wyklad 4 25.10.2007, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria organizacji i zarządzania, wyklad - dr czapla


Wykład 4 25.10.2007

Zasady budowania struktur:

- celowości - tworząc stanowisko pracy musimy przypisać temu stanowisku jednoznaczny cel zgodnie z logiką reguły skalarnej

reguła skalarna - suma elementów niższego rzędu musi być równa elementowi wyższego rzędu

Drzewo celów organizacyjnych.

Tu powinien być rysunek

Cele nadrzędnecele głównecele cząstkowezadaniaczynności

- optymalnego stopnia specjalizacji - tworząc stanowisko należy znaleźć punkt równowagi między prostotą a złożonością stanowiska

- efektem skrajnej specjalizacji jest dehumanizacja, aby jej uniknąć stosuje się:

- poszerzanie zadań - odnosi się do linii produkcyjnej - polega na dopisaniu do podstawowego zakresu zadań na danym stanowisku czynności przygotowawczo-zakończeniowych oraz przestrojeniowych

- wzbogacanie pracy - polega na dopisaniu do podstawowego zakresu zadań na danym stanowisku czynności przygotowawczo-kontrolnych

- należytej wagi gatunkowej - tworząc stanowisko pracy należy mu przypisać przynajmniej minimalny poziom ważności stanowiska pracy w skali firmy

- mierników - tworząc stanowisko pracy musimy mu przypisać przynajmniej jeden miernik pozwalający ocenić stopień realizacji przypisanego celu (zasada celowości)

- minimum decentralizacji - tworząc stanowisko pracy musimy mu przypisać przynajmniej minimalny poziom uprawnień decyzyjnych koniecznych do efektywnego realizowania zadań

Delegując w dół zadania powinny być do nich przypisane uprawnienia i odpowiedzialność.

- przystosowalności - takie łączenie czynności i zadań na stanowisku pracy (zgodnie z wszystkimi powyższymi regułami) aby możliwe było jednoznaczne określenie poziomu wymaganych kwalifikacji do ich wykonywania

1Wyszukiwarka