woreczek rejestrują przyspieszenie kątowe

13Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EGZAMIN Z FIZJO 2008, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
EGZAMIN Z FIZJO 2008, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
FIZJO 2008 (2), materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Fizjo 2008, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
d1 -fizjo, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Fizjo praktyczny 2011, materiały medycyna SUM, fizjologia, testy
TESTY FIZJO, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Wykład II, materiały medycyna SUM, biochemia, seminaria
d1 -fizjo, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
nerka pytania, materiały medycyna SUM, fizjologia, pytania różne
Pytania exam cz. I, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Pytania exam cz. III, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
FIZJOLOGIA I TERMIN 2011, materiały medycyna SUM, fizjologia, testy
FIZJOMet2008, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Pytania exam cz. IV, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Fizjologia - update 1.7, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test

więcej podobnych podstron