Ewangelia wg św MArka, S E N T E N C J E, Konspekty katechez


Ewangelia wg św. Marka, cz. 3

JEZUS, DZIECI I KRÓLESTWO BOŻE

 

1

Jak dziecko...

0x01 graphic

WSTĘP

W Ewangelii niewiele jest akcentów dziecięcych, czasem może się wydawać, że Pan Jezus czynił cuda, rozmawiał i przebywał niemal wyłącznie z dorosłymi, ale nie ejst to jednak cała prawda. O dzieciach wiele razy jest mowa, jedna z opowieści jest szczególnie piękna i ważna.

AKTYWIZACJA

Uczniowie pracują w grupach, otrzymują poniższy tekst, zadają do niego jak najwięcej pytań - burza pytań. Następnie wybierają trzy najważniejsze, na które chcieliby uzyskać odpowiedź.

Mk 10,13 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

10,14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

10,15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.

10,16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

PUENTA

Poszukiwane odpowiedzi stają się pomostem do dalszych poszukiwań związanych z tym fragmentem Ewangelii.

2

Kim jest dziecko?

0x01 graphic

WSTĘP

Pan Jezus daje dziecko za przykład swoim uczniom. To szok dla szorstkich, dorosłych mężczyzn...

AKTYWIZACJA

Co takiego ważnego jest w dziecku, że zostaje pokazane za przykład i wzór? Cechy charakterystyczne dziecka.... wypisujemy je na tablicy lub w grupach na kartce, zwracamy uwagę na te najcenniejsze.

Zaznaczany trzy najważniejsze cechy.

PUENTA

Tak naprawdę nie dziecko jest tu istotą sprawy, ale to, w jaki sposób dziecko PRZYJMUJE NAJCENNIEJSZE DARY... JEGO NASTAWIENIE NA ODBIERANIE I JEGO REAKCJA...

Z podobną propozycją Jezus zwraca się dzisiaj do nas, abyśmy przyjmowali Jego dary tak, jak dziecko przyjmuje serce i dobroć ze strony innych osób, abyśmy naśladowali otwartość, prawdę i szczerość małego dziecka wobec Pana Boga.

 

 

 

 

0x01 graphic

Mk 10,13 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.

10,14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

10,15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.

10,16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

Do fragmentu Ewangelii wg św. Marka,

który umieszczony jest pod rysunkiem,

postawcie jak najwięcej pytań.

0x01 graphic

Wypiszcie poniżej

najpiękniejsze cechy małego dziecka

0x01 graphic

Wypiszcie poniżej

najpiękniejsze cechy małego dziecka

0x01 graphic
 

Wypiszcie poniżej

najpiękniejsze cechy małego dziecka

0x01 graphic

 

0x01 graphic

 

0x01 graphic

0x01 graphic

 

0x01 graphic

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

 Wyszukiwarka