Wypracowanie o papieżu 2, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI, Różne opracowania, Moja Szkoła


0x08 graphic

0x08 graphic

JAN PAWEŁ II

„DUCHOWY PRZYWÓDCA MŁODZIEZY”

   

<big>

0x08 graphic
Nasz Ojciec Święty jest darem Boga dla Kościoła na ten czas. Karol Wojtyła głęboko otwarł się na Boga, na Jego obecność i uczynił Go celem swojego życia. I to jest ten rodzaj fundamentu, jaki Bóg budował dla obecnego Papieża.

Jego odpowiedzialność za młodych ludzi była i jest w Bożych planach. Obecnie młodzież doświadcza wielu trudności ze strony świata i sekularyzacji, która jest rodzajem religii. Polska młodzież doświadcza dużego wpływu z Zachodu, który przynosi niekoniecznie pozytywne wartości, styl życia, musi zmierzyć się z tym, jak

z obcą inwazją, jak z wrogiem, jak z imperium zła. Kościół na Zachodzie doświadcza tego od wielu lat. np. jesteśmy teraz zasypywani ideami New Age, trafia do nas wiele książek pisanych przez ludzi żyjących według wskazań tej nowej "religii".

W Ameryce mamy to od wielu lat. Kościół w Polsce ma tę przewagę, że wie jak tym zjawiskom sprostać. Ojciec Święty mówi, jak stawić czoła nowym religiom

i ideologiom.

Społeczeństwo otwarte, zsekularyzowane, niesione przez technologię, z nauki czyni swojego Boga. Innymi słowy, wygoda i spełnianie potrzeb ciała człowieka staje się celem jego życia.
  Mam nadzieję, że Ojciec Święty będzie mógł pomóc młodzieży się z tą nową sytuacją społeczeństwa otwartego. Kościół w takim społeczeństwie nie jest już jedynym nauczycielem owczarni. W zamkniętym społeczeństwie, w małej społeczności, opinie kształtują w pierwszym rzędzie Kościół i rodzina, a dopiero później radio i telewizja. Natomiast w otwartym społeczeństwie nie da się przeszkodzić przenikaniu idei tego świata, więc dostają się one do każdego, nawet najmniejszego miejsca, do ludzkich serc i umysłów. Zatem Papież musi znaleźć nowe podejście do nauczania i rozwijania wiary wśród młodzieży. Wiara nie może być przekazywana jedynie jako część kultury, lecz jako osobiste oddanie się Jezusowi. Jeżeli wybiera się Jezusa, staje się "przeciw" światu i większości głoszonych przez niego wartości.. Kościół prawdopodobnie straci wielu młodych ludzi, gdyż w ich wieku poszukuje się czegoś ekscytującego. Myślę, że Ojciec Święty będzie mógł nadać kierunek Kościołowi i tym ludziom, którzy zastanawiają się, co robić w tej nowej sytuacji, jakich dokonywać wyborów. Mam nadzieję, że Ojciec Święty będzie inspirował ludzi, aby nie poddawali się tej sekularyzacji, która ma miejsce.. Jeśli ulegniemy żądzom naszego ciała, to pójdziemy za światem, ale jeżeli wierzymy, że Chrystus obiecuje nam życie poprzez krzyż, to będziemy dokonywać tych trudnych decyzji.
   Co robić, żeby usłyszeć głos Papieża? Aby rzeczywiście usłyszeć głos Papieża trzeba się nawrócić. Nie wystarczy słuchać swoimi uszami, trzeba słuchać uszami swojej wiary, a to wymaga łaski, Bożego Ducha. To jest dla wszystkich, ale pomoże tym, którzy są otwarci na otrzymanie duchowej prawdy. Nie wystarczy powiedzieć: oto przyjeżdża Ojciec Święty, on jest jednym z nas, jesteśmy z niego dumni. Aby go naprawdę usłyszeć Jego nauka musi być przyjęta na poziomie podstawowych wartości jakie wyznajemy w życiu. Przyjmowanie Papieża może stać się radosną zbiorową uroczystością, ale przyjęcie jego słów do serca to tak jak czytanie Biblii - można ją czytać jedynie dla informacji, ale można też zdecydować się na pójście za nią

0x08 graphic
i posłuszeństwo jej. Każdy sam musi zdecydować, jak głęboko do siebie weźmie słowa Papieża.

Dla mnie Jan Paweł II jest największym człowiekiem naszych czasów. Wspaniała jest jego bezpośredniość, z jaką traktuje każdego; tak, iż każdy czuję się przy nim kimś ważnym - nie tylko kawałkiem bezosobowego tłumu, ale człowiekiem wyjątkowym i niezastąpionym.

AUTOR: Marcin Radoń

KL IIi aWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Album na PO - 1, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI, Różne opracowania, Moja Szkoła
Renesans. kl 1, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI
cz4, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI, Różne opracowania, Matura #5, GOTOWE !!!
Bohaterzy literaccy + cytaty, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI
KLASA3~1, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI, Różne opracowania, Matura #5, GOTOWE !!!
cz3, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI, Różne opracowania, Matura #5, GOTOWE !!!
BAROKM~1, The Simpsons, eeee, JĘZYK POLSKI, JĘZYK POLSKI, Różne opracowania, Matura #5, NOWE

więcej podobnych podstron