NIEŚMIAŁOŚĆ, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauczycieli


NIEŚMIAŁOŚĆ

-PRZYBIERA WIELE FORM WYRAZU,MA RÓŻNĄ INTENSYWNOŚĆ I DYNAMIKĘ,JEJ POCHODZENIE MOŻE BYĆ RÓŻNE -DZIECI NIEŚMIAŁE UWAŻAJĄ SIĘ ZA MNIEJ LUBIANE,MNIEJ ATRAKCYJNE,MAJĄ MNIEJ WIARY W SIEBIE PRZECIWDZIAŁANIE NIEŚMIAŁOŚCI: -DZIECKO MUSI MIEĆ ZAUFANIE DO SWOJEGO OTOCZENIA,MUSI CZUĆ ŻE NP.PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM BEZPIECZNYM(JEGO ŚWIAT MUSI BYĆ Z JEDNEJ STRONY UPORZĄDKOWANY I PRZEWIDYWALNY ALE TEŻ ELASTYCZNY)JEST SCHRONIENIEM PRZED LĘKAMI ,UZNAJE SIĘ TAM JEGO WARTOŚĆ -CIEPLI I WYROZUMIALI NAUCZYCIELE POMAGAJĄ DZIECKU NIEŚMIAŁE DZIECI BOJA SIĘ BIEGAĆ I TAŃCZYĆ ,LEDWO MOŻNA USŁYSZEĆ ICH GŁOS,CZĘSTO ODPOWIADAJĄ NIE WIEM,BOJA SIĘ ŚPIEWAC I MÓWIC PRZY INNYCH DZIECIACH,NIECHĘTNIE INICJUJĄ ROZMOWE,SWOBODNE SYTUACJE SĄ DLA NICH PROBLEMEM,WIĘCEJ CZASU SPĘDZAJĄ W JEDNYM MIEJSCU, SĄ POSŁUSZNE I RZADKO SPRAWIAJĄ KŁOPOTY,TRUDNO IM PROSIĆ O POMOC. NASZYM ZADANIEM JEST:ROZWIJAĆ U DZIECI POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚC,POTRZEBUJĄ NASZEJ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI TAK BY ZAAKCEPTOWALI SIEBIE TAKIMI JAKIMI SĄ.POWINNIŚMY MÓWIĆ IM KOMPLEMENTY DOTYCZĄCE WSZYSTKIEGO CO ROBIĄ I CO ZNAJDUJEMY W NICH ATRAKCYJNEGO(MUSIMY NAUCZYĆ ICH TEŻ PRZYJMOWAĆ KOMPLEMENTY) ZARYCZ LWIE ZARYCZ-ZASAP POCIĄGU ZASAP-BY PRZEŁAMAĆ LODY Z GRUPA DZIECI KTÓRE WYDAJĄ SIĘ ZAHAMOWANE I SŁABO REAGUJACE (ZMNIEJSZAMY ICH ZAKŁOPOTANIE) NIECH UJAWNI SIĘ TWOJE INNE „JA” NIECH KAŻDE DZIECKO WYBIERZE SOBIE NOWE IMIE ,ZAŁOŻĄ MASKI ,STARE UBRANIA,SPOSOBEM NA PRZEOBRAŻENIE NIEŚMIAŁEGO DZIECKA MOŻE BYĆ TEŻ MALOWANIE TWARZY ,UŻYWANIE KUKIEŁEK. -TWÓRZ WARUNKI W KTÓRYCH DZIECI NAUCZA UCZYĆ SIĘ OD INNYCH DZIECI,POSZUKIWAĆ Z ICH STRONY POMOCY,PROPAGUJ WSPÓŁPRACE,DZIELENIE SIĘ,PRZYJAŻŃ,POMAGANIE INNYM - NAUCZ TEZ DZIECI DOBRZE CZUĆ SIĘ W SAMOTNOŚCI (DZIECKO POWINNO MIEĆ ZAGWARANTOWANE CZAS I PRZESTRZEŃTYLKO DLA SIEBIE) -ZWRACAJ UWAGĘ NA TO JAK DANE DZIECKO NAWIAZUJE KONTAKT Z INNYMI DZIEĆMI,OBSERWUJ JAK PRACUJE I BAWI SIĘ Z NIMI -STWARZAJ WARUNKI DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,PROZUMIEWANIA SIĘ ,OKAZYWANIA UCZUĆ INNYM,ZACHECAJ DO ZABAWY Z INNYMI DZIEĆMI(MOŻNA TO WYĆWICZYĆ) CHODZENIE NA ŚLEPOWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metoda gimnastyki, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauczyci
metoda labana, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauczycieli
ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI 3, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dl
ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI 3, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dl
drama, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauczycieli
rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przeds
Zabawy logopedyczne 1, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauc
zabawy przeciwko agresji, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla n
Metoda gimnastyki, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dla nauczyci
CELE KSZTAŁCENIA, Dokumenty- pedagogika, psychologia, emisja głosu, dodatkowe materiały dla nauczyci
dydaktyka---cwiczenia - pedagogika, Dokumenty- pedagogika, psychologia, emisja głosu, dodatkowe mate
Dyktanda dla klas III, edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna przedmiot, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Pedagogika P
Pozna doroslosc, Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, andragogika
Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Peda
SPRAWDZIANY DLA KL.III, Edukacja wczesnoszkolna, testy i sprawdziany
Teorie zabaw, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Pedagogika Przedszkolna
Dyktanda dla klas III, edukacja wczesnoszkolna

więcej podobnych podstron