elementy struktury organizacyjnej do prezentacji, podstawy zarządzania, materiały do prezentacji


Elementy konstrukcyjne organizacji:

Projektowanie stanowisk pracy - określanie zakresu obowiązków pracownika:

Grupowanie stanowisk pracy - proces łączenia w grupy stanowisk pracy zgodnie z pewnym logicznym układem:

Ustalenie relacji podporządkowania:

Układ władzy w organizacji:

Działalność koordynacyjna - proces integrowania działań różnych wydziałów organizacji

Różnicowanie stanowisk

Intensywność administracyjna - zakres w jakim stanowiska kierownicze skoncentrowane są w części sztabowej.

Elementy struktury organizacyjnej

Str. 1Wyszukiwarka