syllabus OiZ 2013, Politologia UMCS - materiały, V Semestr zimowy, V Semestr zimowy, Organizacja i Zarządzanie


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Program ćwiczeń

Rok akademicki 2013/2014

Politologia - III rok (semestr zimowy)

Dr Michał Kozera (UMCS)

e-mail: mich.kozera@gmail.com

1. Zajęcia wprowadzające

2. Pojęcie zarządzania

3. Planowanie

4. Organizowanie

5. Motywowanie

6. Kontrola

7. Korelacje między kontrolą, a planowaniem oraz motywowaniem. Związki między planowaniem a motywowaniem

8. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji

9. Budżet jako element zarządzania

10. Metody zarządzania - benchmarking, SWOT, Boston Consulting Group

11. Przedsiębiorczość w zarządzaniu

12. Zarządzanie projektem (z uwzględnieniem pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE na potrzeby organizacji)

13. Zarządzanie strategiczne partią polityczną

Literatura :

Abrignani B., Gomes R., De Vilder D., Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy, Strasburg 2002.

Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, Warszawa 1993.

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie

organizacjami, Toruń 2002.

Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Kraków 1996.

Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku, W. Matwiejczuk, Warszawa 2011.

Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy, red. R. Cieślak, Wrocław 2008.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005.

Hannaway C., Hunt G., Umiejętności menadżerskie, Warszawa 1994.

W. Kieżun, Patologie transformacji, Warszawa 2012.

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997.

Kostera M., Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1998.

Kostera M., Organizacje i archetypy, Warszawa 2010.

Leksykon zarządzania, red. A. Olczak, I. Kołodziejczyk-Olczak, Łódź 2006.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Lublin 1996.

Nowe kierunki w organizacji i zarzadzaniu: Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. B. Glinka, M. Kostera, Warszawa 2012.

Organizacje w praktyce: Studia przypadku dla studentów zarządzania, red. M. Kostera, Warszawa 2011.

Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, red. M. Kostera, Warszawa 2013.

Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, red. J. Kornaś, Kielce 2005.

Pawłowski G., Zarządzanie strategiczne partią polityczną, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Penc J., Strategie zarządzania, T. I i II, Warszawa 1994.

Penc J. Zarządzanie w praktyce. Menadżerskie myślenie i działanie, Warszawa 1998.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, Warszawa 2001.

Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm… czyli trochę praktycznych uwag, Warszawa 2007.

Szymańska A., Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze, Warszawa 2008.

V., Menedżer jak mafioso, Warszawa 1996.

Podstawy zarządzania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Warszawa 2012.

Przedmiot:

Organizacja i zarządzanie

Zagadnienia na następne zajęcia (temat):

Definicja zarządzania:

Zalecana literatura:

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, Warszawa 2001, s. 22-32.

Kostera M., Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1998, s. 5-7, 20-23.

Penc J. Zarządzanie w praktyce, menadżerski myślenie i działanie, Warszawa 1998, s. 13-20.Wyszukiwarka